Kurs progk00 [NADA, KTH], aktuell information

Nada

Lärare Förkunskaper Kursprogram Schema
Plan Kurslitteratur Laborationer Hjälp
Kvällshandledning JAVA-versioner Användbara Länkar Betyget 6

^ Upp till kursens hemsida.

progk00, Programkonstruktion: Period 2-3 2000/01

Regnbågslinje

Senaste nytt

Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson

Övningsassistenter: Daniel Herlitz, Jonny Larsson och Mikael Nordenfeldt

Handledare: Ann, Daniel, Jonny, Mikael samt
Patrik Brusheim, Martin Camitz, Kajsa Dahlstedt, Mattias Jansson, Eric Nordenstam,
Jens Rathsman och Jonathan Wendin.

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kursen 5B1109 Linjär algebra.
Kunskaper motsvarande kursen "Krama din dator", dvs lite datorvana, begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av ordbehandling.
Regnbågslinje

Kursprogram

Kursprogram finns här: (pdf, postscript)
Regnbågslinje

Schema

Schema för period 3.
Schema för period 4.
Regnbågslinje

Plan för föreläsningar och övningar

Period2
Period3
Regnbågslinje

Kurslitteratur

Regnbågslinje

Laborationer

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med laborationerna ges i följande omfattning

Hjälp med att använda sin egen dator i KTH-studierna kan man få från

Regnbågslinje

Kvällshandledning

Kvällshandledningen i period 3 är på onsdagar kl 17-20 i Filialen.
Filialen är inte bokad för progK men minst en handledare finns där.
Regnbågslinje

JAVA-versioner

Vi använder version 1.3 av Javas standardbibliotek på kursen.
Regnbågslinje

Användbara länkar

Regnbågslinje

Betyget 6

Vill du satsa på betyget 6 på kursen? Det är nu beslutat att det går att få betyget 6 på kursen. Kraven för betyg 6 beskrivs i anvisningarna till Lab4.

Regnbågslinje
Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.