2D1343 Datalogi för E

Resultat av mittkursutvärdering 2002-2003


  Sex möjligheter att påverka din kurs.


 1. Vad förväntar du dig av kursens andra halva?

  Hur man hanterar grafik i java.
  ---
  Att den ska vara lika bra som den första.
  ---
  Att vi lär oss mer praktiska datalogi. Göra program eller delar av program som verkligen kan användas i verkligheten.
  Eriks kommentar:
  Detta kommer ni till viss del göra, men inte i den utsträckning som krävs av ett kommersiellt program. Ni kommer till exempel skriva kod som utnyttjas i verkligheten, men ni kommer inte bygga in all den felhantering och programkörningssäkerhet som krävs av kommersiella program.
  ---
  Inget särskilt
  ---
  Fler och roligare program som känns relevanta att använda till livet utanför datorsalarna.
  Eriks kommentar:
  Att skriva riktiga program som hanterar "alla" situationer och gör "riktiga" användare nöjda kräver väldigt mycket enformig kodning. I kursen begränsar vi oss att lära ut kärnan i lösningen som utnyttjas i väldigt många verkliga program. Detta innebär till exempel att vi inte lägger någon större vikt på programmens (körnings)utseende förrän under projektet (eller om ni så vill under J-uppgiften).
  ---
  Mer grafiska tillämpningar
  ---
  fortsatt bra föreläsningar.
  ---
  Att jag får nya spännande saker att göra.
  ---
  Mer datalogi , mindre java
  ---
  Mer datalogi mindre java
  ---
  Första halvan var mkt datastrukturer, men bara grundteori bakom algoritmer. Jag antar att det är mer algoritmer som kommer under kursens andra halva. Gärna också lite mer information om grafikprogrammering än den ena föreläsningen vi hade innan jul, i och med att poäng på J-Uppgiften också ges för ett grafiskt användargränssnitt.
  Eriks kommentar:
  Att de grundläggande datastrukturerna kommer först i kursen är sant och avsiktligt då väldigt få algoritmer klarar sig utan att lagra information. Har man väl lärt sig datastrukturtänkandet och referenser till objekt så kan man bygga upp hur komplicerade datastrukturer som helst och därmed få ett underlag till den information som en algoritm måste lagra.

  Då grafik bara är ytterligare en samling objekt (med vackert, synligt yttre) lämnar vi till de intresserade att se hur objekten ska användas (metoder) och vilken information de håller reda på (variabler) till er. Givetvis använder ni Java API och experiementerar er fram. Inför era projekt kjommer ytterligare tips om grafik, men ingen lär sig grafik utan att själv programmera.

  ---
  samma som första halvan. samt j-uppgiften förstås
  ---
  Att lära mig mer om problemlösning och programmering. Fortsätta utveckla det speciella problemlösar-tänkandet.
  Eriks kommentar:
  Detta är en bra inställning. Alla problem löses enklare om du har en bra uppfattning om hur problemet ska delas upp och hur respektive delproblem sedan ska lösas. Detta är en del av det många kallar ingenjörstänkande och som uppskattas mycket högt av en arbetsgivare.

  För att du ska träna upp denna förmåga måste du vara medveten om att du arbetar enligt en viss strategi och fundera (reflektera) över vilka punkter i din strategi som går bra, dåligt, kan snabbas upp osv.


 2. Hur kan föreläsningarna och/eller föreläsaren förbättras?

  Prata lite mer specifikt om ämnena istället för att prata så brett.
  Eriks kommentar:
  Lite osäker på vad som efterfrågas... Väldigt ofta måste man dölja specifika detaljer för att se helheten av ett problem eller dess lösning. Om ämnet blir alltför specifikt kommer jag in på detaljer som ni har mycket större behållning av att komma på och jobba med själva än istället för att någon (Erik) "matar" er med "svar".
  ---
  Inte så mycket. Föreläsningarna är bra.
  ---
  Dom är faktsikt bra som dom är!!!
  ---
  De är utmärkta!
  ---
  Du är jättebra, du har bra pedagogiska grepp och är bra på att förklara p å ett lättförståeligt sätt.
  ---
  Föreläsningarna är kanon och någon bättre pedagog än Erik finns nog inte.
  ---
  Jag tycker att det funkar bra med föreläsningarna
  ---
  Gärna demonstration av program på dator, speciellt för den grafiska programmeringen.
  Eriks kommentar:
  Detta har testats med resultatet att ena hälften av åhörarna tappar tråden på grund av att någon annan styr tangentbord och mus samt andra hälften somnar på grund av det dämpade ljuset... Vissa saker kan dock demonstreras bra med en datorkörning, så...
  ---
  vet ej. jag tycker det är bra som det är.
  ---
  Kanske planera tiden bättre; ofta blir starten (på föreläsningarna) rätt långsam, men visserligen pedagogisk. Sedan blir tiden knapp och andra halvan av föreläsningen speedar iväg så man inte riktigt hinner greppa. Något som också drar ut på tiden är att rasterna överskrider 15 min. Det är kul med en engagerad föreläsare som svarar på alla elevers frågor under rasten, men det är inte så kul att föreläningstiden för de andra blir lidande.
  Eriks kommentar:
  Detta är helt sant och hastigheten bör inte öka. Det är inte hela världen om föreläsningens sista delar inte hinns med. De är så gott som alltid utvecklingar av föreläsningens tidigare poänger. Allra viktigast är dock att alltid på egen hand fundera över föreläsningens innehåll och testa alla exempel!

