KTH 2D1343 Datalogi, 2004-2005
Särskild information för E1
Nada
Senaste nytt
Hjälp
Vanliga frågor och fel
Referenser
Registrering
Viktiga datum
Schema
Detaljschema
Aktuell vecka
Examination
Laborationer
J-uppgift
Tentamen
Projekt
Bonuspoäng
Betyg
Allmänna kurssidan
Förkunskaper
Kurslitteratur
Hederskodex
Lärare
Synpunkter på kursen
Datorsalar
(info till handledare)
Boka en tid här för redovisning av J-uppgiften.
Välja en j-uppgift om du redan inte har gjort det

Senaste nytt

Sidan uppdaterades senast 24 mars 2005. Det finns också en komplett lista med "Senaste nytt"-punkter.

Hjälp och handledning

Hjälp finns att få (i prioritetsordning):
 1. Från länkar i detaljschemat.
 2. Via referenserna på webben.
 3. Genom diskussion med labbkamraten.
 4. Under laborationerna (då redovisningar inte är prioriterade).
 5. Från allmännhandledning på Nada (Osquars Backe 2, plan 4), handledningsschema finns här.
 6. Via datorbrev till en lärare.
 7. Under redovisningstillfällena.

För datorrelaterade fel (inloggningsproblem, epost, trasiga datorer etc), får man hjällp från delfi nadas systemansvarig.


Referenser


Viktiga datum

2004-10-13 (ons v.42) Kursstart klockan 10.00 i sal E1.
2004-10-22 (fre v.43) sista bonusdatum för laboration 1
2004-10-29 (fre v.44) sista bonusdatum för laboration 2
2004-11-10 (ons v.46) sista bonusdatum för laboration 3
2004-11-24 (ons v.48) sista bonusdatum för laboration 4 Nya datum är 2004-11-26, fredag v.48
2004-12-02 (tor v.49) sista bonusdatum för laboration 5
2005-12-10 (fre v.50) sista bonusdatum för laboration 6
2005-02-04 (fre v.5) sista bonusdatum för laboration 7 Nya datum är 2005-02-11, fredag v.6
2005-04-07 (tor v.14) sista bonusdatum för J-uppgiften
2005-03-02 (tor v.9) Tentamen är i följande salar:M22, M32,M33,M34,M37,M38
2005-04-02 (lör v.13) Tentamen är i följande salar:E32, E33, E34, E35, E36

Schema

 Aktivitet  Dag  Tid  Vecka Sal
  F tis 13-15 3,4,7 D2
  F mån 8-10 5 D2
  F tis 8-10 6 F3
  F ons 15-17 6 D3
  F mån 8-10 14 D3
  Ö tor 10-12 3-6 E33,E35
  Ö ons 15-17 7 E51,E52
  Ö fre 15-17 7 Q32,Q33
  Ö tor 15-17 8 E31,E32
  L mån 8-10 4,7 gul, grön
  L tis 13-15 5 gul , brun
  L tis 13-15 6 röd, orange
  L ons 10-12 14 gul, grön
  L ons 13-15 14 gul, grön
  L tor 15-17 14 röd, orange
  L tor 8-10 14 gul, grön
  L tor 10-12 7 röd, grön
  L tor 16-18 7 röd, grön
  L fre 13-15 6 gul, grön
  L fre 15-17 3-5 gul,grön

Preliminärt detaljschema

Detaljschemat beskriver vad som gås igenom på föreläsningar, övningar och laborationer. Här finns också föreläsningsanteckningar och kodexempel som tas upp på föreläsningar, övningar och laborationer.

Detaljschemat är preliminärt och moment kan stuvas om. Målsättningen är dock att behålla momentens inbördes ordning.

Nedan följer betydelse av förkortningar som finns i detaljschemat:

