Övning 1, Grupp 3

Ett minimalistiskt program

class Pytte{
    public static void main(String[] args){
    }
}

Skriv koden i en editor och spara exempelvis som Pytte.java. Kompilera genom att i terminalfönstret skriva javac Pytte.java . Kompilatorn spottar ur sig den körbara filen Pytte.class. Skriv java Pytte för att köra programmet. Inget spektakulärt händer eftersom programmet inte innehåller någon nyttig kod.
 

In- och utmatning

Ett program som inte gör någon nytta vill ingen ha. Ofta behandlar program någon form av indata, som efter bearbetning presenteras för användaren som utdata.

Inmatning görs enkelt med Mio.getInt() för heltal, Mio.getDouble() för reella tal och Mio.getLine() för strängar. Dessa metoder finns i filen Mio.java, som ligger i kurskatalogen. Används metoder ur Mio.java bör filen ligga i samma katalog som din javafil. Annars hittas den inte så lätt av kompilatorn.

Utmatning kan göras med System.out.print() och System.out.println(). Den andra metoden lägger till en radmatning på slutet av utskriften.

Nedanstående program säger vad det heter, frågar efter användarens namn och säger därefter hejdå till användaren.

class Pytte2{
    public static void main(String[] args){
        String namn;
        System.out.println("Hej! Jag heter Pytte2.");
        System.out.print("Vad heter du?: ");
        namn = Mio.getLine();
        System.out.println("Hejdå " + namn + "!");
    }
}
 

If-satser

Villkorssater, eller if-satser, kan styra programflödet genom olika val. De fungerar såhär:
...
if(villkor){
    att göra om villkor sant
}
else{
    att göra annars
}
saker att göra oavsett if-satsen
...

Följande visar en if-sats i aktion:
class Pytte3{
    public static void main(String[] args){
        int ålder;
        System.out.print("Hur gammal är du?: ");
        ålder = Mio.getInt();
        if(ålder>=100){
            System.out.println("Oj, vad du är gammal!");
        }
        else{
        System.out.println("Plutt!");
        }
    System.out.println("Adjö!");
    }
}
 

Mer

I stora drag höll sig resten av övningen till den övning som delades ut under föreläsningen.
 

Göran Nordahl, e99_gno@e.kth.se