2D1342 Programkonstruktion för F1

Resultat av kursutvärdering


  Allmänna frågor

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 9% (3 st) Mycket lätt.
  2. 32% (11 st) Lätt.
  3. 24% (8 st) Medel.
  4. 15% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Har du fått en tillräckligt klar bild av kursens målsättning?

  1. 24% (8 st) Mycket bra.
  2. 41% (14 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Hyfsad.
  4. 9% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 32% (11 st) Ja, mycket.
  2. 41% (14 st) Ja.
  3. 6% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Går du i årskurs 1 på F?

  1. 74% (25 st) Ja.
  2. 6% (2 st) Nej.


 5. Är du

  1. 21% (7 st) Tjej.
  2. 59% (20 st) Kille.


 6. Har du tillgång till dator hemma?

  1. 50% (17 st) Ja, har egen dator.
  2. 26% (9 st) Ja, familjen (el motsv) har dator.
  3. 3% (1 st) Njae, begränsad möjlighet att låna.
  4. 0% (0 st) Nej.


 7. Har du använt ev hemmadator för programmering i Java under kursens gång?

  1. 35% (12 st) Ja, mycket.
  2. 12% (4 st) Ja, något.
  3. 9% (3 st) Nästan inte.
  4. 24% (8 st) Inte alls.
  5. 0% (0 st) Har ingen dator hemma.


 8. Hade du ägnat dej åt programmering innan du började på teknis?

  1. 24% (8 st) Ja, mycket.
  2. 15% (5 st) Ja, något.
  3. 21% (7 st) Nästan inte.
  4. 21% (7 st) Inte alls.


 9. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 68% (23 st) Ja.
  2. 6% (2 st) Tveksam.
  3. 6% (2 st) Nej.

  Ev. kommentarer:

  Så här i efterhand måste jag säga att kursupplägget var bra, t.o.m. i vissa avseende mycket bra, under förutsättning att man redan innan kursstart hade en hyfsad erfarenhet av programmering. Det hade inte jag och upplevde därför undervisningen stundtals som mycket märklig.
  ---
  För själva programmeringskursen krävs ju inga
  särskilda förkunskaper.
  Däremot saknar jag allmänbildning vad gäller datorer
  i allmänhet och det är ju sådant man bör ha då man
  börjar programmera (annars känns det som man börjar
  i fel ända). Jag trodde att jag skulle få denna
  "allmänbildning" under krama din dator, men de som höll
  i den kursen var dessvärre högdragna experter som inte
  kunde sänka sig till min nivå. Detta upplevde jag
  inte alls under programmeringskursen.

  ---
  Jag var nervös att jag inte skulle förstå något innan jag började eftersom jag aldrig programmerat innan, men det var ju en jättekul kurs!

  Den var lagom svår. Det var utmaning, men ändå så pass så att man klarade uppgifterna.

  ---
  Jag hade inga förkunskaper. Visst hade det varit trevligt att kunna mera innan man började men jag klarade ju kursen ändå.
  ---
  Men jag har lärt mig mycket
  ---
  Det var en kul kurs att göra, även om jag redan kunde allt innan den började.


  Kurslitteraturen

 10. Vad tycker du om kursboken Java direkt?

  1. 6% (2 st) Mycket bra.
  2. 38% (13 st) Bra.
  3. 21% (7 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 9% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Boken fungerar till labbarna 1,2 och 3 men så fort man vill göra något själv faller den platt. Den har stora brister vad gäller nätverk och datasammlingar.
  ---
  Mycket bra i början av kursen, men för arbetet med
  laboration 4 var den inte alltid tillräcklig.
  Men det var väl så det var tänkt?

  ---
  Exemplen kräver nästan att man har läst alla sidorna som står innan i boken - de hänvisar till programmet "polygon" och gör bara lite ändringar...

