INDA F96

Tentan rättad

Tentan är nu rättad. Totalt deltog 120 personer varav 94 blev godkända. Om du vågar kan du kolla ditt resultat med hjälp av res-kommandot (skriv "res show inda-f96", på raden som inleds med ten1 står resultatet: "U", "3", "4" eller "5"). Lista med alla godkända finns på Nadas anslagstavla.

Du kan hämta ut din tentamen på Nadas studerandeexpedition.

Kursanalys

En sammanfattning av "hur det gick" hittar du här. Där finns också en sammanställning av svaren från elevenkäten.

Hemtal

Hemtal 1 skulle vara inlämnat senast 96-11-08 kl 14.00.

Hemtal 2 skulle vara inlämnat senast 96-11-22 kl 14.00.

Hemtal 3 skulle vara inlämnat senast 96-12-06 kl 14.00.

Hemtal 4 skulle vara inlämnat senast 97-01-24 kl 14.00. Ett lösningsförslag finns här.

Hemtal 5 skulle vara inlämnat senast 97-02-07 kl 14.00. Ett lösningsförslag finns här.

Hemtal 6 skulle vara inlämnat senast 97-02-19 kl 14.00. Ett lösningsförslag finns här.

Laborationer

Laboration 1: Polygonens tyngdpunkt.

Laboration 2: Magnetfält runt elektriska ledningar.

Laboration 3: En postfix-kalkylator.

Laboration 4: Hinkhällningsproblemet.

Laboration 5: Navigering i en labyrint.

Laboration 6: Äventyrsspelet.

I-uppgiften

Anvisningar för I-uppgiften.