2D1343 Datalogi för E

Resultat av kursutvärdering


  Tjugotre frågor vill ha svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 7% (2 st) Mycket lätt.
  2. 19% (5 st) Lätt.
  3. 48% (13 st) Medel.
  4. 19% (5 st) Ganska svår.
  5. 4% (1 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 30% (8 st) Ja.
  2. 44% (12 st) Tveksam.
  3. 26% (7 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 4% (1 st) Ja, mycket.
  2. 52% (14 st) Ja.
  3. 30% (8 st) Neutral.
  4. 7% (2 st) Inte särskilt.
  5. 7% (2 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är ettans matematikkurser och vana vid unix och emacs. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 67% (18 st) Ja.
  2. 15% (4 st) Tveksam.
  3. 19% (5 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Orsaken till att just jag hade tillräckligt med förkunskaper beror på att jag arbetat som programmerare i några år.
  ---
  påståendet om att du endast behöver veta hur en dator ser ut när kursen startar var helt fel


 5. Vad tycker du om kompendiet Pythonkramaren?

  1. 11% (3 st) Mycket bra.
  2. 4% (1 st) Bra.
  3. 22% (6 st) Hyfsat.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 15% (4 st) Dåligt.
  6. 41% (11 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Jag har inte använt det eftersom det var dåligt.
  ---
  Det var inte till mycket hjälp. Man klarar sig lika bra utan det.
  ---
  utförligare häfte borde finnas
  ---
  Köpte, men använde inte... Lite för omständigt...
  ---
  det hjälpte inte överhuvudtaget
  ---
  Helt ok innehöll kanske inte alltför mycket relevant information för labbarna lite för grundläggande
  ---
  Är en blandning mellan en guide till programering och en guide till python. Mer focus på python och mindre på programmering.


 6. Vad tycker du om föreläsningsanteckningar, extentor och annat material på webbsidan?

  1. 15% (4 st) Mycket bra.
  2. 26% (7 st) Bra.
  3. 22% (6 st) Hyfsat.
  4. 15% (4 st) Mindre bra.
  5. 22% (6 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om webbmaterialet (till exempel vilka delar som är bra eller hur sämre delar kan förbättras):

  Extremt dåligt med tanke på vilka frågor som togs upp på tentamen. Det är verkligen tråkigt med tanke på att det i mitt tycke är en intressant och givande kurs. Jag trodde att jag låg i fas i och med avklarade laborationsuppgifter och god förståelse för dessa. Men laborationerna var inte till hjälp alls på tentamen.
  ---
  Föreläsningsanteckningarna skulle kunna vara lite bättre på att förklara de olika datastrukturerna och algoritmerna med tanke på att det inte fanns någon kursbok. Men annars var de bra.
  ---
  Mycket stavfel och konstigt skriven test som är svår att förstå, tycker inte att man skall behöva ägna tid åt att försöka förstå vad som är skrivet innan man kan börja med väsentligheterna.

  Fruktansvärt dåligt, föråldrat sätt att göra en kurshemsida på, hemsidan är rörig, svårnavigerad, ful och tar ett tag att lära sig hitta på.

  Hemsidan göras om från grunden, gärna med två frames, en till vänster med meny i och en större frame till höger för att visa innehållet, kurshemsidorna till matematiken är föredömliga: http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1116/E/200405/

  Extentorna var bra, föreläsningsanteckningar var också bra, speciellt de i html format, *.pdf anteckningarna var inte bra.

  ---
  Mer extentor (sådana med "allmänna" frågor, inte lika mycket tema)
  ---
  knapphändigt
  ---
  Har inte tittat så mycket på extentor och annat, men föreläsningsanteckningarna är mycket bra.
  ---
  Mycket lågt tempo på föreläsningarna. Mer samband mellan kursen och tentan!
  ---
  Mer och bättre guider till programmering. Finns väldigt många som aldrig har programmerat för som skulle käna väldigt mycket på att läsa lite om grundläggande programeringteckning.


