2D1342 Programkonstruktion

Resultat av kursutvärdering


  Allmänna frågor

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (2 st) Mycket lätt.
  2. 38% (17 st) Lätt.
  3. 36% (16 st) Medel.
  4. 20% (9 st) Ganska svår.
  5. 2% (1 st) Mycket svår.


 2. Har du fått en tillräckligt klar bild av kursens målsättning?

  1. 27% (12 st) Mycket bra.
  2. 42% (19 st) Bra.
  3. 27% (12 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 27% (12 st) Ja, mycket.
  2. 67% (30 st) Ja.
  3. 7% (3 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Går du i årskurs 1 på F?

  1. 96% (43 st) Ja.
  2. 4% (2 st) Nej.


 5. Är du

  1. 18% (8 st) Tjej.
  2. 82% (37 st) Kille.


 6. Har du tillgång till dator hemma?

  1. 62% (28 st) Ja, har egen dator.
  2. 29% (13 st) Ja, familjen (el motsv) har dator.
  3. 4% (2 st) Njae, begränsad möjlighet att låna.
  4. 4% (2 st) Nej.


 7. Har du använt ev hemmadator för programmering i Java under kursens gång?

  1. 11% (5 st) Ja, mycket.
  2. 31% (14 st) Ja, något.
  3. 11% (5 st) Nästan inte.
  4. 40% (18 st) Inte alls.
  5. 7% (3 st) Har ingen dator hemma.


 8. Hade du ägnat dej åt programmering innan du började på teknis?

  1. 11% (5 st) Ja, mycket.
  2. 36% (16 st) Ja, något.
  3. 18% (8 st) Nästan inte.
  4. 36% (16 st) Inte alls.


 9. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 73% (33 st) Ja.
  2. 11% (5 st) Tveksam.
  3. 16% (7 st) Nej.


  Kurslitteraturen

 10. Vad tycker du om kursboken Java direkt?

  1. 24% (11 st) Mycket bra.
  2. 42% (19 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Hyfsad.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dålig.
  6. 7% (3 st) Har inte använt den.


 11. Vad tycker du om labbanvisningarna?

  1. 18% (8 st) Mycket bra.
  2. 64% (29 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Hyfsat.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Föreläsningarna

 12. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 4% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 16% (7 st) 20-40%.
  3. 13% (6 st) 40-60%.
  4. 16% (7 st) 60-80%.
  5. 49% (22 st) Mer än 80%.


 13. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används OH-bilder i lagom omfattning?)

  1. 24% (11 st) Mycket bra.
  2. 38% (17 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Acceptabelt.
  4. 7% (3 st) Mindre bra.
  5. 4% (2 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Har inte deltagit.


 14. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 4% (2 st) Ofta.
  3. 11% (5 st) Ibland.
  4. 33% (15 st) Sällan.
  5. 51% (23 st) Aldrig.


  Övningarna.

 15. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 31% (14 st) Örjan.
  2. 22% (10 st) Mikael.
  3. 33% (15 st) Gabriel.
  4. 11% (5 st) Tomas.


 16. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 31% (14 st) Mindre än 20%.
  2. 7% (3 st) 20-40%.
  3. 4% (2 st) 40-60%.
  4. 13% (6 st) 60-80%.
  5. 44% (20 st) Mer än 80%.


 17. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 36% (16 st) Mycket bra.
  2. 29% (13 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Acceptabelt.
  4. 7% (3 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 18% (8 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 18. Får du den hjälp du behöver på laborationerna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 49% (22 st) Javisst.
  2. 40% (18 st) Javars.
  3. 9% (4 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.


 19. Har du gått regelbundet på de schemalagda laborationstiderna?

  1. 91% (41 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Nej, jag har gått mest på kvällshandledningen.
  3. 9% (4 st) Nej, jag har arbetat mest hemma.
  4. 0% (0 st) Nej, jag har inte arbetat alls.


 20. Vilket utbyte hade du av laboration 1 (Linser) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 27% (12 st) Mycket bra.
  2. 60% (27 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 36% (16 st) Javisst.
  2. 47% (21 st) Javars.
  3. 13% (6 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Inte mycket.
  5. 0% (0 st) Nej.


 21. Vilket utbyte hade du av laboration 2 (Vågor) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 27% (12 st) Mycket bra.
  2. 44% (20 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 38% (17 st) Javisst.
  2. 20% (9 st) Javars.
  3. 36% (16 st) Acceptabelt.
  4. 4% (2 st) Inte mycket.
  5. 0% (0 st) Nej.


 22. Vilket utbyte hade du av laboration 3 (Äventyrsspelet) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 31% (14 st) Mycket bra.
  2. 40% (18 st) Bra.
  3. 22% (10 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 40% (18 st) Javisst.
  2. 33% (15 st) Javars.
  3. 16% (7 st) Acceptabelt.
  4. 9% (4 st) Inte mycket.
  5. 0% (0 st) Nej.


  Arbetsbelastning

 23. Tycker du att det arbete du behövt lägga på kursen motsvarar de 4 poäng som den är värd?

  1. 13% (6 st) Borde vara mer.
  2. 82% (37 st) Lagom med 4p.
  3. 4% (2 st) Borde vara mindre.


 24. Hur tycker du att arbetet med denna kurs har fungerat tillsammans med de kurser du läst parallellt?

  1. 11% (5 st) Denna kurs har inkräktat på tiden för andra kurser.
  2. 76% (34 st) Kursen har tagit lagom mycket tid.
  3. 13% (6 st) Andra kurser har inkräktat på tiden för denna kurs.


  Examination

 25. Upplever du det som positivt att kursen inte examineras genom en tentamen?

  1. 76% (34 st) Ja, jag har arbetat och lärt mej kursinnehållet utan pressen av en tenta.
  2. 69% (31 st) Det känns rätt att examinationen sker genom laborationerna.
  3. 7% (3 st) Nej, kursen har inte känts lika viktig utan tenta.
  4. 2% (1 st) Nej, det känns orättvist att man kan bli godkänd bara på labbar.


 26. Känns principen med en extra laboration för betyg 4 eller 5 rättvist?

  1. 89% (40 st) Ja.
  2. 11% (5 st) Vet ej.
  3. 0% (0 st) Nej.


  djurfeldt@nada.kth.se

  Denna sammanställning har genererats med ACE.