  Lär folk att använda dokumentationen på nätet också som komplettering, nämn att den finns där

  ---
  När de visar exempel så använder de sig oftast av ett tidigare program. Det är inte alltid helt klart hur de menar att man skall använda just förklarade termer
  ---
  Inte så bra anpassad till kursen, den förutsatte för mycket kunskap i själva programmeringsmetoderna.
  ---
  Ger inte så mycket information om man läser den rakt av, men vet man vad man vill ha är den lätt att slå i
  ---
  Använde den mest som uppslagsbok när jag stötte på problem och satt inte och läste flera kapitel helt och hållet. Den gav för det mesta svar på mina frågor och jag kommer att behålla den för att kanske programmera lite hemma nu på sommaren.
  ---
  Litet rörig. Använde den mest som uppslagsbok.
  ---
  Mycket bra för att läsa i. Jag, som redan hade koll, tyckte att den kanske inte var så bra som referens, dvs när man bara letar efter syntaxer, snabba exempel och så. Men jag tror att den mycket väl motsvarade kursens mål.
  ---
  Många bra och tydliga exempel. Jag tror dock att den är mera lämpad för de som har lite tidigare erfarenhet av programmering.


 11. Vad tycker du om labbanvisningarna?

  1. 21% (7 st) Mycket bra.
  2. 50% (17 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer:

  Alla labbar fyllde sin funktion utom labb3. Den kändes rätt meningslös och var för enkel.
  ---
  Det kändes som om det var ett oöverstigligt berg när man började på labb 2, men efter ett tag klarnade det hur det var uppbyggt och nu efteråt så tycker jag att det stod nästan för mycket

  Man kanske skulle kunna ha lite mer att man får göra saker som är väldigt lätta så att man förstår vad man gör och inte bara skriver av labbpeket

  ---
  Ibland var det svårt att komma igång och veta var man skulle börja. Särskilt på labb 2 och 3. Men för övrigt tycker jag att de har varit väldigt bra med bra indelningar och snyggt upplägg.
  ---
  Lab 2 något otydlig
  ---
  Mycket detaljerade.


  Föreläsningarna

 12. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 15% (5 st) Mindre än 20%.
  2. 9% (3 st) 20-40%.
  3. 12% (4 st) 40-60%.
  4. 9% (3 st) 60-80%.
  5. 35% (12 st) Mer än 80%.


 13. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används OH-bilder i lagom omfattning?)

  1. 21% (7 st) Mycket bra.
  2. 26% (9 st) Bra.
  3. 18% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 15% (5 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Se ovan...
  ---
  För mycket repetition från föregående föreläsning.
  ---
  Bra att Ann gick igenom allt grundligt, särskilt
  i början. Ibland tyckte jag nog att sådant som vi
  bara skulle "känna till", men ändå inte fick veta
  tillräckligt om för att ta till oss ordentligt, kunde
  ha strukits helt.

  ---
  Mycket pedagogiska föreläsningar, och ett behagligt tempo. Men det var ofta vissa moment togs upp om och om igen vilket var lite jobbigt eftersom man redan hade greppat det hela (tack vare att tidigare föreläsningar varit jättebra). Alltså vore det bra om man inte går igenom gammalt stoff så långsamt och noggrant för repetition.
  ---
  Det kändes som om vi som inte kunde något innan fick plats.
  ---
  Mycket bra föreläsningar och väl planerade. Dock behövs en mikrofon!
  ---
  Det är bra med repetition, men ibland blev det lite för mycket.
  ---
  Ann talar väldigt tyst det var svårt att höra innan hon använde mikrofonen.
  ---
  Jag tycker att Ann har varit toppen som föreläsare! Det märks att hon är mån om att alla ska förstå, hon talar tydligt och förklarar om på nya sätt om någon frågar som inte förstår. Skriver mycket tydligt och bra med OH-bilder. För att illustrera stoffet ännu bättre tycker jag man skulle kunna projicera upp en bild av hur resultatet ser ut på skärmen lite då och då, så man får en bättre koppling till labbarna. Då kommer man som nybörjare i programmering att känna igen sig mer när man sen själv sätter sig vid en dator och ska programmera.
  F.ö. bra upplägg på föreläsningarna, bra med sammanfattningar!

