2D1343 Datalogi för E

Resultat av kursutvärdering


  Detta formulär innehåller frågor om kursuppläggning, föreläsningar, övningar, laborationer, kurslitteratur, kurshemsida och tentamen. Det är tack vare dina svar och framför allt kommentarer som kursen och lärarna kan förbättras!


  Kursuppläggning

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (1 st) Mycket lätt
  2. 25% (10 st) Lätt
  3. 60% (24 st) Medel
  4. 13% (5 st) Ganska svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår

 2. Hur har kursen uppfyllt uppställda mål?

  1. 35% (14 st) Bra
  2. 45% (18 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt
  5. 20% (8 st) Vet ej vad målet är

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Kursen känns nyttig
  -För de med mindre programmerings kunskaper behövs mer tid för programmeringen

  ---
  Jag har blivit mer INTRESSERAD.
  Jag har blivit visad viktiga möjligheter med datorn.
  Har fått programmera under ledning och på så sätt förstått kursen på ett djupare plan.
  Jag såg fram emot att kunna skriva applets någurlunda bra, men det fick jag bra förklarat för mig varför det är mindre viktigt.(Tonvis av böcker finns på området, egentligen mindre viktig än vår datalogi, som ju faktiskt är motorn i större (mindre) program.)

  ---
  Har målsättningen verkligen gåtts igenom med oss studenter någon gång?
  ---
  Labbarna kunde man lösa utan att ha gått på föreläsningarna. Lite för detaljerade instruktioner i labanvisningarna.

 3. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 28% (11 st) Ja, mycket
  2. 63% (25 st) Ja
  3. 5% (2 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 5% (2 st) Nej

 4. Förkunskapskraven för kursen är kännedom om operativsystem, filer och något redigeringsprogram (t ex en ordbehandlare). Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 88% (35 st) Ja
  2. 8% (3 st) Tveksam
  3. 5% (2 st) Nej

 5. Vi har valt att undervisa programmeringsteknik med Java som programspråk. Skulle du hellre vilja lära dig ett mindre språk (t ex Pascal) i stället?

  1. 5% (2 st) Jag skulle hellre lära mig ett mindre språk.
  2. 90% (36 st) Jag tycker att det är bra som idag.


  Ev kommentar eller förslag på språk:

  Java är lätt att börja med & har potential för framtiden
  ---
  C är mer industristandard
  ---
  Jag har lärt mig väldigt mycket om algoritmer och datastrukturer, men:
  Som jag ser det så finns det få vettiga applikationer som drar nytta av javas fördelar. Det vore bättra att lära dig C i stället.
  (Inte så mycket svårare som många tror)
  OK att java är något mer förlåtande men å andra sidan kan använda C till fler vettiga saker.
  Om det nu kommer att ta mer tid, så lägg hellre på 1 poäng på kursen så att "vi får det ordentligt med en gång"

  ---
  Kanske mera webspråk som php cgi eller asp.
  ---
  C känns mer användbart än Java.
  ---
  Pascal? På vilket sätt är det ett mindre språk? Skillnaden är väl snarare objektorienteringen...
  ---
  Skulle hellre läsa C eller C
  ---
  C vore trevligt förståss.

  Föreläsningar

 6. Hur många föreläsningar var du närvarande vid?

  1. 20% (8 st) 0-25%
  2. 15% (6 st) 26-50%
  3. 23% (9 st) 51-75%
  4. 43% (17 st) 76-100%

 7. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 43% (17 st) Bra
  2. 40% (16 st) Ganska bra
  3. 13% (5 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  mer fokusering på algritmerna och mer grundläggande kodning
  ---
  Viggos gästföreläsning var mycket givande.
  Eriks datorslakt var kul & udda, mer sådant

  ---
  Svarta tavlor är opedagogiska och tidsineffektiva.
  ---
  Bra föreläsare
  ---
  Många exempel och detaljer gavs som var bra att "hänga upp saker på."
  Illustrerande exempel.
  Detta på gott och ont. Flertalet gånger kunde Erik sväva ut i långa historier. Många gånger roliga, men ibland kändes dem lite överflödiga. Till detta har Erik överlag lite svårt att formulera sig kort.

