next up previous
Nästa: Kursfordringar
Detta dokument som PDF och postscript.

Programkonstruktion för F, 2D1342, 1998-1999



Kursprogram







Kursens mål är att ge dig

för att du effektivt ska kunna kunna utnyttja datorer i dina fortsatta studier och i arbetslivet. Kursen ska även ge den bas du behöver för att kunna läsa fortsatta kurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursen ges under period 2-3.





Mikael Djurfeldt
1998-10-28