  En anpassning som kan göras är att fråga er åhörare om i vilken ordning föreläsningens punkter ska tas (i de fall då det inte finns beroenden).


 3. Vilken övningsassistent har du hittills varit hos mest?

  1. 31% (4 st) Per-Anders.
  2. 0% (0 st) Micke.
  3. 46% (6 st) Måns.
  4. 23% (3 st) Erik.

  Hur kan övningarna och/eller övningsassistenten förbättras?

  Det fungerar bra som det är.
  ---
  Svarar på frågor, och inte bara säger att det här har vi gått igenom förrut.
  ---
  de är mycket bra som de är
  ---
  Bra, men något röriga exempel ibland.
  Annars överlag god systematik.

  ---
  Jag tycker att nivån på gruppen är ganska låg även fast det ska vara en grupp för de som programmerat förut. jag har själv testat på både C , asm, delphi och känner att exemplena som vi går igenom på övningarna är sånt som jag kan sitta hemma och fixa om jag vill. Vill gärna se hur man på ett smart sätt kan använda lite mer avancerad datalogi.
  Eriks kommentar:
  Jag vet att en del av er kan många programmeringsspråk och även mycket om datastrukturer och algoritmer. Det är ingen hemlighet att dessa personer får ut mer av att hoppa framåt i kursmaterialet på egen hand. Övningsassistenterna är instruerade att få så många som möjligt att förstå det som gås igenom, med risken att en del somnar på grund av att det går för sakta (hellre ett sovande gäng som kan övningen än en liten (oerfaren) grupp som lämnas åt sitt öde).

  Till er som kan programmera: tänk på att ni alltid kan förbättra er programmeringsteknik! Ett problem ska inte bara lösas, det ska lösas snyggt också! (Med snyggt menas att problemlösningsmetodiken liksom programmet är väl strukturerat, lättläst, återanvändningabart, och algoritmiskt effektivt). Många programmerare fuskar med detta.

  ---
  Bättre WLAN-täckning i övningssalarna. :)
  ---
  det är bra som det är.
  ---
  Han kan ju försöka skriva lite tydligare och göra klart alla övningar på tavlan. Inte bara hoppa över och säga "det här kan ni va??? Okej, bra". Man har ju ingen lust att vara den enda som skriker "nej jag har inte fattat!". I övrigt är han MYCKET bra och väldigt tydlig om man frågar om något.


 4. Hur kan labbarna och/eller labbhandledarna förbättras?

  Prata mera och fråga frågor och inte bara sitta så gott som tyst genom hela redovisningen. Eller säga ibland typ "Bra", "Det var snyggt", eller "Det var inte så snyggt" etc. OM de inte säger nåt så känns det som om man har gjort något extremt dumt fel.
  Eriks kommentar:
  Bra synpunkt. Tänk på att redovisningstillfället också är ett tillfälle för er att ställa frågor. Ni kan på så sätt skapa en dialog under redovisningen.
  ---
  Det funkar bra.
  ---
  Labbarna är minst sagt röriga. Obligatorisk närvaroanmälan i förväg kanske?
  Eriks kommentar:
  Är labblydelsen rörig eller är det rörigt under labbtillfället?
  ---
  Kanske fler lab assistenter
  ---
  Labhandledarna är ibland för stressade.
  ---
  jag tycker att labbhandledarna har en nonchalant stil och är ovilliga att hjälpa till ( det är inte så givande att bli dumförklarad så fort man frågar något). De verkar mest se labbtillfällena som en stund de både kan surfa och få betalt samtidigt. Vissa undantagna.
  Eriks kommentar:
  Labbhandledarna är liksom ni människor och vissa kombinationer av människor har kommunikationsproblem (utan att den ena eller andra parten för den delen beter sig nonchalant eller felaktigt). När ni uppfattar det som om ni blivit felaktigt behandlade ska ni säga det, men gör det på ett sätt som förbättrar situationen: be att få prata med "problempersonen" enskilt och förklara för honom/henne att du blivit stött av hans/hennes tillvägagångssätt. Ni behöver inte vara överens, men bör respektera den andres åsikter och lämna kommunikationsmissar bakom er.

