KTH 2D1343 Datalogi, 2003-2004
Särskild information för E1
Nada
Senaste nytt
Hjälp
Vanliga frågor och fel
Referenser
Registrering
Viktiga datum
Schema
Detaljschema
Aktuell vecka
Examination
Laborationer
J-uppgift
Tentamen
Projekt
Bonuspoäng
Betyg
Allmänna kurssidan
Förkunskaper
Kurslitteratur
Hederskodex
Lärare
Synpunkter på kursen
Datorsalar
(info till handledare)

Senaste nytt

Sidan uppdaterades senast 14 december 2004. Det finns också en komplett lista med "Senaste nytt"-punkter.

Hjälp och handledning

Hjälp finns att få (i prioritetsordning):
 1. Från "Vanliga frågor och fel".
 2. Från länkar i detaljschemat.
 3. Från kurslitteraturen. (Tips på hur du hittar i boken)
 4. Via referenserna på webben.
 5. Genom diskussion med labbkamraten.
 6. Under laborationerna (då redovisningar inte är prioriterade).
 7. Under läsveckor av allmän handledare i Nadas datorsalar (Osquars Backe 2, plan 4) vardagar klockan 11-13, 17-20 (läs instruktioner innan du söker hjälp på allmän handledningen).
 8. Via datorbrev till en lärare.
 9. Under redovisningstillfällena.

För datorrelaterade fel (inloggningsproblem, epost, trasiga datorer etc), får du hjällp från elhand


Referenser


Viktiga datum

2003-10-07 (tis v.41) Kursstart klockan 13.00 i sal E1.
2003-10-21 (tis v.43) sista bonusdatum för laboration 2 (OBS! Absolut sista bonusdatum för labb2, är nu ändrad till 2003-10-31)
2003-10-24 (fre v.43) sista bonusdatum för laboration 3 (OBS! Absolut sista bonusdatum för labb3, är nu ändrad till 2003-10-31)
2003-10-31 (fre v.44) sista bonusdatum för laboration 4 (OBS! sista bonusdatum för labb4, är nu ändrad till 2003-11-06)
2003-11-11 (tis v.46) sista bonusdatum för laboration 5 (OBS! sista bonusdatum för labb5, är nu ändrad till 2003-11-14)
2004-01-30 (fre v.5) sista bonusdatum för laboration 6
2004-02-06 (fre v.6) sista bonusdatum för laboration 7
2004-03-08 (mån v.11) J-uppgiften bör ha redovisats.

Schema

 Datae PerVT  
 F ti 10-12 v 10   E1 
 F ti 13-15 v 4-9   D1 
 Ö ti 15-17 v 9   D31-34 
 Ö on 15-17 v 10   D31-34 
 Ö on 15-17 v 4-8   E31-34 
 L 08-10 v 11 gr 3-4 XQ3-4 
 L on 08-10 v 9 gr 1-2 XQ3-4 
 L on 15-17 v 9 gr 3-4 XQ3-4 
 L to 08-10 v 6,10 gr 1-2 XQ3-4 
 L to 10-12 v 4-5,7-8 gr 1-2 XQ3-4 
 L fr 13-15 v 8 gr 3-4 XQ3-4 
 L fr 15-17 v 4-7 gr 3-4 XQ3-4 
 Tenta on 08-13 v 14   E31-36 
 Omtenta ti 08-13 v 17   E51-53 


Preliminärt detaljschema

Detaljschemat beskriver vad som gås igenom på föreläsningar, övningar och datorövningar. Här finns också läshänvisningar till boken samt länkar till föreläsningsanteckningar och Javaexempel som tas upp på föreläsningar, övningar och laborationer.

Detaljschemat är preliminärt och moment kan stuvas om. Målsättningen är dock att behålla momentens inbördes ordning.

