Datalogi för E1

2D1343 Datalogi för E1

Registrera dig på kursen genom att fylla i och skicka iväg följande formulär. Behöver du ytterligare information klicka här

 Efternamn   :  Ex: Vahid
 Förnamn     :  Ex: Mosavat
 Personnummer:  Ex: 561012-0123
 E-post adress   :   Ex: vamo@kth.se