Nada

Föreläsning 21 - Projektarbete

Projektregler

Hänvisning till webbsidan med projektregler.

Arbetsformer

Hänvisning till Miniprojekthandboken som säljs på institutionen Industriella Styrsystem högst upp i Osquldas väg 12. Pris klart lägre än 100 kr.

Projektförslag

Hänvisning till webbsidan med projektförslag.
Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 juli 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>