  I efterhand fick man nog bruk av det mesta Erik sa dock. Man associerade till något han hade sagt osv. För stunden kändes det dock ibland lite trist att sitta där, t.ex. när man skulle ha annat för sig annars.

  ---
  Första föreläsningarna gav INGENTING bl.a. eftersom jag och många andra redan hade förkunnskaper om det som då gicks igenom. Man hade kunnat avsätta ett par föreläsningar som endast var riktade till dem med sämre förkunnskaper, och tydligt uttalat ett datum då "den verkliga" undervisningen började.
  ---
  Erik höll inte riktigt en röd tråd genom varje föreläsning - det blev lätt lite "segt".
  ---
  bra föreläsningar, dock i överflöd! känns som om kursen hade uppnått samma mål med endast 2/3 av förläsningarna. Varför inte ha "programmeringslektioner" ist? Tycker att det var STOR brist på lärare som man kunnde fråga på labbarna, alla var upptagna... det var labbarna som jag upplevde som svåra, även om det var dom som man lärde sig mest på... slutet av labbarna var det många som kopierade labbar för att de inte kunnde fråga/klarade av(kanske pga för lite programmerings-lektioner...) dem!
  ---
  Han förklarade sakerna bra.
  ---
  Erik, skaffa ett upplägg på _alla_ föreläsningar! Det måste finnas struktur hela tiden!
  ---
  Blev lite segt ibland... Kanske färre och mer koncentrerade föreläsningar och mer laborationstillfällen istället.
  ---
  Kändes lite oförberett ibland.
  ---
  Bra föreläsningar. Lite roliga och sådär. Tyvärr var labbrna lite för lätta för att man skulle känna sig motiverad at gå på föreläsningarna.
  ---
  Ibland gick det lite för långsamt så att man tappade koncentrationen och kanske missade något viktigt. Vissa föreläsningar var utan planerat innehåll och det hade kunnat framgå tydligare innan så att man kunnat välja att stanna hemma.
  ---
  Lite fakta på VÄLDIGT lång tid, föreläsaren kunde gott sega lite mindre.
  ---
  Föreläsningarna var väldigt tröga.
  ---
  Läraren hade för många timmar i slutet, då han hade för lite nytt att komma med
  ---
  Var inte där...

 8. Hur var föreläsningarnas innehåll?

  1. 28% (11 st) Bra
  2. 55% (22 st) Ganska bra
  3. 13% (5 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

 9. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

  1. 83% (33 st) Bra
  2. 15% (6 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåliga

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  lite ostrukturerade
  ---
  När ska KTH börja använda sina projektorer istället för krita på tavla?
  ---
  Anteckningarna var väldigt bra. Ett par förklarande rader kunde läggas in här och var. Bara en eller två meningar till vid några av dem långa programkoderna skulle sitta fint.
  ...Men det kanske är bättre att tänka lite extra gårt själv(?).

  ---
  Mycket synd att t.ex. sammanfattningen inför tentan och genomgången av internet-kommunikatiuon inte fanns på webben, annars var de mkt. bra!
  ---
  Bra! Om man har lätt för ämnet kan man ögna igenom anteckningarna utan att gå på själva föreläsningen: Alla vinner på det.
  ---
  Mycket bra, kunnde inte göras bättre! hade inte klarat kursen utan dem, köpte inte boken...och det var ingen förlust!
  ---
  Superbra med föreläsningsant. på nätet!
  ---
  Underbart med dessa "lathundar". För en gångs skull kan man lugnt sitta och _förstå_ något. Tips matte om detta ;)
  ---
  Bra skrivna och med många exempel. Lättförstådda. Använde dem mycket mer än kurslitteraturen. Skulle vara bra att ha en sammanfattande på slutet som tar upp alla algoritmer i korthet samt komplextitet osv.
  ---
  Mycket bra föreläsningsanteckningar. MHA dem behövde man inte boken. Jag använde aldrig boken alls.
  ---
  Föreläsningsanteckningarna var superbra både inför/under labbar och för att repetera till tentan.
  ---
  Föreläsningsanteckningarna var mitt enda hjälpmedel och min neda litteratur under kursen, mycket bra!!

