Nada

2D1342, Programkonstruktion, 4 poäng

Allmän kursbeskrivning

I Programkonstruktion kommer du under en serie datorlaborationer att få erfarenhet av att lösa programmeringsproblem med tekniker som behövs för behandling av fysikaliska och matematiska modeller. Tillsammans med föreläsningarna kommer detta att ge dig kännedom om grundläggande begrepp inom datateknik och datalogi och ge en grund för fortsatta studier och för arbetslivet.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Ny kurskod: 2D1339

Kursen är 2001/2002 utökad med en poäng bestående av datorintroduktion till totalt fem poäng. Därför har kursen ny kurskod och webbsida.

Gamla kursomgångar

Andra kurser som Nada ger för F-elever.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <ann@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 december 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>