Nedan följer betydelse av förkortningar som finns i detaljschemat:

F = Föreläsning.
Ö = Salsövning.
L = Datorlaboration.
S = Söndagsproblemet.
FX = Extraföreläsning.
FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan.
Vecka Aktivitet
41
 • F1: Introduktion till Java. Deklarationer, satser, funktionsanrop, if.
  (Kapitel/sökord i boken: 1.0-1.3, 1.5-1.5.3, 1.6.0, general environment, main, primitive types, basic operators, relational operators, if, methods, excercises).
 • Ö1: Övning 1 med filer från respektive grupp.
 • F2: Slingor och operatorer. Slingor med while och for. Operatorerna ++, &&, ||, %.
  (Kapitel/sökord i boken: 1.4, 1.5.4-1.5.7, for, while, logical operators, excercises).
 • L1: Spel.
 • S1: Söndagsproblemet Ex 1.19 med lösning.
42
 • F3: Textobjekt av typen String. Objekttyper, konstruera och jämföra textobjekt, metoderna length(), charAt(), substring(), indexOf(). (I början av F3 kommer vi att slutföra slingor som var kvar från F2 )
  (Kapitel/sökord i boken: 2.0-2.3, reference, ==, strings, excercises).
 • Ö2: Övning 2 med filer från respektive grupp.
 • F4: Vektorer. Vektorer och matriser. Linjär sökning. Fönster och knappar.
  java-exempel-filer som vi gick igenom på föreläsningen.
  (Kapitel/sökord i boken: 2.4, arrays, sequential search, graphical user interfaces, exercises).
 • L2: Stjärnor.
 • S2: Söndagsproblemet Ex 2.9/2.10 (Weiss 1/2) med lösning.
43
44
45
46
47
4
5
6
7
8
8
9
37

Registrering

För att vi ska kunna rapportera in resultat måste du registrera dig till kursen. Detta görs normalt sett på första laborationen genom att du fyller i ett registreringsformulär som kommer att finnas på kursenshemsida.
För att du sedan ska få ut dina poäng krävs dessutom att ditt kansli har anmält dig till kursen. Som en obligatorisk kurs ska detta ske med automatik.

Examination

För att klara kursen måste man klara följande moment i kursen, varje avklarat moment ger de tillhörande akademiska poäng, d.v.s momenterna är fristående från varandra.

År Moment Poäng
2003-2004 Laborationer (7 st) + J-uppgiften 4
2003-2004 Tentamen 2
2004-2005 Projekt 2

Laborationer

Denna moment består av 7 st labborationer som ska göras i tvåpersonsgrupper.
Om du inte gör alla labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att du gör samtliga labbar i den nya kursomgången (alltså laborationer kan variera i olika omgångar).
Här finns laborationerna.

J-uppgift

Denna moment är en individuell programmeringsuppgift i Java; en "J-uppgift". Det finns en del Förslag på J-uppgifter från kursledningen. Du får gärna använda dessa som inspiration till en egen uppgift eller använda dem rakt av.
Normalt sett får man en närmare relation till den person som man labbar med.
Då vore det tråkigt att behöva avsiktlig undvika de roliga och lärorika diskussioner med labbkamraten endast för att man har råkats välja samma J-uppgift av slump eller någon annan anledning.
Alltså undvik att välja samma J-uppgift som din labbkamrat för att då kan du alltid be om labbkamratens synpunkter om dina lösningar och utbyta kunskap utan att behöva vara rädd för att hamna på fel sida av gränsen för labbfusk.

Betyg sätts i allmänhet enligt följande:

1 ett halvbra program
2 ett perfekt program...
3 ...med grafiska komponenter
Alla bör få nivå 1 godkänd före sommaren. Sedan har man ett år på sej att putsa upp programmet till högre nivåer.

Redovisning sker på vanlig labbtid eller på labbtid särskilt avsatt för redovisningar. För senare redovisning tar man kontakt med kursledaren eller någon assistent.

Som ett komplement till de "inbyggda" finesserna i Java så finns ytterligare Javafiler för J-uppgifter. Utnyttja gärna dessa som inspirationskälla, men tänk samtidigt på hederskodexen.


