Övning till labb1

Ladda ner filen Slingor.java och gör följande: Kompilera och kör programmet. Observera hur programmet fungerar nu. Gör följande och kompilera och kör igen efter varje ändring och försök förstå varför de ändringar gjorde att programmet fungerar på detta sätt, fråga handledarna om du behöver hjälp.
 1. ändra i=0 till i=5.
 2. ändra System.out.println("Java är kul"); tillSystem.out.println("varv nr "+i+" Java är kul");
 3. ändra i=5 till i=0
 4. ändra i<10 till i<2
 5. ändra i<2 till i<0
 6. ändra i<0 till i<10
 7. ändra i++ till i=i+1
 8. ändra i=i+1 till i=i+2
 9. ändra i=i+2 till i=i+5
 10. ändra i+=5 till i+=1
 11. ändra i+=1 till i+=0 , avbryt programmet med Ctrl-c (alltså tryck på tagenten Ctrl och tangenten c)
 12. ändra i+=0 till i+=1
 13. ändra i<10 till i>-1 , avbryt programmet med Ctrl-c (alltså tryck på tagenten Ctrl och tangenten c)
det var allt.

^ Upp till kurssidan.