Nada

^ Upp till kursens hemsida.

progk98, Programkonstruktion: Aktuell kursomgång


Se kursprogrammet för övrig information.


Kursanalys

Kursen är nu avslutad. I kursanalysen finns en sammanfattning av hur det gick.


Labb 4 är rättad och betygen anslagna

Labb 4 är rättad och slutbetyget för alla kursdeltagare finns anslagna på NADA:s anslagstavla (Lindstedstvägen 3, plan 3, rakt fram om du kommer från porten i valvet).

Vi är mycket imponerade av era labb4-projekt.

Strålande arbeten!


Byte till JDK 1.2

Vi har nu börjat köra Java Development Kit version 1.2. (Tidigare körde vi en förhandsversion av 1.2.) Eftersom den "riktiga" versionen är ny och litet annorlunda än den gamla riskerar vi att råka ut för överraskningar.


Laborationer

Övningar

Övningsmaterial till grupp 1, grupp 2, grupp 3 och grupp 4.

Användbara länkar


Föreläsare Örjan Ekeberg, kursassistent Mikael Djurfeldt.
Assistenter Felipe Wersen och Anders Sandberg.
Handledare Kajsa Dahlstedt, Rikard Gothäll, Ulrika Andersson, Karl Danielsson, Avenir Kobetski, Thomas Koch, Axel Liljenkrantz och Johanna Lundén.


Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.