F = Föreläsning.
Ö = Salsövning.
L = Datorlaboration.
S = Söndagsproblemet.
VeckaAktivitetBeskrivning
42F1 Introduktion till kursens olika moment, Genomgång av kursPM, förra årets kursanalys, Nytt i år och lite introduktion till Python
43 F2 Föreläsning2 och dess filer
Python:
 • print
 • variabler, typ, värde, litteral
 • definition och användning(anrop) två centrala begrepp i programmering
 • standard datatyper
 • kommentarer
 • reserveradeord
 • typomvadling
 • några inbyggda funktioner str(), int(), abs(), round(),cmp(), len(), type(),osv...
 • import
 • Lista, range(), len()
 • inläsning från tangentbordet: raw_input(), input(), sys.stdin.readline()
 • for-slinga
 • operatorer: (+, *, /, -, **) jämförelse operatorer:(==, is, not, !=, <, >, <=, >=)
 • if-sats
 • while-slinga
 • Indentering är viktig för språket Python
Ö1 Övningar på slingor övningsfiler
L1 Hjälp och redovisning på labb1: Stärnor
L1 Redovisning (hjälp) på labb1: Stärnor
44F3 Föreläsning3 och dess filer
Python:
 • Definera funktioner, def, return, None, formell parameter, anrop, anrops parameter
 • import, from...import... , reload()
 • logiskt fel, exekveringsfel
 • if, elif, else
 • try, except, else, finally
 • String objekt, delsträng, modulen string, index(),replace(), split(), join(), translte(), maketrans(), upper(), lower(), len()
Ö2 Python: Funktionsdeklaration och anrop, stränghantering övningsfiler
F4 Föreläsning4 och dess filer
Python:
 • Funktioner och lokala samt globala variabler
 • klasser och objekt
 • konstruktorn
 • parametern self
L2 Hjälp och redovisning på labb2: Språk
L2 Redovisning (hjälp) på labb2: Språk
45F5 Föreläsning5 och dess filer
Ö3 linjär & binärsökning, sys.argv, filläsning, filer från övningen
46F6 Föreläsning6 och dess filer
L3 Hjälp och redovisning på labb3: Sökning
L3 Redovisning (hjälp) på labb3: Sökning
F7 Föreläsning7 och dess filer
47L4 labb4: Glosförhör
L4 labb4: Glosförhör
Ö4 ingen information för tillfället
F8 Föreläsning8 och dess filer
48F9 Föreläsning9 och dess filer
Ö5 ingen information för tillfället
F10 Föreläsning10 och dess filer
L4 och L5 labb5: Binära träd med strängar
L5 labb5: Binära träd med strängar
49F11 Föreläsning 11: Bredden och djupet först sökning och dess filer
Ö6 ingen information för tillfället
F12 Föreläsningen kommer att vara en återblick på vad vi har gjort hittills.
L5 labb5: Binära träd med strängar
50L6 labb6:Salighet
F13 Enkel sortering
F14 Hashning
Ö7 ingen information för tillfället
L6 labb6:Salighet
L6 labb6:Salighet
3F15 Introduktion till Java
Ö8 övningsexempel i java
L7 labb7:Luffarschack Del 1
4F16 Introduktion till grafik i Java
Ö9 övningsexempel i java
L7 (del2) labb7:Luffarschack Del 2
5F17 Knappar och applettar
Ö10 övningsexempel i java och repetition
L7 (del2) labb7:Luffarschack Del 2
6 F18 Damerna försts, Distributionsräkning, Quicksort och Merge sort
F19 Prioritetskö, trappa, heapsort
Ö11 Repetition och sorteringsmetoderna Quicksort och Merge sort
L7 (del3) labb7:Luffarschack Del 3
7 F20 Gästföreläsare Viggo Kann Rättstavning utan ordlista. Tentameninfo och repetition
Ö12 Repetition och tentatalräkning

Registrering

För att vi ska kunna rapportera in resultat måste du registrera dig till kursen. klicka här
För att du sedan ska få ut dina poäng krävs dessutom att ditt kansli har anmält dig till kursen (Detta gäller inte dig som går första året på elektro). Som en obligatorisk kurs ska detta ske med automatik.

Examination

För att klara kursen måste man klara följande moment i kursen, varje avklarat moment ger de tillhörande akademiska poäng, d.v.s momenterna är fristående från varandra.

Studieår Kursmoment Ladokmoment Poäng
2003-2004 Laborationer (7 st) + J-uppgiften Lab1 4
2003-2004 Tentamen Ten1 2
2004-2005 Projekt Lab2 2

Laborationer

Denna moment består av 7 st labborationer som ska göras i tvåpersonsgrupper.
Om du inte fullgör alla labbarna inom ett år från kursensstart har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången (alltså laborationer kan variera i olika omgångar).
Här finns laborationerna.

J-uppgift

Denna moment är en individuell programmeringsuppgift i Java; en "J-uppgift". Det finns en del Förslag på J-uppgifter från kursledningen. Du får gärna använda dessa som inspiration till en egen uppgift eller använda dem rakt av.
Normalt sett får man en närmare relation till den person som man labbar med.
Då vore det tråkigt att behöva avsiktlig undvika de roliga och lärorika diskussioner med labbkamraten endast för att man har råkats välja samma J-uppgift av slump eller någon annan anledning.
Alltså undvik att välja samma J-uppgift som din labbkamrat för att då kan du alltid be om labbkamratens synpunkter om dina lösningar och utbyta kunskap utan att behöva vara rädd för att hamna på fel sida av gränsen för labbfusk.

Betyg sätts i allmänhet enligt följande:

1 ett halvbra program
2 ett perfekt program...
3 ...med grafiska komponenter
Alla bör få nivå 1 godkänd före sommaren. Sedan har man ett år på sej att putsa upp programmet till högre nivåer.