  ---
  Vissa föreläsningar var alldeles för långsamma
  (det är svårt att säga till om detta när man inte
  vet vad övriga tycker...), medan andra var aningen
  för abstrakta (stackar etc, som inte var centrala
  för själva programmeringen, kunde lika gärna ha ute-
  lämnats - jag sög i alla fall inte i mig det som
  borde ingå i en kurs om datorns arbetssätt och inte
  om programkonstruktion). Mer fokusering!


 14. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 3% (1 st) Ofta.
  3. 21% (7 st) Ibland.
  4. 24% (8 st) Sällan.
  5. 32% (11 st) Aldrig.


  Övningarna.

 15. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 12% (4 st) Daniel.
  2. 24% (8 st) Jonny.
  3. 29% (10 st) Mikael.


 16. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 26% (9 st) Mindre än 20%.
  2. 3% (1 st) 20-40%.
  3. 6% (2 st) 40-60%.
  4. 3% (1 st) 60-80%.
  5. 41% (14 st) Mer än 80%.


 17. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 32% (11 st) Mycket bra.
  2. 18% (6 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 21% (7 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Micke var jättebra. Jag hade nog inte klarat kursen
  utan hans pedagogiska genomgångar och exempel.
  Han är bra på att gå igenom det svåra ordentligt och
  strunta i sådant som vi gjort förut. Kan också svara
  på frågor.

  ---
  Jag hade gärna sett att man hade laptops med sig och kunde visa upp programmen via OH. Det är väldigt viktigt att övningsledarna går igenom exemplen tydligt och noggrant eftersom jag (och vad jag har förstått, många fler) lär mig väldigt mycket genom att se tillämpningarna. Detta gäller visserligen för alla kurser men särskilt för en "praktisk" kurs som denna.
  ---
  Mikael är jätteduktig på att förklara saker på ett sätt så man förstår det! Han kunde kanske skriva lite tydligare ibland, men hänger man med är det oftast inga problem.
  ---
  Jag gick under hösten på Anns övningar vilka även de var mycket bra.
  ---
  Bra, tydliga och lättbegripliga exempel.
  ---
  Rolig att lyssna på! Det känns att han själv trivs med att stå där och förklara för oss. Duktig på att svara på frågor och mycket trevlig.
  ---
  Ofta var det väldigt komplicerade saker som gicks
  igenom som i stort sett ingen förstog. Gärna bättre
  övningsexempel, och samma för alla övningsledare så
  man kan byta.

  ---
  Det var bra med det lite rappa tempot. Även nybörjarna kan ofta förstå ett kodexempel, och med det lite mindre kringsnacket så somnar inte halva klassen.


  Laborationerna.

 18. Får du den hjälp du behöver på laborationerna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 29% (10 st) Javisst.
  2. 35% (12 st) Javars.
  3. 9% (3 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  Vissa är väldigt bra, andra mindre(bra). Skulle helst se handledare som inte *bara* har skrivit samma labbar själva innan de blev handledare. Samma problem som boken här, de handledare jag kom i kontakt med hade dålig koll på datasammlingar och nätverk.
  ---
  Vissa är super, andra förstår inte för att man ställer
  för "lätta" frågor.

  ---
  Om det tog lite tid ibland så hade vi oftast löst problemen själva och det är ju bara bra
  ---
  Ibland var det mycket långa köer, upp till en timme. Det är synd när det blir så för har man fastnat så kommer man ingen vart och timmen är bortkastad tid. q-manager var bra sätt att hålla köordningen.
  ---
  Ibland under labb 2 och 3 men framförallt under labb 4 i slutet har det tagit aaaaaldeles för lång tid att få hjälp! Då skulle det funnits några fler labbassar där. Jag tycker däremot att alla assistenter som jag stötte på var mycket hjälpsamma och kunniga.
  Ann ska verkligen ha en eloge för sina handledningsinsatser under labb 4! Hon stannade bra mycket längre än vad schemat krävde och trots att måste ha varit jättetrött och hungrig så kom hon med bra svar och hjälpande kommentarer. Helt otroligt!