  Kommentar från kursledaren:
  Föreläsningsanteckningar (*.pdf format) som delas ut i början av föreläsningen är avsiktlig inte kompletta och ska komplettras med studentes egen anteckning.
  Kurswebsidan har haft denna form i några år och jag har inte ändrat utseendet då websidan har fått uppskattning från studenterna i tidigare kursomgång.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 19% (5 st) Mindre än 20%.
  2. 19% (5 st) 20-40%.
  3. 4% (1 st) 40-60%.
  4. 37% (10 st) 60-80%.
  5. 19% (5 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 4% (1 st) Mycket bra.
  2. 15% (4 st) Bra.
  3. 41% (11 st) Acceptabelt.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 26% (7 st) Dåligt.
  6. 7% (2 st) Har inte deltagit.

 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i kompendiet etc)?

  1. 7% (2 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 19% (5 st) Ibland.
  4. 19% (5 st) Sällan.
  5. 52% (14 st) Aldrig.


  Ev. kommentar om föreläsningarna (till exempel vad läraren gjorde bra eller dåligt och hur han kan förbättras):

  strukturera upp bättre. mera algoritmer istället för en massa kod som kanske ändå inte stämmer så bra som det var tänkt
  ---
  Otydliga exempel. Felaktiga kodexempel. Ingen tydlig riktning när ett exempel ges, bitvis med information som kommer i olika ordning och vid olika tidpunkter som kanske skulle ha kommit i följd.
  ---
  Ofta alldeles för utdraget och segt.
  Det som gås igenom på 2 timmar hade kunnat gås igenom på 20-30 minuter. För mycket dumma frågor som gör att samma sak gås igenom om och om igen hör hemma på övningar eller privat handledning. Alla som förstår snabbare får knappt ut nåt av föreläsningarna om de är så sega.

  ---
  möjligheter att fråga och få bra svar var bra.
  ---
  Föreläsningarna är för dåligt förberedda, dålig pedagogik, usel planering.
  ---
  det är inte givande att se på när föreläsaren står och gör fel på tavlan om och om igen
  ---
  Någonting som jag tycker är väldigt bra är att färdiga föreläsningsanteckningar delas ut på föreläsningarna. Då får man mer tid till att lyssna och behöver inte skriva ner så mycket.
  ---
  Uruselt upplagt. Dåligt både för folk som kan programmera och dom som inte kan. Antingen ska föreläsningarna lära folk programmera eller så ska dom gå igen fördelarna med python och hur man lägger upp bra program i python.

  Kommentar från kursledaren:
  Jag håller md att föreläsningarnas fart ska ökas en bit, men det är oftast stämmningen och qvantitet och qvalitet på frågor som  ställs under föreläsningen som bestämmer föreläsningarnas fart. Som sagt jag håller med att farten ska högas en aning och låta en del frågor svaras under övningar istället.


 10. Vilken övningsassistent har du hittills varit hos mest?

  1. 56% (15 st) Vahid Mosavat
  2. 22% (6 st) Martin Rehn

 11. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 37% (10 st) Mindre än 20%.
  2. 30% (8 st) 20-40%.
  3. 7% (2 st) 40-60%.
  4. 11% (3 st) 60-80%.
  5. 11% (3 st) Mer än 80%.


 12. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (9 st) Bra.
  3. 33% (9 st) Acceptabelt.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dåligt.
  6. 22% (6 st) Har inte deltagit.

 13. Vad tycker du om utdelade material på övningar och tillgång till övningsmaterial från webben har funkat.

  1. 7% (2 st) Mycket bra.
  2. 33% (9 st) Bra.
  3. 26% (7 st) Acceptabelt.
  4. 19% (5 st) Mindre bra.
  5. 11% (3 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Mycket dålig

  Ev. kommentar om övningar och övningsmaterialet (till exempel på vilket sätt övningsmaterialet har varit bra eller dålig):