  Om ingen behöver hjälp får handledarna surfa eller jobba med annat (om det går trots hjälp-avbrott).

  ---
  Vet ej. De har varit bra.
  ---
  Det utgår allt för mycket att man redan kan allt om Java.
  Eriks kommentar:
  Detta är en vanlig kommentar som har (minst) två förklaringar: studenten ligger efter och har därmed inte tillräckliga Java-kunskaper för det avsedda problemet, eller att handledaren inte vet vilken nivå studenten ligger på och utgår från en för hög kunskapsnivå vid en diskussion. Det sistnämnda är ett stort optimeringsproblem: om handledaren chansar rätt på studentens kunskapsnivå blir hjälpen effektiv. Om handledaren chansar fel så krävs justeringar till dess att handledare och student talar på samma nivå. Oavsett hur handledaren beter sig så kan det dock uppfattas negativt (antingen genom att studenterna känner sig förolämpade på grund av att handledaren pratar om saker de sedan länge kan eller att handledarna uppfattas som viktiga i och med att de ligger på en alldeles för hög nivå).

  Bästa sättet är att så snabbt och ärligt som möjligt säga var din kunskapsnivå ligger, så kan handledaren utgå därifrån. (Riktigt duktiga handledare kan lukta sig till en students kunskapsnivå redan på håll och då inträffar sällan kunskapsnivåmissar.)

  ---
  labbhandledarna bör vara mer påläst vad uppgifterna går ut på.
  Eriks kommentar:
  Jag skulle önska det omvända. Det är ni som ska sätta er in i problemet och arbeta fram en lösning. Om handledaren inte känner till kraven så ska ni förklara hur ni tolkat problemet (dvs berätta vad som står i lydelsen). I verkligheten är alla lydelser mer eller mindre luddiga och då måste uppdragsgivare och problemlösare växelvis förklara hur de tolkar problemet.
  ---
  Utmärkt system med simamanager. Om man bara hade något sådant på vanliga övningar...
  ---
  det är bra som det är.
  ---
  Problemet är att det är väldigt svårt att förstå vad uppgiften egentligen handlar om i labbarna, genom att de är skrivna på "dataspråk" och även ganska underligt formulerade, nästan lite opedagogiska. Det vore bra om de som skriver labbarna försöker se det i en okunnigs perspektiv. Sedan så vill jag säga att hälften av labbhandledarna är GULD, men andra hälften är INGET VIDARE. Många kan inte uppgiften och har INTE ENS LÄST IGENOM vad veckans labb handlar om. Jag har fått "hjälp" fler ggr i fel riktning bara för att vissa labbhandledare inte ens vet vad jag sysslar med.
  Eriks kommentar:
  (Se även föregående kommentar)

  Labbarna ska vara luddiga för att ni ska tvingas reda ut problemet ordentligt innen ni sätter igång att lösa det. Liksom verkligheten innehåller problemen också nya begrepp och skrivsätt, vilket ni som ingenjörer måste vara beredd på (och kunna ta reda på innebörden av).

  Om någon handledare hjälp dig i fel riktning, vad har du då bett dem hjälpa dig med...? Om handledaren inte vet vad du sysslar med, gissa vem som ska förklara det... (Lärdom den hårda vägen).


 5. Hur kan kursmaterialet (föreläsningsanteckningar, övningsanteckningar, labblydelser och kurshemsida) förbättras?

  Bättre läsanvisningar i boken, som annars är bra, men dock lite för mkt info ibland.
  Eriks kommentar:
  Jag har med avsikt tagit bort sidnumreringar och finare avsnittsaindelning för att ni ska tvingas lära er hitta i materialet. I verkliga livet kommer ingen säga att ni ska slå upp en viss sida.

  Saknas hänvisningar någonstans?