  ---
  Ibland lite långa köer till assar och dåligt med
  plats i datorsalarna. Väldigt bra hjälp annars.

  ---
  Litet långa väntetider bara. Ni borde kanske ha en
  snabbkö för idiotfrågor, typ "hur många parenteser
  ska det vara här?".

  ---
  Första terminen var jättebra. Sedan, efter neddragningen så var det betydligt sämre.
  ---
  Lite hög belastning på assarna...


 19. Har du gått regelbundet på de schemalagda laborationstiderna?

  1. 56% (19 st) Ja.
  2. 3% (1 st) Nej, jag har gått mest på kvällshandledningen.
  3. 3% (1 st) Nej, jag har arbetat på egen hand i Nadas eller F:s datorsalar.
  4. 15% (5 st) Nej, jag har arbetat mest hemma.
  5. 3% (1 st) Nej, jag har inte arbetat alls.

  Ev. kommentar:

  Det är alldeles för stökigt i en labsal. Jag har väldigt svårt att få ro och kunna sätta mig ner och tänka. Det är skillnad om man inte behöver göra några större tankebanor för att lösa uppgiften.
  ---
  Även om man inte behöver hjälp alla gångerna så är det bra att man kan få hjälp om man behöver
  ---
  Har även använt mig utav kvällshandledningen.
  ---
  Dåligt med plats på Nada.
  ---
  Gick ej i period 4
  ---
  Bra tider för handledningarna.
  ---
  Har dock ej varit på lab4-tiderna.


 20. Vilket utbyte hade du av laboration 1 (Linser) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 18% (6 st) Mycket bra.
  2. 53% (18 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 44% (15 st) Javisst.
  2. 29% (10 st) Javars.
  3. 3% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Inte mycket.
  5. 3% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Kanske var den för lätt för dem som redan kunde programmera,
  men för mig var den en bra start.

  ---
  Bra grundläggande lab. Man såg att programmet kunde ha ett användningsområde i optikläran.
  ---
  Det är roligt att se när det rör sig på skärmen! Speciellt när man inte har programert förut.
  ---
  Alla älskar ett grafiskt program som ser spejsat ut. Linsprogrammet är


 21. Vilket utbyte hade du av laboration 2 (Vågor) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 26% (9 st) Mycket bra.
  2. 32% (11 st) Bra.
  3. 18% (6 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 21% (7 st) Javisst.
  2. 41% (14 st) Javars.
  3. 15% (5 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Inte mycket.
  5. 3% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Mycket bra vad gäller objektorientering men jag såg inget användningsområde för själva programmet. Visste inte tillräckligt om vågekv. för att få ut något av programmet.
  ---
  Det tog ett tag innan vi förstod vad vi skulle göra, men sen gick det ganska bra
  ---
  Se föregående kommentar
  ---
  Tog lång tid innan jag förstod hur programmet skulle fungera. Labpeket var lite luddigt
  ---
  svårt att komma igång
  ---
  Den matematiska delen förstod man inte mycket av,
  det var svårare än programmeringen. Måste det vara
  så..?

  ---
  Jag tyckte mig inte riktigt ha tid att titta närmare
  på fysiken bakom - den började jag tänka på först
  efteråt. Det blev litet blind programmering av det
  hela.

  ---
  Som ovan.


 22. Vilket utbyte hade du av laboration 3 (Äventyrsspelet) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 15% (5 st) Mycket bra.
  2. 32% (11 st) Bra.
  3. 29% (10 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 38% (13 st) Javisst.
  2. 21% (7 st) Javars.
  3. 15% (5 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Inte mycket.
  5. 3% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Alldeles för enkel. Allt tankearbete var redan gjort, det enda som var kvar var grovjobbet med att skriva ihop koden... tråkigt...
  ---
  Jättebra med en "friare" lab. som avslutning. Det
  var då jag började förstå hur saker och ting hängde
  ihop och vad en variabel var för någonting...

