next up previous
Next: Examination
Detta dokument som postscript

Programkonstruktion för F, 2D1342, 1997Allmänna anvisningar

för laborationernaDu ska under kursens gång genomföra tre obligatoriska laborationer och eventuellt en frivillig fjärde laboration för högre betyg. Laborationerna 1-3 ska var och en göras under fyra schemalagda laborationspass.

Under laborationerna 1-3 ska ni arbeta i grupper, två och två. Försök att hitta en kamrat som är ungefär lika datorvan eller datorovan som du själv. Man lär sig det mesta på att fundera och resonera kring problemen. Om en av er ligger långt före så är risken stor att den andre inte hinner förstå vad som pågår.

Inför varje laboration får ni en programmeringsuppgift som ni ska lösa. För var och en av dessa laborationer finns det fyra schemalagda pass i datorsalar. Vid dessa tider finns handledare tillgängliga för att svara på frågor och ta emot redovisningar. Ni får själva lägga upp arbetet på ett lämpligt sätt. Ibland kan det vara bra att gå ifrån datorn ett tag och resonera igenom hur programmet ska läggas upp. Andra gånger är det bättre att prova sig fram för att förstå hur saker och ting hänger ihop.

När datorsalarna inte är bokade för annan undervisning har ni möjlighet att använda dem på egen hand. Detta kan ni behöva för att bli klara med laborationerna i tid men ni kan också utnyttja denna möjlighet för att träna på egen hand. Ibland finns det handledare även vid dessa tider men de är oftast inte insatta i PROGK-kursens labbar i detalj. 
next up previous
Next: Examination
Mikael Djurfeldt
11/3/1997