Registrering till Datalogi för E1 2000/2001

Registrera dig på kursen genom att fylla i och skicka iväg följande formulär. Var noga med e-postadressen, eftersom viktig information kan komma att skickas till denna.

 Efternamn  : Ex: Karlsson
 Förnamn   : Ex: Sven-Göran
 Personnummer: Ex: 561012-0123
 E-post   :  Ex: e00_eee@e.kth.se, s-g.karlsson@home.se
 Grupp    : Ex: 2, -
 Studiestatus: Ex: E-00 (d v s utbildningsprogram följt av inskrivningsår) 
Klicka här för att skicka iväg din anmälan:

Klicka här för att återställa texten i rutorna:


^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>