  ---
  Kul att jobba på ett spel. Dessutom _mycket_ bra uppgift eftersom man fick jobba vidare på någon annans arbete. Det var här jag sammanfogade allt jag hade lärt mig i kursen till en enhet.
  ---
  Det var lite svårt att förstå ibland vad det var man skulle skriva själv och vad som redan fanns
  ---
  Det var kul att se och få ett större program att fungera, men det hade vaarit bra med någon slags förberedelse. Det tog mycket lång tid att sätta sig in i hur programmet fungerade. Handledarna och labassarna var dock till mycket stor hjälp.
  ---
  Eftersom jag inte programmerat tidigare gav laborationerna mer och mer. Ibörjan gjorde man följde man instruktionerna utan att förstå sen blev det bättre.
  ---
  Trevligt men inte särskilt skapande.
  ---
  Vi vart ganska oseriösa ungefär här.....


  Arbetsbelastning

 23. Tycker du att det arbete du behövt lägga på kursen motsvarar de 4 poäng som den är värd?

  1. 12% (4 st) Kursen borde vara värd fler poäng än 4.
  2. 65% (22 st) Lagom med 4 poäng.
  3. 3% (1 st) Kursen borde vara värd färre poäng än 4.


 24. Hur tycker du att arbetet med denna kurs har fungerat tillsammans med de kurser du läst parallellt?

  1. 12% (4 st) Denna kurs har inkräktat på tiden för andra kurser.
  2. 56% (19 st) Kursen har tagit lagom mycket tid.
  3. 12% (4 st) Andra kurser har inkräktat på tiden för denna kurs.

  Ev. kommentar:

  För fyra poäng, vilket kursinnehållet helt klart motsvarar, är kursen på tok för utdragen...
  ---
  Det är bra att kursen löper över en lång tidsperiod,
  eftersom den är mkt tidskrävande för oss som är nybörjare.
  Nu blir det ändå inte så fasligt många timmar/vecka.

  ---
  Jag skrev alla labbar hemma och kunde jobba när jag kände för det och hade tid (och inte var stressad av andra kurser). Att jobba i labsalar hade verkligen inte funkat för mig.
  ---
  Lite inkräktan har den gjort eftersom man hade dead line på labbarna så sköt man upp annat arbete lite eftersom man ändå skulle plugga till tentan sen och fick ta arbetet då.
  ---
  Kursen tar mest tid veckan innan laben skall redovisas.
  ---
  Bra att kursen år över 2 perioder.
  ---
  Diffint del 2 tog väldigt mycket tid. Den inkräktade lite på denna kurs (och andra).
  ---
  Det har tagit mycket tid, men det har jag själv valt
  - det är roligt att lära sig programmera...

  ---
  Tja, jag ser inte mig själv som en typisk teknolog i detta avseende.


  Examination

 25. Upplever du det som positivt att kursen inte examineras genom en tentamen (flera alternativ kan väljas) ?

  1. 68% (23 st) Ja, jag har arbetat och lärt mej kursinnehållet utan pressen av en tenta.
  2. 47% (16 st) Det känns rätt att examinationen sker genom laborationerna.
  3. 0% (0 st) Nej, kursen har inte känts lika viktig utan tenta.
  4. 3% (1 st) Nej, det känns orättvist att man kan bli godkänd bara på labbar.

  Ev. kommentar:

  Upplyftande att det inte var några tentor utan att den var praktiskt orienterad. Att dela upp kursen på fyra större labbar var mycket bra!
  ---
  Man lär sig så mycket mer genom praktiska tillämpningar. Om det hade varit en tenta som satte betyget och labbarna bara hade haft G eller U hade jag verkligen inte lärt mig lika mycket. Det här är en praktisk kurs, och ska hållas praktisk. Matematik är teori, och därav passar det med tentor.
  ---
  Det är skönt att inte behöva ha någon tenta - det här tycker jag är ett bra sätt att examineras. Hoppas bara att alla som fuskar upptäcks... På en tenta har man inte möjlighet att kompilera och på så vis upptäcka fel om man ska skriva kod - på det här sättet kan man få göra större arbeten som man dessutom lär sig en massa på.
  ---
  Att göra ett stort program på slutet är väldigt bra. På den lär man sig mest.
  ---
  Bra utan tenta! Nu när jag gjort labb4 känns det som att jag har lärt mig bra mycket mer än om jag istället använt den tiden till att plugga till en tenta. Man kommer ihåg bättre när man får jobba själv och stöta på egna problem.
  ---
  Det är mycket roligare att lära sig utan tenta!
  ---
  Det är ganska lätt att bli godkänd på andras
  prestationer...

