Litteratur för INDA F96

Rekommenderade böcker

KING
King, K. N.
C Programming, A Modern Approach.
Norton, 1996.
Pris på kåren: 310.- (?)
SICP
Harold Abelson and Gerald Jay Sussman with Julie Sussman.
Structure and Interpretation of Computer Programs.
Andra upplagan.
MIT Press, Cambridge, 1996.
Pris på kåren: 295:-

Extralitteratur

COR
Tomas H. Cormen, Charles E. Leiserson and Ronald L. Rivest
Introduction to Algorithms.
MIT Press, 1990.
Pris på kåren: 375:- (?)
Detta är en bra uppslagsbok för olika algoritmer och datastrukturer. Betydligt mer omfattande än vad som behövs för kursen.
TLL
Daniel P. Friedman and Matthias Felleisen.
The Little LISPer.
MIT Press, 1987.
Pris på kåren: 175:- (?)
Detta är en bok för den som vill lära sig rekursion m.m. med ordentligt genomgångna exempel.