Nada

2D1342, Programkonstruktion, 4 poäng


Obs! Detta är sidan för årgång 97/98. Den nya kursens sida är under konstruktion.


I Programkonstruktion kommer du under en serie datorlaborationer att få erfarenhet av att lösa programmeringsproblem med tekniker som behövs för behandling av fysikaliska och matematiska modeller. Tillsammans med föreläsningarna kommer detta att ge dig kännedom om grundläggande begrepp inom datateknik och datalogi och ge en grund för fortsatta studier och för arbetslivet.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Andra kurser som Nada ger för F-elever.

Aktuell kursomgång: period 2-3 97/98

Kursprogram

Aktuell information (senast ändrad 20 maj 1998) om den pågående kursen.

Labb 4 är nu rättad

Resultaten är uppsatta på NADA:s anslagstavla, plan 3, Lindstedtsvägen 3.

Kursutvärdering

Fyll i kursenkäten om och endast om du har gått kursen Programkonstruktion under period 2 och 3 97/98.
Tryck här för att hämta kursenkäten:

Föreläsare Örjan Ekeberg, kursassistent Mikael Djurfeldt.
Assistenter Karin Jonsson och Anders Sandberg.
Handledare Mårten Svantesson, Tore Ersmark, Carl Rozkalns, Kajsa Dahlstedt och Daniel Sindahl.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <mdj@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 oktober 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>