Tentamen

Kursens andra moment är en tentamen. Till skillnad från laborationer, J-uppgift och projekt så ställs inga krav på programkodskunskaper. Tentamen består av datalogifrågor, det vill säga datastrukturer och algoritmer. Du behöver inte anmäla dig till tentan.

Hjälpmedel på tentan är läroboken eller valfri algoritmbok.

Alla gamla tentor och lösningar finns och kan skrivas ut.

Tentaresultatet anslås på institutionens anslagstavla (Osquars Backe 2, plan 3). Tentamen kan du få tillbaka från studentexpeditionen (Osquars Backe 2, plan 2). Klagomål på rättning av tentan lämnas till Vahid Mosavat inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits. Observera att du inte bör ta med dig tentan från expeditionen om du vill klaga på rättningen. Kolla tentan vid expeditionen, skriv ned dina kommentarer och kontakta sedan kursledaren.


Projekt

Under andra årskursen delar man in sej i projektgrupper om 4-8 personer och gör ett större program. Man får då själv välja sin uppgift men här finns några projektförslag. Hur man bör arbeta i projekt kan man läsa i Miniprojekthandboken (finns på institutionen Industriella styrsystem, Osquldas väg 12) och i våra projektregler.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra dej att ligga i fas med undervisningen:

Labb 2 till 7 ger en bonuspoäng var om dom redovisas i tid.
J-uppgiften ger en bonuspoäng om den godkänns i tid.

Se "Viktiga datum" för vilka tider som gäller.

Summan av dessa bonuspoäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det studieår som labbresultatet rapporteras.


Betyg

Slutbetyget är halva summan av tentabetyget (3,4,5), labb-betyget (1,2,3) och projektbetyget (1,2,3). Avrundning görs uppåt om det inte finns skäl för något annat.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att man känner till begrepp som operativsystem, filer och redigeringsprogram. Den som inte gör det uppmanas att ägna extra mycket tid åt kursen i början.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av:
 • Kurshemsidan och all material som man får via kursens hemsida.
 • En kursbok. Mark Allen Weiss. Data Structures & Problem Solving Using JAVA. Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-74835-5, 886 sidor.
  Boken finns att köpa bland annat på Kårbokhandeln och priset är ca 500 kr.
Data Structures & Problem Solving Using JAVA


Hederskodex

På Nada används en gemensam hederskodex för alla Nadakurser. Du är själv ansvarig att läsa igenom och följa den.

Lärare


Kursledare är Vahid Mosavat.
Datorpost: vahid@nada.kth.se
Telefon: 08-7906281
Mobil: 073-6232867

Det enklaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka e-post, v.g. låt fältet ämne (Subject) i ditt mail börja med ordet datae03 för att då vet jag att det är någon av mina kära studenter som vill ha ett snabbt svar på sitt mail.
Följande sätt går det också bra för att komma i kontakt med mig:

Övningsgrupperna leds av följande personer:

GruppNamnEpost sal
vecka 4-8
sal
vecka 9-10
 1Vahid Mosavatvahid@nada.kth.seEget materialE31 D31
 2Jolanta Jensenjolanta@nada.kth.seEget materialE32D32
 3Carl Christian Löfroth Christensend00-ccl@nada.kth.seEget materialE33D33
 4Per-Anders Staavpastaav@algonet.seEget materialE34D34

Synpunkter på kursen

Synpunkter på kursen vill vi väldigt gärna ha. Synpunkter kan lämnas direkt till någon lärare i samband med lektioner, via datorpost eller vanlig post. Synpunkter kan också lämnas till någon av representanterna i din kursnämnd som snart kommer att presenteras.

Datorsalar

Här finns information om elektros datorer och datorsalar.

Nadas datorsalar är belägna på plan 4, Lindstedtsvägen 3 (Osquars Backe 2). E-teknologer kan inte logga in på Nadas datorer, men man kan vilja gå dit för att få handledarhjälp (se "Hjälp och handledning").


^ Upp till allmänna kurssidan.


Sidansvarig: <vahid@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>