Utvärdering av ProgK 99

(2D1342)Föreläsare: Örjan Ekeberg


Utvärderare: Pär Andersson

Mattias Blennow

Martin Blom

Emma EklöfUnder utvärdering 2 den 16/3-2000 diskuterades följande saker:De flesta studenter kände att laborationerna var givande, då de två första uppgifterna hade anknytning till andra kurser som lästes parallellt.

Handledningen har fått god kritik av de flesta studenter. Även kvällshandledningen har uppfattats som bra för dem som inte har haft tid att gå på laborationstillfällena, eller de som har velat ha mer hjälp.

Labanvisningarna har av de flesta uppfattats som bra, men en del har tyckt att de har varit lite för detaljerade.* Examination:

Att kursen inte har någon tenta, har uppfattats som positivt av många studenter. En del känner att examination på detta sättet gör att man tar till sig kunskapen på ett bättre och mer användbart sätt då man inte behöver känna sig pressad av en tenta. Tidigare år har andelen som klarat kursen varit hög, vilket är fallet även detta år.*Föreläsningar:

Många studenter har uppfattat föreläsningarna som givande och tyckt att de har varit mycket bra. De finns en del som har efterlyst en planering för vad föreläsaren skall gå igenom på de olika föreläsningarna. Det finns också de som har uppfattat det som om föreläsningarna ibland låg efter det som man gjord på övningarna.* Övningslektioner:

Önskemålen på att dela in studenterna i övningsgrupper efter tidigare programeringsvana finns kvar. Många studenter känner att de skulle ha fått ut mer av kursen på detta sätt.

Om detta skulle ske finns dock frågan vad man skulle låta den gruppen göra istället. Om de skulle få gå in djupare i språket, lära sig något annat programspråk, eller något annat i den stilen.


* Kurslitteraturen:

Kurslitteraturen består av: Java Direkt av Jan Skansholm

Boken har uppfattas som bra och lätt förståelig. Många har också tyckt att den var bra för att det var lätt att använda den som ”uppslagsbok” om det var något särskilt som man ville ha svar på. En del studenter har även använt sig av onlinedokumenationen för att lösa ”problemen”.

……………………………… ………………………………

Örjan Ekeberg Emma Eklöf