Svenska Engelska
Binärsökning Binary search
Stack Stack
Köer Queue
Länkade listor Linked lists
Problem Träd General Trees
Breddenförstsökning Breath-first search (BFS)
Djupetförstsökning Depth-first search (DFS)
Binär träd Binary Tree
Binär sökträd Binary search tree
Hashtabeller hash tables
Urvalssortering Selection sort
Bubbelsortering Bubble sort
Insättningssortering Insertion sort
Distributionsräkning Distribution count
Damerna först är en förenklad variant av distributionsräkning
Kvicksortering Quick sort
Samsortering Merge sort
Prioritetskö Priority queue
Trappor heaps