2D1343 Datalogi för E

Resultat av kursutvärdering


  Åtta frågor vill ha svar och en eller annan kommentar.


 1. Var kursen lätt eller svår?

  1. 7% (3 st) Mycket lätt.
  2. 18% (8 st) Lätt.
  3. 51% (23 st) Medel.
  4. 20% (9 st) Ganska svår.
  5. 4% (2 st) Mycket svår.

  Ev. kommentar om vad som gjorde kursen lätt eller svår:

  Jag hade inte programerat alls innan kursen men jag tycker ändå at det var ganska lätt eftersom man lärde sig efterhand gaska lätt.
  ---
  Labbarna var jobbiga.
  ---
  Det var en givande kurs, inte mycket mer att säga tycker jag.
  ---
  Ganska kul ==> ganska lätt...
  ---
  Hade läst lite programmering innan...
  ---
  Jag tyckte att det som gjorde det svårt var att när man skulle göra labbarna var undervisningen mycket längre fram, man var aldrig i fas med föreläsningarna.
  ---
  Den handlade ganska mycket om logiskt tänkande, inte bara formelpluggande och obegripliga teorem (om man inte kollade i boken ;).
  ---
  Med tanke på att man inte hade några erfarenheter innan, så behöver man lite mer tid för att smälta allt nytt tänkande (det är ju trots allt en helomställning från traditionella ämnen); och när det gick för fort så blev det svårt.
  ---
  Tentan och kraven på den var ganska simpla, däremot programmeringen/labbarna har jag som aldrig programmerat förrut tyckt varit väldigt svår. främst kände jag mig helt borta vid den första labben labbarna mot slutet gick dock mkt bättre.
  ---
  Labbarna tog mycket tid och var väl svåra för den som inte sysslat med programmering tidigare.
  ---
  har aldrig programmerat förr
  ---
  programmeringsdelen
  ---
  Tidigare kunskaper. Lättförståliga föreläsningar.
  ---
  Jag hade aldrig programmerat innan och upplevde därmed kursen som väldigt svår. Men jag lade ner mkt tid på kursen och numera är datalogi ett av mina favoritämnen!
  ---
  Svårt med programmeringen för mig som var nybörjare, men annars inte så svår
  ---
  Väldigt seg. Det var svårt att välja asse, för de pratade om helt olika saker.
  ---
  Bra föreläsningar och övningspass gjorde kursen lätt trots avsaknad av förkunskaper
  ---
  En del assar sa fel saker.
  ---
  För lång
  ---
  labbarna va svåra
  ---
  Jag kunde ingenting i varken programering eller algoritm därför det tog mycket lång tid tills jag förståt hur ska jag läs aeller tänka.
  ---
  ...eftersom man hade programmerat en del förr. "Den här kursen handlar inte om programmering, utan om algoritmer och datastrukturer", tänker då Erik kanske. Det som är nyttigt att ha med sig från tidigare programmering är en förståelse för hur formella instruktioner utförs i datorn och att man har accepterat att man kan abstrahera på många ställen.
  ---
  den var svår i början, men framåt slutet var det mesta ganska lätt.
  ---
  Jag hade tidigare inte programmerat. Därför tyckte jag att det var svårt under första halvan av kursen. Under jullovet släppte det dock. och nu under våren har programmeringen flytit på ganska bra.
  ---
  svår i början innan man kom in i det


 2. Föreläsning 20 (repetitionsföreläsningen) innehåller en övergripande beskrivning av kursens teoretiska innehåll och kursens mål är att du ska kunna förstå och diskutera dessa begrepp på en ingenjörsmässig nivå. Hur stor del av målen anser du att du nått upp till?

  1. 0% (0 st) Har inte ens försökt förstå datalogi.
  2. 18% (8 st) Har förstått vissa delar.
  3. 18% (8 st) Har förstått ungefär hälften och kan tillföra vettiga saker vid diskussion ingenjörer emellan.
  4. 60% (27 st) Har förstått merparten/allt och kan leda en diskussion ingenjörer emellan.
  5. 2% (1 st) Kan ersätta en datalogiprofessor vid en internationell konferens.