  Övningar

 10. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 50% (20 st) Erik Forslin
  2. 8% (3 st) Anders Johansson
  3. 10% (4 st) Göran Nordahl
  4. 15% (6 st) Per-Anders Staav

 11. Hur många övningar närvarade du vid?

  1. 63% (25 st) 0-25%
  2. 15% (6 st) 26-50%
  3. 5% (2 st) 51-75%
  4. 18% (7 st) 76-100%

 12. Hur var övningarnas innehåll?

  1. 30% (12 st) Bra
  2. 28% (11 st) Ganska bra
  3. 20% (8 st) Mindre bra
  4. 5% (2 st) Dåligt

 13. Hur var övningsassistenten kunskapsmässigt?

  1. 65% (26 st) Bra
  2. 18% (7 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

 14. Hur var övningsassistenten pedagogiskt?

  1. 33% (13 st) Bra
  2. 30% (12 st) Ganska bra
  3. 18% (7 st) Mindre bra
  4. 5% (2 st) Dåligt

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Göran är helt enkelt rolig. Han har förmågan att få det mest invecklade att verka helt trivialt.
  ---
  Övningarna kompletterar verkligen föreläsningarna bra. Det var en ganska stor skillnad på dem, så man viste vad man skulle få om man kom.

  Kursen fick en mycket bra struktur med klara skillnader mellan föreläsning, övning och laboration.

  ---
  Själva grejen att skriva kod på en tavla känns fel.
  ---
  Jag var inte på så många övningar för den första jag var på var ingen höjdare. Det var typ bara kodgenomgång och då sitter jag hellre i en datasal och lär mej själv. Jag kan av förklarliga skäl inte uttala mej om resten av övningarna.
  ---
  Jag var inte med så mycket, men det jag såg fick mig att inte vilja komma tillbaks, men jag hade nödvändiga förkunskaper o andra sidan...
  ---
  Övningarna gav nästan mer än föreläsningarna tack vare att konkreta exempel gicks igenom. Men mycket olika "kvalitet" på övningarna i olika grupper.
  ---
  Lite tråkigt.
  ---
  Jättebra när vi gick igenom lösningsförslag till tentatal och hur man angriper sådana problem. Tentan kändes mindre jobbig efter den övningen.
  ---
  Att skriva programkod på tavla för att den i sin tur
  skall skrivas av gav dålig insikt i hur man använder
  programspråket. Om studenterna istället kunde skriva koden
  direkt i datorn och kompilerade skulle man lära sig mer.


  Laborationer

 15. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 75% (30 st) Bra
  2. 20% (8 st) Ganska bra
  3. 3% (1 st) Mindre bra
  4. 3% (1 st) Dåligt

 16. Hur bra anknöt laborationerna till kursen?

  1. 75% (30 st) Bra
  2. 18% (7 st) Ganska bra
  3. 3% (1 st) Mindre bra
  4. 3% (1 st) Dåligt

 17. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 0% (0 st) Laboration 1: Spel
  2. 0% (0 st) Laboration 2: Stjärnor
  3. 25% (10 st) Laboration 3: Språk
  4. 43% (17 st) Laboration 4: Sökning
  5. 43% (17 st) Laboration 5: Swahili
  6. 53% (21 st) Laboration 6: Sortering
  7. 33% (13 st) J-uppgiften

 18. Hur var labbhandledarnas kompetens?

  1. 40% (16 st) Bra
  2. 53% (21 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 3% (1 st) Dålig

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Inget att anmärka, förutom att vissa labbassar kan vara aningen oengagerade ibland.
  ---
  Ofta var labinstruktionerna svåra att förstå.
  Det kändes fel när 1/3 av labben gick ut på att förstå vad författaren verkligen menade (och då tänker jag inte på datastrukturer och sånt, utan på rena funktioner.)

  ---
  En asse ville inte hjälpa mig sista dagen för redovisning av labben.
  ---
  En asse (Per-Anders Staav) var stundvis direkt otrevlig och förolämpade kursdeltagarna!
  ---
  Lyfter på hatten för Rullgård
  ---
  Alla kan säkert väldigt mycket men en del har svårt att lära ut och förklara.
  ---
  Vissa var ju helt klart bättre än andra.
  ---
  Bra när labassen man frågat stannar kvar ett tag tills man ser att man kan kompilera och kommer vidare med labben. Ibland vet man inte exakt vad man inte förstår och det är jättebra när assen tar sig tid att diskutera kring uppgiften.
  ---
  Handledarna var väldigt olika, endel hjälpte mkt mer än andra. Under redovisningarna ifrågasatta endel medan andra var betydligt slappare.
  Labbarna var svåra!

