Nada

2D1343, Datalogi, 8 poäng

Kursen Datalogi (8p) gavs för första gången våren 1999. I begreppet datalogi ingår algoritmer, datastrukturer och programmering.

Programspråk i kursen är Python och Java.

Kursen ger en systematisk genomgång av grundläggande datastrukturer som stackar, köer, listor och träd, samt effektiva algoritmer för till exempel sökning, sortering, hashning och textsökning. Du får vidare lära dig hur man skriver, provar och dokumenterar riktigt stora program.

Kursen är obligatorisk för E1.

Kursomgångarnas hemsidor

Kursomgång med start i period 1 2005/2006

Kursomgång med start i period 1 (31:a aug) 2004/2005

Kursomgång med start i period 2 2003/2004

Kursomgång med start i period 2 2002/2003

Kursomgång med start i period 2 2001/2002

Kursomgång med start i period 2 2000/2001

Kursomgång med start i period 3 1999/2000

Kursanalyser

Kursanalys 2004/2005

Kursanalys 2003/2004

Kursanalys 2002/2003

Kursanalys 2001/2002

Kursanalys 2000/2001

Kursanalys år 1999

Kursledare är bland annat Henrik Eriksson, datorpostadress: henrik@nada.kth.se.

Studiehandbokstexten.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 september 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>