  Ev. kommentar om hur målen kan göras tydligare eller vad som gjorde att målen klart framgick.

  Jag anser i och för sig att jag kan ersätta en datalogiprofessor vid en internationell konferens, förutsatt att det gäller saker som står på förel. 20. Det som saknas är vana, vana att tänka i datalogibanor... när jag har den kryssar jag i professoraltenativet.
  ---
  Struntade i distributionsräkningen för jag tyckte förklaringen i föreläsningsanteckningarna var obegriplig. Och så fanns den inte i boken, när det kom på tentan! Argh!
  ---
  Målen var bra satta och fastsällda, just genom sista föreläsningen.
  ---
  Flummiga svarsalternativ...
  ---
  Listan på begrepp som var relevanta i kursen visade tydligt vad målen var


 3. Vad tycker du om föreläsningsanteckningar, extentor och annat material på webbsidan?

  1. 49% (22 st) Mycket bra.
  2. 38% (17 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om webbmaterialet (till exempel vilka delar som är bra eller hur sämre delar kan förbättras):

  Mycket bra föreläsningsanteckningar.
  ---
  Borde finnas en kursbunt med foreläsningsanteckningar och extenter, kanske redan finns???
  ---
  Erik rockar!
  ---
  Hemsidan är gräsligt bra, ni har gjort ett superjobb!
  ---
  Föreläsningsanteckningarna var ganska bra, dock skulle det sitta fint med en sida till med ÄNNU mer ingående förklaringar, viktiga noteringar osv.
  ---
  Jag hade väl inte riktigt hunnit sätta mig in i just labbarnas imperativ, de var ofta svårtolkade och svårförstådda.
  ---
  Föreläsningsanteckningar är guld värda!
  ---
  Jag har tidigare klagat på labbarnas "flummighet" men fått det förklarat vid mittkurs-utvärderingen, att detta är något medvetet för att vi ska kunna lösa problemet. Det förstår jag, men vissa formuleringar i föreläsningsmaterialet är mindre bra; otydliga. En sann pedagog ska väl kunna prata både vanligt språk och dataspråk?
  ---
  Kanon med alla föreläsningsanteckningar på webben!!!
  ---
  några andra böcker som är bra kan också presenteras.
  ---
  Lysande föreläsningsanteckningar! Ja alltså... lite kan man väl putsa på dem, men det är banne mig inte mycket. Jämför gärna med de [flesta] kurser, som inte har några alls...
  ---
  det var lätt att hitta information. Sidan är enkel och lättförståelig.
  ---
  hemsidan har innehållit allt som man vill komma åt.
  Man kunde kanske göra en bättre lista över vad som finns på sidan. direkt länk till t.ex. övningsant & labbarna...

  ---
  om det är datalogi, varför ha kodskrivning på svarta tavlan?
  försök ge en förklaring istället på de olika begreppen!


 4. Vad tycker du om den nya kursboken av Weiss?

  1. 4% (2 st) Mycket bra.
  2. 18% (8 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Hyfsat.
  4. 24% (11 st) Mindre bra.
  5. 11% (5 st) Dåligt.
  6. 20% (9 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om kursboken eller förslag på bättre bok:

  Lite för mycket för våran kurs. säkert bra om man orkar läsa allt men eftersom det känns som om man inte behöver läsa särskilt mycket så använder man den inte tillräckligt.
  ---
  Jag gillar den inte. Jag vill ha bättre bilder och mindre struntprat. Men det är individuellt och jag anser att boken uppfyller sin funktion!
  ---
  Öppnade den första gången på tentan... Då funkade den bra...
  ---
  Den är definitivt intressant. Vet inte om den är klippt och skuren för kursen, men den kommer nog till användning vid projektet.
  ---
  Behövs en så utförlig algoritmbok? Jag kan tänka mig en bok för programmeringen och en litet simplare för algoritmerna t ex. på svenska. Förvisso är Weiss bra vid fördjupning och dylikt.
  ---
  för lååång.
  ---
  Lite för tung, dyr och pladdrig. Men när man lägger ner tid så hittar man iallafall svaret (oftast)
  ---
  Men väldigt utdragen text. I USA blir man ju betald per nedskriven rad, vilket medför att texterna flyter ut väldigt mycket. Mer kvantitet än kvalitet.
  ---
  Helt onödig ju, allt man behöver finns i föreläsningsanteckningarna på webben
  ---
  Svår att hitta saker i. "Vad tycker du om den nya kursboken av Weiss?" -har inte läst den gamla.
  ---
  Har antagligen inte använt den så mycket som vore lämpligt. Materialet på kurssidan och från övningspass har gjort att boken i stort känns överflödig.
  ---
  Boken överflödig.
  ---
  Sista veckan kunde jag bedömma vilka böcker som är bra och det var lite försent!
  Weiss är dålig för algoritm...oanvändbar...för mycket text utan någon resultat...så är det oftast amerikanska böcker.