  ---
  Erik var bra som labasse. Måns var inte så bra. Högdragen stil!
  ---
  Kanske inte alltid de mest pedagogiska dock

 19. Vad tyckte du om J-uppgiften?

  1. 15% (6 st) Mycket bra
  2. 28% (11 st) Bra
  3. 18% (7 st) Acceptabel
  4. 3% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dålig
  6. 35% (14 st) Har inte gjort den (än)

  Ev synpunkter på J-uppgiften:

  Hoppas på mycket assistans för grafiken (nivå 3) under årskurs två.
  ---
  Förslagen till J-uppgifter var ganska tråkiga. Det skulle vara kul om lydelserna innehöll lite fler "nyttoprogram" och lite färre program som enbart ska konstrueras för att visa att man har lärt sej hur en viss data struktur fungerar.
  ---
  väldigt olika svårighetsgrad!
  ---
  Jag har iaf fått min JDK att funka som den ska...bara det har tagit nån vecka :-)
  ---
  Rolig!
  ---
  Heh... bra med J-uppgifter. Mer givande än labbar, då man inte får specifika instruktioner till hur man ska lösa problemen.
  ---
  Kan man få hjälp med j-uppgiften nu när labbarna är slut? Vem redovisar man till? Lite mer info vore trevligt.

 20. Hur många timmar har du sammanlagt fått handledning i datorsal (hjälp av handledare) ?

  1. 48% (19 st) mindre än 1
  2. 18% (7 st) 1-2
  3. 23% (9 st) 2-4
  4. 13% (5 st) 4-8
  5. 0% (0 st) 8-16
  6. 0% (0 st) 16-32
  7. 0% (0 st) Mer än 32 timmar

  Kurslitteratur

 21. Hur var kurslitteraturen anpassad till din kunskapsnivå?

  1. 18% (7 st) Bra
  2. 55% (22 st) Ganska bra
  3. 20% (8 st) Mindre bra
  4. 3% (1 st) Dålig

 22. Hur var kursboken (Data Structures & Problem Solving Using Java)?

  1. 13% (5 st) Bra
  2. 28% (11 st) Ganska bra
  3. 33% (13 st) Mindre bra
  4. 8% (3 st) Dålig
  5. 20% (8 st) Har inte använt den

  Vad tycker du är bra med boken?

  Klart upplägg med lättlästa exempel
  ---
  Att den inriktar sig mer på argoritmer än java, vilket gör att man kan använda den till annat också.
  ---
  Figurerna
  ---
  Innehållet var ganska bra, dock struligt upplagt.
  Det räcker inte med att läsa teoridelen för att förstå hur något fungerar.
  Föreläsninsantekningarna var många gånger bättre på det.

  ---
  Bra beskrivningar av det mesta. Ganska lättläst.
  ---
  Jag förstår att man använder boken det finns inte så många fler alternativ som täcker kursens innehåll.
  ---
  Ingenting egentligen - men den behövdes för att man skulle kunna lösa labb 6 och 7.
  ---
  föreläsningsanteckningarna var perfekt!
  ---
  Den var väl en bra bok som höll sig till ämnet.
  ---
  Att den handlar om datalogi och inte JAVA
  ---
  När man väl öppnar den så är den bättre än man trodde.
  ---
  Den är pedagogisk och ser ganska bra ut. Jag gillar dom små info-bitarna i marginalerna på sidan.
  ---
  Boken var alldeles för ingående, den blev för komplicerad
  att använda vid många tillfällen.

  Vad tycker du kan förbättras i boken?