  ---
  Labbeskrivningarna suger, man kan lätt missförstå ledningen.
  Eriks kommentar:
  (Se ovan om labbarnas "luddighet".)
  ---
  allt är ok
  ---
  Föreläsningansteckningarna är bra, men skulle behöva mycket mer förlaringar än bara datakod som det är nu. Övningsanteckningarna samma sak. Labblydelser borde vara lite mer lät förståeliga, man vet inte vad som dom menar ibland. Kurshemsidan är bra.
  Eriks kommentar:
  De djupare förklaringarna bör komma från (minst) två håll: muntlig information som du under föreläsningen tolkar och antecknar med egna ord i föreläsningsanteckningarna och kontroll av detaljerna med hjälp av boken (gärna både före och efter föreläsningen).
  ---
  Föreläsningsanteckningarna är bra, men kan bli bättre om de vore mer utförliga. Efterlyser fler exempel och lite fler och längre förklaringar.

  Labbarna har varit lärorika och ganska roliga.

  Hemsidan får stort plus. Lätt att hitta det man söker.

  Eriks kommentar:
  (Se ovan.)
  ---
  visa de program som skrivs på tavlan i färdig kod, så att det enkelt syns vad som gjorts/görs.
  Eriks kommentar:
  Den färdiga koden finns allt som oftast i sin kompletta form i slutet av föreläsningen. Dessutom finns alla Java-filer i kurshemsidans exempelkatalog.
  ---
  Materialet på webben är mycket bra, därför ifrågasätter jag varför ni rekommenderar oss att köpa en kursbok vi faktiskt inte behöver. Då vi har möjlighet att hämta allt vi behöver från nätet.
  Eriks kommentar:
  Boken innehåller djupare förklaringar och mer teoretiska härledningar (ni tror väl inte på allt jag säger utan att kolla upp det...?), ni måste kunna hitta i böcker och dessutom kommer boken till hjälp på tentan.
  ---
  Allt är kanon, hittils.
  Möjligen är boken lite overkill för vad vi sysslar med just nu, men den kanske kommer till användning senare. Eller?

  Eriks kommentar:
  Boken är bra och vi har en del till att gå igenom. (Se även ovan).
  ---
  Anser att det finns lite exempel på hur man programmerar grafik i java. Labbarna bör vara i punkt form som (uppg: 1, 2, 3, osv) och mindre styrda(du har sakt att det är smart att använda metoder, återanvända kod osv i sina prog, men i vissa labbar står det att kopiera in i klassen osv. Man blir ganska låst hur man ska skriva sitt prog i vissa labblydelser)
  Eriks kommentar:
  Punktform i labbarna är mindre bra då verkligeheten sällan punktar upp problemen... De styrda delarna är inte alltid nödvändiga för de som redan ser strukturen för hur problemet ska lösas. En generell regel är att alltid läsa hela labblydelsen (och kanske flera labblydelser) för att se vad det verkliga problemet är, vilka "måsten" som finns med och vilka delar som kan lösas med redan kända algoritmer/datastrukturer.
  ---
  det är bra som det är.
  ---
  Hemsidan är jättebra. Inga förbättringar behövs. Ang. labb, ja se ovan.


 6. Ytterligare kommentarer? (Hinner du med? Vad krånglar etc...)

  Först trodde jag att det var obligatoriskt att redovisa labbarna, men det var det inte, så jag gjorde dem samma vecka. Det var bra. Nu är det lätt att tänka att man ska göra dem sen...
  Eriks kommentar:
  Hmmm... va...? Ok... Bara ett förtydligande: Labbarna är obligatoriska/ska redovisas innan ni får betyg i kursen.
  ---
  Datalogi är skoj. Jag är hungrig.
  ---
  Hinner med gör man. Mycket bra föreläsare, Erik alltså. Fortsätt såhär!!!
  ---
  Kursen har ett bra upplägg, är rolig och intressant. Föreläsningarna är MYCKET bra.
  ---
  Tempot är lagom för den som använt datorer/kodat innan. Lite krångel med att hinna redovisa i tid nu senast, men det är vårt eget fel eftersom labbarna varit klara i veckor.
  ---
  nej
  ---
  det funkar bra.
  ---
  Jag tycker i övrigt att det är kul att alla berörda (Erik mfl) lektorer och lärare inom datalogi är engagerade. Det är bra med engagemang, man blir inspirerad. Jag kunde aldrig tro det, men nu är faktiskt datalogi mitt bästa ämne, trots att jag tycker vissa förbättringar kanske behövs.


efo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.