  ---
  Overkill va? Men skojig. Ägde den dock inte. Hade en annan bok av Sedgewick, som fungerade ungefär lika bra.
  ---
  Jag tycker att boken är helt onödig. Den är väldigt dur för mycket liten nytta. Jag tycker att den borde ersättas med ett kompendium bestående av dina föreläsningas anteckningar.
  ---
  I början tyckte jag boken var svår att förstå
  ---
  600 spänn åt h-vete
  ---
  har knappt använt den, dessutom är den dyr


 5. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 47% (21 st) Mycket bra.
  2. 42% (19 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar om föreläsningarna (till exempel vad läraren gjorde bra eller dåligt och hur han kan förbättras):

  Bra tempo
  ---
  Vet ej
  ---
  Erik är toppen! Om jag ska klaga på något är det att han har en tendens att upprepa det han sagt lite väl många gånger...
  ---
  Fler algoritmer borde visas på projektor.
  ---
  Erik är snorbra (mycket positivt adjektiv). Bäst hittils. För min skull var allt perfekt.
  ---
  Ibland förklarades saker övertydligt/överpedagogiskt och andra saker togs som självklarheter, fast att de ändå kanske inte var det.
  ---
  Jag är nöjd med Erik för han är en föreläsare som vill att alla ska förstå. Bra entusiasm! Det enda jag skulle önska är att mkt av det viktigaste han säger skriver han inte ner på tavlan. Han föredrar att berätta det muntligt. Och är man en stenograf så är detta inga problem, men jag skulle önska att vissa av de saker som är riktigt sammanfattande, kanske skulle även antecknas på tavlan.
  ---
  Svårt att hänga med när läraren skriver kod på tavlan, ialafall för mig som inte är så haj på programmera
  ---
  X-tra kreds till Erik, som gjort ett fantastiskt jobb.
  ---
  Erik är väldigt bra på pedagogik och lyckas förklara allt på ett förståeligt sätt!
  ---
  Tydliga förklaringar på allt, pedagogiska exempel som t ex skisser eller korten som visar sortering är bra.
  ---
  Vissa gånger svårt att förstå.
  ---
  om jag hade lite gått i en kort introduktionskurs skulle jag lära mig 10 ggr mer på föreläsningarna. ungefär som en diabetic som behöver insolin!!!
  ---
  Du har ett bar upplägg och är strukturerad. du vet vad som är svårt och betonar det.
  ---
  bra med bilder!
  ---
  Erik är extremt bra på att förklara!


 6. Vilken övningsassistent har du hittills varit hos mest?

  1. 36% (16 st) Per-Anders Staav (oftast i E32).
  2. 11% (5 st) Michael Ahlberg (oftast i E36).
  3. 13% (6 st) Måns Rullgård (oftast i E51).
  4. 36% (16 st) Erik Forslin (oftast i E52).