  Kan man få den på svenska?
  ---
  Den kan vara mer sammanfattande
  ---
  se ovan.
  ---
  Lite rörig. I synnerhet om man använder registret för att hitta information om en viss data struktur. Då kan man få leta på flera olika ställen i boken för att hitta allt man vill veta. Data strukturen presenteras på ett ställe, komplexiteten beskrivs på ett annat, och implementeringen finns på ytterligare ett ställe.
  Weiss använder ibland lite onödigt krångliga kodexempel, som blir ganska svårförståliga när han skriver en del av koden (t.ex. en nod) på en sida, och senare använder han samma nod 10 sidor senare utan sidreferens. Så, ibland får man bläddra lite onödigt mycket innan man kan förstå hur ett kodexempel funkar...

  ---
  Vissa saker fattades t.ex. bra sammanfattningar och mer täckande genomgång av AWT. Andra saker första delen av boken var lite väl mångordig men bra innehållsmässigt.
  ---
  Gärna en bok på svenska.
  ---
  ??
  ---
  Att den är på engelska gör att den blir lite tyngre att ta tag i och läsa ur.
  ---
  Öhhh, skulle Weiss skriva om den bara för att jag tycker något?
  ---
  Mer koncentrerad. Skrivs mycket onödigt. Svårt att sålla ut viktiga detaljer.
  ---
  Språket kanske, och priset!
  ---
  Vetifan. Knappt läst den. Jag tycker inte den behövs när man har föreläsningsanteckningarna.
  ---
  Föreläsnings anteckningarna var så pass bra att boken inte behövdes.

 23. Hur speglar kurslitteraturen kursinnehållet?

  1. 10% (4 st) Bra
  2. 60% (24 st) Ganska bra
  3. 15% (6 st) Mindre bra
  4. 3% (1 st) Dåligt


  Kurshemsidan

 24. Hur ofta har du använt kurshemsida (webben)?

  1. 15% (6 st) Vid varje datorpass
  2. 73% (29 st) Flera gånger
  3. 13% (5 st) Någon enstaka gång
  4. 0% (0 st) Aldrig

 25. Hur mycket information tycker du det finns på kurshemsidan?

  1. 3% (1 st) På tok för mycket
  2. 3% (1 st) För mycket
  3. 85% (34 st) Lagom
  4. 8% (3 st) För lite
  5. 3% (1 st) Vet inte, har inte använt den

 26. Hur ofta hittade du något användbart på kurshemsidan?

  1. 25% (10 st) Varje gång
  2. 50% (20 st) Flera gånger
  3. 25% (10 st) Någon enstaka gång
  4. 0% (0 st) Aldrig
  5. 0% (0 st) Använde inte kurshemsidan

  Vad tycker du borde förändras på kurshemsidan?

  Fler bilder, gärna lite mer humor. Om man ska lära sig så kan man lika gärna ha lite kul under tiden.
  ---
  Den är lite ostrukturerad och svårnavigerad.
  ---
  Uppläggning, för lång sida
  ---
  B-länkar om man inte hittar det man söker under de första två. ("API" och "Java Tutorial"
  ---
  Inget. Den var utmärkt!
  ---
  Den är väldig okej den kommer ju att anpassas för framtida kursändringar men för nuvarande kurs är den bra.
  ---
  Alla föreläsningar borde finnas annars är den Jättebra!
  ---
  Ingenting....if it works, don't touch it!
  ---
  Länksystemet
  ---
  Få upp ALLA föreläsningsanteckningar. Lite illa att inte komplexitetsanteckningarna var online i tid innan tentan. (Är dom det nu?)

  Tentamen

 27. Hur motsvarade tentamen kursinnehållet?

  1. 58% (23 st) Bra
  2. 40% (16 st) Ganska bra
  3. 3% (1 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

 28. Hur återspeglades föreläsningarna på tentamen?

  1. 38% (15 st) Bra
  2. 43% (17 st) Ganska bra
  3. 10% (4 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

 29. Hur återspeglades kurslitteraturen på tentamen?

  1. 8% (3 st) Bra
  2. 48% (19 st) Ganska bra
  3. 30% (12 st) Mindre bra
  4. 8% (3 st) Dåligt

 30. Hur var svårighetsgraden på tentamen?

  1. 5% (2 st) Lätt
  2. 50% (20 st) Rätt så lätt
  3. 43% (17 st) Ganska svår
  4. 3% (1 st) Svår

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Uppgiftslydelsen var i vissa fall lite otydlig.
  Ex. tentorna var förbluffande lika varandra.