  Jag har bara varit på en övning och det var när en tidigare tenta löstes av läraren. Jag gick efter halva lektionen på grund att det var mer förvirrande än klargörande. När läraren (i det här fallet vahid) skulle visa ett exempel från tentanen så frågade han personer i klasse som gav felaktiga tips och idéer men som vahid ändå gick igenom för att visa att dom inte fungerande. Efter oförklarliga utsuddningar och tillägg så kom tydligen vahid fram till ett svar men vid den här tidpunkten hade alla tappat tråden. Dessutom så hade det gått 45 min av dyrbar tid.
  ---
  För mycket gås igenom på övningarna som redan har gått igenom på föreläsningarna. Detta tar bara tid och tar bort effektivitet.
  ---
  Efter ett tag så slutade materialet från övningarna att dyka upp på kurshemsidan. Det skulle de inte ha gjort.
  ---
  Martin Rehn vad mkt bra de få övningar vi hade honom.
  ---
  Det funkade bra första 3 övningarna, sen uppdaterades det ju tyvärr inte mer knappt :(


 14. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 33% (9 st) Javisst.
  2. 26% (7 st) Javars.
  3. 22% (6 st) Acceptabelt.
  4. 7% (2 st) Sällan.
  5. 4% (1 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  jag vet inte, jag har skrivit mina laborationer hemma.
  ---
  Man får all den hjälp man behöver och detta moment har fungerat mycket bra!
  ---
  I början var kötiderna olidligt långa. Att behöva vänta 1-2 timmar på redovsining är lite jobbigt.
  ---
  Det mesta av görandet skedde hemma
  ---
  för lite tid att få hjälp
  ---
  Har aldrig bett om hjälp så jag vet inte.
  ---
  Men jag behövde alldrig nån hjälp... Däremot tog det väldigt lång tid att stå i kö för att t.ex. redovisa.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 89% (24 st) Mindre än 9 tim.
  2. 7% (2 st) 9-14 tim.
  3. 0% (0 st) 15-20 tim.
  4. 0% (0 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Mkt lätt
  ---
  Enkel


 16. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  1. 74% (20 st) Mindre än 9 tim.
  2. 15% (4 st) 9-14 tim.
  3. 4% (1 st) 15-20 tim.
  4. 4% (1 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Mkt lätt


 17. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3?

  1. 70% (19 st) Mindre än 9 tim.
  2. 19% (5 st) 9-14 tim.
  3. 4% (1 st) 15-20 tim.
  4. 4% (1 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  Mkt lätt


 18. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4?

  1. 67% (18 st) Mindre än 9 tim.
  2. 22% (6 st) 9-14 tim.
  3. 0% (0 st) 15-20 tim.
  4. 7% (2 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration :4

  Mkt lätt


 19. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 5?

  1. 56% (15 st) Mindre än 9 tim.
  2. 19% (5 st) 9-14 tim.
  3. 11% (3 st) 15-20 tim.
  4. 7% (2 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration :5

  Lätt


 20. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 6?

  1. 48% (13 st) Mindre än 9 tim.
  2. 33% (9 st) 9-14 tim.
  3. 11% (3 st) 15-20 tim.
  4. 0% (0 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration :6

  Toksvår
  ---
  Lätt


 21. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 7?

  1. 22% (6 st) Mindre än 9 tim.
  2. 37% (10 st) 9-14 tim.
  3. 15% (4 st) 15-20 tim.
  4. 19% (5 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration :7

  Svårt att fatta vad uppgiften är, när man väl fattat vad som skall göras gick det lite lättare.
  ---
  Svår om man inte hållt på med java tidigare! Fick suga mängder av hjälp av handledare, kompisar mm och sitta sena nätter för att lyckas i tid.


 22. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 4% (1 st) Mycket bra.
  2. 26% (7 st) Bra.
  3. 30% (8 st) Hyfsat.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 26% (7 st) Dåligt.
  6. 7% (2 st) Tentade inte.

  Ev. kommentar:

  Tentamen speglade inte alls dom kursanteckningar som finns på kurswebben och inte dom föreläsningar som jag varit på heller. Hur ska man kunna få bra betyg på en tentamen om det inte finns något kursmaterial som speglar innehållet på tentamen? Jag skulle vilja se att kursen annuleras och att en ny lärare går igenom det som behandlas på tentamen och en ny tentamen ges.
  ---
  Formuleringen av vissa frågor var lite svår att förstå. Annars bra!
  ---
  Här sitter man och pluggar igenom extentor och får förhoppningen om att det ska gå bra, men icke! Extentorna var mycket mera "rakt på sak" och man kunde tillämpa sina teoretiska kunskaper direkt utan att tänka så mycket. Min upplevelse är att det skulle varit bra om ni lagt ner mera tid på teoretisk datalogi redan i början av kursen, istället för två veckor på slutet...
  ---
  Första halvan av kursen återspeglades knappt alls... Det mesta på tentan var väl det som gicks igenom efter jul..
  ---
  Dåligt med föreläsningar om datalogi.
  ---
  Uppgift 4 hade jag ingen aning om
  ---