 7. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 31% (14 st) Mycket bra.
  2. 38% (17 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar om övningarna (till exempel vad läraren gjorde bra eller dåligt och hur han kan förbättras):

  PA bör nog gå en stavningskurs!
  ---
  Kanske att inte säga att allt är så enkelt, gäller vissa assistenter
  ---
  Det märks ju att det är datornördar vi har att göra med... =)
  ---
  Han skriver hemskt fult på tavlan och kan ibland förlora sig bort i långa utläggningar om helt orelevanta saker. Dock är han vettig och duktig på det han gör.
  ---
  Förutom ett maniskt intresse för blixtar (bra för allmänbildningen var det däremot!) så var P-A kanon. Höll lagom nivå och lätt att diskutera med.
  ---
  Jag var hos flera (PA, Michael och Erik). PA tyckte jag var bäst när det gällde förklaring av algoritmer och teori - sådant som faktiskt ska läras in inför tentan. Michael tar mest upp exempel, jättebra inför labbarna och programeringsteknik övas in, dock är detta inte nödvändigt inför tentan. Erik tar upp saker som han har gått igenom på lektionerna. Hjälp gärna eleverna vid presentationen; säg vad varje asse övar på så kan man gå på vad man själv vill öva på. Annars kan ju alla assistera likadant.
  ---
  svår att läsa hans handstil men annars är han väldig bra
  ---
  Hade varit utmärkt en en avancerad grupp för oss som redan har programmerat mycket men jag förstår att det ligger utanför kursen och målen.
  ---
  P-A är kanon. Reflekterar över mkt bra saker vid sidan om. Lägger bara ner minsta möjliga energi på det mest elementära. Betonar det viktigaste.
  ---
  Förutom att micke inte kunde prioritetskön.
  ---
  Du har varit lyhörd för vad som behövs gås igenom ordentligt och vad som kan tas lite snabbare.
  ---
  PA är väldigt bra. Går igenom teorin bakom problem, och tar inte upp lika mycket kod som Erik gör. Mig passa PAs metod bättre.


 8. Den 8 mars gick ordinarietentan. Vad tyckte du om tentan?

  1. 13% (6 st) Mycket bra.
  2. 56% (25 st) Bra.
  3. 20% (9 st) Hyfsat.
  4. 9% (4 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte tentat.

  Ev. synpunkter på tentan (till exempel hur bra/dåligt den speglar kursens mål etc.):

  Motsvara kursens innehåll ganska bra.
  ---
  fråga 7 var på tok för knepig
  ---
  Kanske bättre om har ett ämne som har mer anknytning till naturvetenskap och teknik.På en extenta var den röda tråden blixtar, och på denna var det kvinnodagen (vilket i och for sig är intressant)
  ---
  Den var bra...
  ---
  Som sagt, blev besviken på att distributionsräkning inte fanns i boken, då föreläsningsanteckningarna var obegripliga (i alla fall för mig). Annars höll den beräknad svårighetsgrad och tog upp kända saker.
  ---
  Tyckte väl att den var bra, fast den gick dåligt (då jag har prioriterat andra tentor), men det känns ju litet tillhöftat ibland; om man har tur får man en tenta som passar en precis som kanske nu; personregister etc. Det kan vara svårare som med extentorna där det kan handla om blixtar de fakto; vad som hellst.
  ---
  ganska enkel lätt kanske men den kanske inte ska vara svårare eftersom den inte är på mer än 2 poäng.
  ---
  Det är svårt att veta hur mycket man ska skriva. Det är svårt att veta vad som menas med "utförligt", "noggrant" etc. Det hade varit bra att veta om till exempel Java-kod och korta kommentarer betraktas som utförligt eller inte.
  ---
  Jag föreslår att första frågan plockas bort. För den måttligt dataintresserade är sådana frågor alldeles för svåra även om man tror tvärtom.
  ---
  Fråga ett bör inte finnas med överhuvudtaget. För att ge ett så korrekt svar på den måste man minst vara professor.
  ---
  Ta bort fråga ett.
  ---
  Skulle vara bra att veta temat på tentan i förväg
  ---
  Det va rätt lätt att dravla bort sig av nån anledning på just denna tenta, som jag inte upplevt hos extentorna. Kan dock inte sätta fingret på vad det var.
  ---
  Tentan var skojig, men jag oroar mig för rättningen, för jag får känslan av att, trots att jag ser mig som mästare inom området, det är lätt att missa poäng här och där genom att inte ha skrivit just vad rättaren vill ha. Det blir spännande att se.
  ---
  Den var lite otydlig i frågeställningarna, vilket kan ha gjort att folk missuppfattade uppgifterna.
  ---
  Roligt tema!
  Nån fråga var dock svår att förstå...