  ---
  Den första frågan var irrellevant.
  ---
  Rekursiva tankar är svåra. Jag är partisk på fråga 28 och 29
  ---
  Lagom svår/lätt!
  ---
  Inte lik gamla extentor... man vet inte hur hård rättningen är, hur de vill att man ska skriva. kort o konsivt...eller utförligt å blaj??
  ---
  Det är lite väl mycket "litteraturhistoria" över att lära sig alla algoritmers karakteristika...det kändes som man var tillbaka på gymnasiet och läste "pluggämnen"...
  ---
  Jag vet inte hur svår eller lätt tentan var då jag inte sett mina resultat. Men det kändes ganska straight-forward.
  ---
  På första frågan var det oklart vad som efterfrågades. Med en annan formulering hade jag kanske svarat med protokoll osv som i lösningarna.
  ---
  frågorna kunde ha varit tydligare

 31. Hur många timmar ägnade du åt att läsa till tentan ?

  1. 5% (2 st) mindre än 4
  2. 30% (12 st) 4-8
  3. 28% (11 st) 8-12
  4. 13% (5 st) 12-16
  5. 8% (3 st) 16-20
  6. 13% (5 st) 20-24
  7. 5% (2 st) 24-28
  8. 0% (0 st) Mer än 28


 32. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Jag kan själv programmera och därför tyckte jag dte var intressant
  att lära mig om teorin för algoritmer och datastrukturer. Dock tror
  jag det var svårt att ta till sig det väsentliga i labbarna för de
  som inte hade programmerat förut, jag tror det fanns en risk att
  drunkna i konstigheter med java.

  På den första föreläsningen gick vi igenom mycket grundläggande programmerings-
  teknik. Jag fick intrycket att kursen handlade om detta och gick inte på fler
  föreläsningar. Det skulle ha kunnat vara tydligare från början att
  det handlade om algoritmer och datastrukturer och inte programmering.

  Jag var på ett par andra föreläsningar också och tyckte att de borde varit mer
  koncisa med en tydlig röd tråd. För mycket dödtid och prat om ovidkommande saker.
  Gå man på kth borde man vara van att klara två timmar med ganska högt tempo.
  Jag tyckte tiden kändes lite bortkastad. Jag förstår om det är svårt att lära sig programmering
  om man aldrig har programmerat förut, men datastrukturerna och algoritmerna
  är inte svårare att förstå en matten.

  ---
  Ett stort tack till Erik, som är en kompetent & engagerad föreläsare.
  Även Göran får ett stort tack, hans främsta egenskap är hans underbara humor.

  ---
  Bra kurs, Gillade den. Ser fram mot hösten.
  ---
  Önskemål: Annan kurslitteratur och mer OH-på föreläsningarna (det ger variation) - det finns ju OH-projektor i salarna - kanske demonstrera lite på föreläsningarna?. Kanske ett litet kompendium om protokoll och datorns uppbyggnad istället för föreläsningar vars föreläsningsanteckningar inte lades upp på kurshemsidan.
  ---
  Hmm, jag tror inte jag kan uppskatta effektiv tid, det begreppet existerar inte i min värld, men tid...är ju relativ...
  ---
  Kursen kan nog upplevas som svår i början om man inte har programmerat förut. Då hjälper inte föreläsningar och övningar så långt. Vore väldigt bra om man kunde ordna speciella labbpass i början av kursen där man kan få hjälp att skriva enkla program. Över huvud taget känns det som om man har lärt sig mest just på laborationerna.
  ---
  Skojjig
  ---
  Klart intressantaste kursen jag läst hittills. Kul.
  ---
  Kursen var bra, men aningen för lång. Det kändes som man skulle kunna plocka bort en poäng från data-kursern och addera den till t.ex. matte två eller eller mekaniken där tiden var en bristvara.
  ---
  Tycker att det ä ganska dåligt att man kan få bonuspoäng till tentan som är på algoritmer när man labbar. Det finns folk som kanske inte har programmerat innan och måste lära sig ett helt språk. Detta betyder inte att man är dålig på algoritmer som kursen går ut på. Borde istället ha kontrollskrivningar på algoritmer, då är det mer rättvist.


efo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.