Redovisning sker på vanlig labbtid eller på labbtid särskilt avsatt för redovisningar. För senare redovisning tar man kontakt med kursledaren eller någon assistent.

Som ett komplement till de "inbyggda" finesserna i Java så finns ytterligare Javafiler för J-uppgifter. Utnyttja gärna dessa som inspirationskälla, men tänk samtidigt på hederskodexen.


Tentamen

Kursens andra moment är en tentamen. På tentamen kan förekomma uppgifter som ställer krav på programkodskunskaper. Tentamen består av datalogifrågor, det vill säga datastrukturer och algoritmer. Du behöver inte anmäla dig till tentan.

Hjälpmedel på tentan är läroboken eller valfri algoritmbok.

Alla gamla tentor och lösningar finns och kan skrivas ut.

Tentaresultatet anslås på institutionens anslagstavla (Osquars Backe 2, plan 3). Tentamen kan du få tillbaka från studentexpeditionen (Osquars Backe 2, plan 2). Klagomål på rättning av tentan lämnas till Vahid Mosavat inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits. Observera att du inte bör ta med dig tentan från expeditionen om du vill klaga på rättningen. Kolla tentan vid expeditionen, skriv ned dina kommentarer och kontakta sedan kursledaren.


Projekt

Under andra årskursen delar man in sej i projektgrupper om 4-8 personer och gör ett större program. Man får då själv välja sin uppgift men här finns några projektförslag. Hur man bör arbeta i projekt kan man läsa i Miniprojekthandboken (finns på institutionen Industriella styrsystem, Osquldas väg 12) och i våra projektregler.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra dej att ligga i fas med undervisningen:

Labb 1 till 7 ger en bonuspoäng var om dom redovisas i tid.
J-uppgiften ger en bonuspoäng om den godkänns i tid.

Se "Viktiga datum" för vilka tider som gäller.

Summan av dessa bonuspoäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det studieår som labbresultatet rapporteras.


Betyg

Slutbetyget är halva summan av tentabetyget (3,4,5), labb-betyget (1,2,3) och projektbetyget (1,2,3). Avrundning görs uppåt om det inte finns skäl för något annat. Högsta betyg man kan få är en 5:a.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att man känner till begrepp som operativsystem, filer och redigeringsprogram. Den som inte gör det uppmanas att ägna extra mycket tid åt kursen i början.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av:
 • Material på kurshemsidan och all material som man får under kursen.


Hederskodex

På Nada används en gemensam hederskodex för alla Nadakurser. Du är själv ansvarig att läsa igenom och följa den.

Lärare


Kursledare:  Vahid Mosavat.
Datorpost: vahid@nada.kth.se
Telefon: 08-7906281
Mobil: 073-6232867

Det enklaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka e-post, v.g. låt fältet ämne (Subject) i ditt mail börja med ordet datae04 för att då vet jag att det är någon av mina kära studenter som vill ha ett snabbt svar på sitt mail.
Följande sätt går det också bra för att komma i kontakt med mig:

Övningsgrupperna leds av följande personer:

GruppNamnEpost Sal
 a Vahid Mosavat vahid@nada.kth.se Eget material
Vecka 3-6 7 7 8
Sal E33 E51 Q32 E31
 cMartin Rehnrehn@nada.kth.seEget material
Vecka 3-6 7 7 8
Sal E35 E52 Q33 E32

Synpunkter på kursen

Synpunkter på kursen vill vi väldigt gärna ha. Synpunkter kan lämnas direkt till någon lärare i samband med lektioner, via datorpost eller vanlig post. Synpunkter kan också lämnas till någon av representanterna i din kursnämnd:

Datorsalar

Nadas datorsalar är belägna på plan 4, Osquars Backe 2. Du borde ha fått ett datorkonto för att kunna göra laborationerna och med ditt passerkort har du tillgång till datorsalar 24 timmar om dygnet.
Om du inte redan har konto på Nadas datorer eller vid problem med inloggning på Nadas datorer eller inpassering till datorsalar på Nada ska du kontakta Delfi som finns på Osquars Backe 2 plan 2.

Förutom Nadas datorer och datorsalar har du tillgång till elektros datorer och datorsalar som finns i Q-huset (om du går programmet elektroteknik), Du får gärna göra laborationerna på elektros datorsalar eller hemma om du vill men redovisningen sker på Nadas datorsalar. Observera att Delfi har endast ansvar för datorer och datorsalar på Nada och vid problem på datorerna i Q-huset får ni kontakta elektros systemansvarig Elhand.


^ Upp till Nadas ingångssida.


Sidansvarig: <vahid@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 mars 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>