  ---
  Det är svårt att veta om man svarat tillräckligt utförligt eller kanske för utförligt. Det är mycket att förklara och man vet inte hur svaret kommer att bedömmas.
  ---
  Roligt med teman!


 9. Ytterligare kommentarer om kursen, förslag på förbättringar etc.:

  Mycket bra med labbar, gärna flera.
  ---
  Bra och rolig kurs
  ---
  Hmm... jag tycker kursen är väldigt bra som den är!
  ---
  Jag tycker att du borde lägga upp det hela lite mer sammanhängande så att undervisningen är mer paralell med labbarna.
  På slutet kändes det som om det var mycket dötid på föreläsningarna, då hade du kunnat repetera mer.
  I övrigt var det en jättebra kurs!

  ---
  Jag är mycket nöjd! Datalogi har blivit intressant.
  ---
  Som pedagog ska man nog inte lura eleverna i ngn falsk säkerhet, i början ska man säga (verkligen förtydliga) att om man aldrig har stött på en dator i princip, måste man jobba sjukt hårt för att klara ämnet; öva och öva. Det är svårt då det skiljer sig från traditionella ämnen. Säg hellre lite mer, ungefär som PA, "nu borde ni absolut kunna det här annars, är ni..." Tro mig det sporrar. Fast det är ju en avvägning man får göra vad som är passande för stunden.. Ha det!
  ---
  inte diskutera för komplicerade termer/ programmeringar på föreläsningarna, det var ofta bara typ 10 som förstog där satt över 100 andra och tappade intrsset!
  ---
  Labb förklaringar är väldig svåra att tolka, har hänt flera gånger att vi fick skirva om koden pga att vi har missuppfattat labben
  ---
  Bra jobbat Erik!
  ---
  I början hade jag mkt att klaga på, men efter ökad förståelse och efter mittkursutvärderingen där jag fick svar på många av mina kommentarer, insåg jag att mkt av det jag hade att klaga på var ett medvetet drag hos föreläsaren. Han ville att vi skulle förstå och ja, när mahn väl förstår så är det jättekul. tjolahopp.
  ---
  Nope.
  ---
  Måste säga att jag tycker kursen är väldigt bra som den är utformad nu. Skulle vilja att man tog upp lite mer om grafiska gränssnitt i java.
  ---
  Vart finns distributionsräkning i boken?
  ---
  Bra kurs i stort. Det enda jag har att klaga på är övningsassistentena. Dom är jätte kompetenta i datalogi. inget snack om saken. dock bristande kunskaper i att: lära ut, göra sig förståd, inte uppfattas som dryga och nonchalanta.
  ---
  En introduktion i java på period 1 kommer att påverka inlärningen dubbelt så mycket än ngt annat.
  En valbar 1 poäng kurs i java...eller kanske det är bättre om den ger ingen poäng på så sätt kommer bara de som behöver.

  ---
  Bra kurs med bra föreläsare och assar. Dock med en mycket dur och onödig kursbok.
  ---
  Tentan kanske kunde göras om på något sätt där man i några uppgifter kan välja mellan flera metoder och motivera svaret. Jämföra olika metoder är också exempel på bra uppgift. Annars kan man på något sätt förklara vad som menas med "förklara utförligt hur blabla fungerar" (hur utförligt?).

  Jag själv är nöjd med kursen i helhet.

  ---
  Tycker det är konstigt att ni använder en kursbok som förutsätter att man programmerat innan medan kursen/skolan ej har det som krav. Detta gjorde det svårt på labbarna då man inte hade några förkunskaper, för man kunde inte ta hjälp av boken då man inte förstår vad som står i den!
  Ibörjan kändes det även som om föreläsningarna var avsedda för personer som har programmerat lite innan vilket gjorde det lite jobbigt för såna som mig!( jag=nollnoll förkunskaper)

  ---
  Helt okej, tyckte om labbarna ,de var roliga
  ---
  Labbarna var ganska svåra, men man fick väldigt bra hjälp! Mycket bra och lärorik kurs!


efo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.