Så här gör man för att få hjälp eller redovisa

För att få hjälp och redovisa använder vi kö-hanteraren "Sima Manager". För att kunna ställa dig i kö gör som nedan:
  1. Starta ett terminalfönster.
  2. Ange kommandot "module add sima" i terminalfönstret.
  3. Starta programmet med kommandot "simamanager &".
  4. Välj kursen datae från listan.
  5. Tryck på knappen login.
  6. Tryck på knappen Queue för att få hjälp eller redovisa.
Om kön är stängt så be en handledare att öppna kön.

^ Upp till kurssidan.