  ---
  Programering handlar om att fixa ett program. DEt enda som jag möjligen skulle kunna se som alternativ är at man har en tenta som består av att man får ett programförsag som sedan ska skrivas ihop på 5 timmar. Fast då blir det mycket press, och alla kommer att hata programmering efter det...


 26. Känns principen med en extra laboration för betyg 4, 5 eller 6 rättvist?

  1. 68% (23 st) Ja.
  2. 3% (1 st) Vet ej.
  3. 6% (2 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Jag tycker att det är synd att det krävs att det ska
  handla om fysik, för att man ska få betyg sex. Även
  om jag själv kanske inte satsar på en sexa, så vill man
  ju ändå försöka och det förtar lite av skaparglädjen
  att vara styrd av den gamla gymnasieboken i fysik.
  Jag tror att många hade upplevt sista labben som
  roligare utan detta krav.

  ---
  Kan inte se nåt annat alternativ som skulle vara bättre.
  ---
  Jag tycker att det var jätte bra med en lab 4. Jag har lärt mig oerhört mycket om programering. Jag har genom den 4:e laben fått använda mig utav tidigare förvärvade kunskaper.
  ---
  Det fanns förslag på en massa tilläg till lab 1,2,3 om man gjort dessa borde det också kunna ge i alla fall betyg 4. Annars tycker jag att det varit rättvist.
  ---
  Alla jag vet gjorde aktiva val i frågan om lab 4.
  ---
  Tyvärr han jag inte göra några extra laborationer på grund av hård studiebelastning från de andra kurserna.


 27. Har du gjort (eller håller på att göra) lab4 ?

  1. 65% (22 st) Ja.
  2. 15% (5 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Det var kul och lärorikt. Det är få kurser som låter en tänka så pass fritt och lära sig arbeta på ett effektivt och smart sätt. Det enda som var jobbigt var att layout i java är otroligt frustrerande.
  ---
  Redovisad och inlämnad
  ---
  Blev aldrig tid till det, var tvungen att göra något tå mekaniken och miljöfysiken som det inte blev mycket av så länge vi läste diffint2.
  ---
  Roligt att kunna göra ett program själv, då vet man
  att man verkligen lärt sig något!

  ---
  Jag har lagt ned enormt mycket tid på lab4; den har
  tjänat som avkoppling under flera månader, och kändes
  inte betungande förrän precis på slutet.

  ---
  Helt plötsligt kan man försvara att man sitter 16 timmar om dagen och programmerar. Det är ju skoljobb.
  ---
  Koncentrerar mig på matten som är tung.
  ---
  Se §26.


 28. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra och rolig kurs!
  ---
  en rolig och lite mer praktisk kurs! Eventuellt skulle det inte stå så utförligt vad man skulle skriva utan att man får lära sig mer själv, men det är ju en avvägning mot tiden...

  Det har ni gjort bra!

  ---
  Mycket bra av Ann att inte förutsätta att alla kunde programera! Det kändes skönt att kunna få vara nybörjare utan att stämplas som dum
  ---
  En bra och rolig kurs.
  Att direkt börja med grafiken var oväntat men roligt

  ---
  En trevlig kurs!
  ---
  Givande. Mycket entusiastiska och hjälpsamma personer
  står bakom den!

  ---
  Roligt och bra med en kurs som skiljer sig mycket från de övriga!
  ---
  Ganska bra. Kändes som slöjden i grundskolan. Ganska rolig och lättfördriven tid. (Positivt menat.) ;)


ann@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.