Datalogilaboration 5 - Swahili

Laborationens tema är användning av objekt, dels som poster i en glosdatabas, dels för implementering av en abstrakt kö. Slutuppgiften är att genomföra ett glosförhör i swahili.

Viktiga begrepp

Slå upp följande viktiga begrepp: abstrakt kö, abstrakt stack, klassen Object, länkade listor.

Konstruera en fungerande abstrakt kö

Tänk på att:

Enkel användning av kön

Skriv ett litet program som lägger in och tar ut ett antal objekt i kön. Testa både med objekt av typen String och en egendefinierad typ (klass).

Tänk på att:

Glosförhör med en kö

Använd din kö för att skriva ett glosförhörsprogram. Anpassa ditt egna objekt till att hålla reda på två de två glosorna (dvs ett glospar).

Programmet frågar på alla glosor i filen /info/kurser/datalogi_e01/labbar/swahili.txt och rättar felaktiga svar. Glosor som inte klarats i första omgången tas sedan om i en andra genomgång. För varje genomgång blir det färre frågor och programmet avslutas när gloskön är tom.

Tänk på att:

Körexempel:
java Glosor
Ordlistan inläst!
Översätt till swahili:
jag = vi
Rätt svar är ni
du = ku
tala = 
- - -

Avslutningsfråga

En abstrakt kö kan hålla reda på alla möjliga instanser. Hur kan du kontrollera vilken sorts objekt en utplockad referens refererar till? När du är bombsäker på swahili kan du försöka få underskrift av en lärare.

Storslagen insats av ..................................................... intygar..................... den ....................


^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 januari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>