Föreläsning 21 - Projektarbete

Projektregler

Hänvisning till webbsidan med projektregler.

Arbetsformer

Hänvisning till Miniprojekthandboken som säljs på institutionen Industriella Styrsystem högst upp i Osquldas väg 12. Pris klart lägre än 100 kr.

Projektförslag

Hänvisning till webbsidan med projektförslag.

Lyssnare i javaprogram och appletar

En applet kan vara lyssnare till sina knappar.
import java.applet.*                     ;
import java.awt.*                      ;
import java.awt.event.*                   ;
                               
public class Project extends Applet implements ActionListener{ 
  Button knapp = new Button("Tryck om du vågar!")     ;
  public void init()                    {
	setBackground(Color.white)              ;
	knapp.setBackground(Color.yellow)          ;
	add(knapp)                      ;
	knapp.addActionListener(this)            ;}
  public void actionPerformed(ActionEvent e)        { 
	add(new Label("BU!!!!"))               ;
	validate()                      ;}}
Appletens storlek beskrivs i html-filen.
<HTML>
Det här är vår applet:
<APPLET CODE=Project.class WIDTH=400 HEIGHT=300>
</APPLET>
</HTML>
Ett vanligt javaprogram kan också vara lyssnare till sina knappar.
import java.awt.*                      ;
import java.awt.event.*                   ;
                               
public class Projekt implements ActionListener        { 
  static Frame fönster=new Frame("Text på ramen")     ;
  static Button knapp = new Button("Tryck om du vågar!")  ;
  public static void main(String args)          {
    fönster.setSize(400,300)               ;
	fönster.setBackground(Color.white)          ;
	knapp.setBackground(Color.yellow)          ;
	knapp.addActionListener(new Projekt())        ;
	fönster.add("North",knapp)              ;
	fönster.show()                    ;}
  public void actionPerformed(ActionEvent e)        { 
	fönster.add(new Label("BU!!!!"))           ;
	fönster.validate()                  ;}}

Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 september 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>