Nada

^ Upp till kursens hemsida.

progk98, Programkonstruktion: Lärare

Grupp 1

Anders Sandberg
Övnings- och labassistent

Grupp 2

Mikael Djurfeldt
Kursassistent
Övnings- och labassistent

Grupp 3

Felipe Wersén
Övnings- och labassistent

Grupp 4

Örjan Ekeberg
Föreläsare och kursansvarig
Övnings- och labassistent