  Tentan lärde man sig genom nån enstaka föreläsning på slutet och extentor. Resten av kursen hade 0 med tentan och göra. (Även om båda utan tvekan handlar om datalogi)
  Kommentar från kurledaren:
  Att tentamen speglade endast andra halvan av kursen stämmer inte riktig. Andra halvan av kursen handlade om programmering i Java och
  avvancerade sorteringsmetoder och trapport. Tentamen handlade om följande:
  1. diverse olika små uppgifter
  2. Datastrukturer Kö & Stack
  3. Hashtabeller
  4. Sökningsmetoder breddenförst och djupetförst
  5. Rekursion
  6. Trappa (heapsort)
  7. Enkla sorteringsmetoder.
  8.Abstarkta datatyper
  Enligt ovanstående är endast uppgift 6 och uppgift1 har med andra halvan av kursen att göra. Observera att andra halvan av kursen tidsmässig motsvarar ca: 30% av kursen.
  Jag tycker att tentamen täcker tillräcklig många område inom datalogi som vi tog upp i kursen.


 23. Ytterligare kommentarer om kursen, förslag på förbättringar etc.:

  laborationerna tar upp aldeles för mycket tid. man prioriterar annat. laborationerna borde vara mindre omfattande så man hinner med tidsmässigt. Egna förslag på lösningar till laborationerna godtags ej, vilket jag uppfattade som dumt, även om mitt sätt vore bättre och lättbegripligare enligt mig. Så sammanfattningsvis så tycker jag att: Koertare laborationer. inte så strikt indelat utan egna förslags skall godkännas om dom funkar. Det betyder ju bara att man har kommit på något som man själv begriper lättare /vanligtvis/ ... annars var kursen bra även om den inte intresserade mig särskilt mycket
  ---
  Kör Java från början, inget Python...
  ---
  En kurs ni får förhållandevis mycket beröm för eftersom den var lärorik och intressant, dock en blänkare för den något skumma tentan.
  ---
  Effektivare föreläsningar...
  Bättre förberedelse inför Java.
  Python är dock ett riktigt bra språk att börja med. Väldigt enkelt att komma igång! Men väldigt frustrerande när man helt plötsligt ska byta språk till java...

  ---
  Skriv och testa ev. kod före föreläsningarna. Mindre programering och mer datalogi.
  ---
  det är förvånansvärd att många är aktiv under föreläsningarna, mycket bra
  ---
  föreläsaren kan vara bättre förberedd så man slipper se felaktiga lösningar. sätt upp mer konkreta mål för vad som ska uppnås till tentan, vad ska man plugga på
  ---
  Kursledningen behöver bestämma sig om dom ska lära ut progamering, datalogi eller python. Just nu så försöker man lära ut allt. Förutsätt att folk kan programera eller anta att dom inte kan något. Nu antogs det att folk inte kunde programera så mycket. Men ingen hjälp eller guide till programering fanns tillgänglig. Jag har hjälp många när dom försöker klara av labbarna. Dessa personer har ingen aning om hur man använder loopar, while satser och if-satser. Ge folk hjälp att lära sig dessa saker eller lär ut dom. Ge folk en bok eller liknande... Samma sak gäller datalogidelen. Var ska man få informationen som efterfrågades på tentan. Om man råkar missa en föreläsning så har man ingen chans att läsa in. Ingen referns till en bra bok finns på hemsidan.

  Mitt förslag är tänk igenom kursen; Vad vill ni lära ut? Hur ska folk lära sig det? Vad kan dom? Anta att folk inte kan programera och att dom behöver hjälp att lära sig det!

  Kommentar från kurledaren:
  Till nästa år försöker vi hitta en bok som kan användas i kursen. Effektivare föreläsningar och mer strukturerade föreläsningar ska det bli.vahid@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.