Laboration 7 (Del2)

 

I den här delen av laborationen ska vi försöka göra ett grafiskt gränssnitt till spelet. För att fokusera oss på grafiken implementerar vi påhittade funktion som inte har med riktiga spelet att göra, den riktiga funktionaliteten implementerar vi sedan i del3 av labben.

Vi ska se till att ett spelplan visas på skärmen som innehåller 8 x 8 knappar för X och O och en TextArea för att meddelande av typen ”ingen vann”, ”spelare 1 vann” o.s.v. kunna hamna där.

När man trycker på en knapp så ska koordinat för knappen skrivas ut på terminalfönstret. T.ex. När man trycker på knappen längst upp till vänster då ska ”0,0” skrivas ut. Och på samma sätt när man trycker på knappen bredvid så ska ”0,1” och för knappen under ska ”1,0” skrivas ut.

 

Gör följande:

  1. Ladda ner följande filer från kurskatalogen: GPlan.java, LSButton.java och Kontroll.java
  2. Läs igenom kommentarer som finns för varje klass så att ni kommer in i hur strukturen är tänkt. (GPlan och Kontroll är motsvarande View respektive Controller från MVC designen)
  3. Börja med att lägga till den kod som saknas i klassen LSButton. Klassen Ruta och SpelPlan har metoder som är ganska lik de metoder som saknas i klassen LSButton.
  4. Börja sedan med klassen Kontroll, och fyll i den kod som behövs i metoden actionPerformed(), titta gärna på exempel från föreläsningar och övningar.
  5. Sedan börja med metoder som finns i klassen GPlan i följande ordning:
    1. fixaLayout()
    2. kontruktoren GPLan()

 

Nu ska du kunna kompilera alla java-filer och köra klassfilen Kontroll:
javac Kontroll.java

Java Kontroll