Grafikanpassning av program

Nedan beskrivs en generell metod som underlättar när man vill grafikanpassa ett textbaserat program. En förutsättning för att det hela ska fungera är att det textbaserade programmet är välstrukturet och därmed lätt att bygga ut.

 1. Rita upp hur du vill att programmet ska se ut. Markera av vilken klass varje grafikkomponent är, samt gruppera dem. Varje grupp blir en instans av klassen Panel.
 2. Skapa en ".html"-fil och skriv HTML-kod.
 3. Utvidga Huvudklassen till en Applet:
 4. Lägg till metoden init() i huvudklassen.
 5. Lägg till grafikkomponenter:
 6. Visa allt:
 7. Fixa layout:
 8. Vänta med att lägga ned mer energi på utseendet till dess att programmet fungerar som det skall.
 9. Utvidga Huvudklassen till att vara en ActionListener
 10. Se till att grafikkomponenterna får instansen av huvudklassen som ActionListener:
 11. Lägg in spårutskrifter i actionPerformed()
 12. Modifiera eventuellt vilken "Action" en speciell komponent ger upphov till:
 13. Grafikprototypen klar! Bygg vidare genom att lägga till ytterligare komponenter och metoder som anropas i metoden actionPerformed() till dess du är nöjd.

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>