next up previous
Next: Kursfordringar
Detta dokument som postscript

Programkonstruktion för F, 2D1342, 1997KursprogramKursens mål är att ge dej

för att du effektivt ska kunna kunna utnyttja datorer i dina fortsatta studier och i arbetslivet. Kursen ska även ge den bas du behöver för att kunna läsa fortsatta kurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursen ges under period 2-3. 

Mikael Djurfeldt
11/3/1997