Tipsutdelning


På kurskatalogen finns en fil tips med uppgifter om inlämnade tipsrader (se allmänna anvisningar). Formatet för denna är att det för varje tipsrad finns information om vem som lämnat in den (namn och adress) samt tipsraden. Varje match kan vara helgarderad (1X2), halvgarderderad (1X, X2 eller 12) eller ogarderad (1, X eller 2). Så här kan det se ut:

  Adalbert Aare, Andv 18 A, ARVIKA
  1X
  X2
  1
  X
  X
  X
  1X2
  2
  2
  1X
  X
  12
  1X2
  Bertobald Bue, Byv 17 B, BORÅS
   ...

Adalbert Aare har alltså lämnat in ett system på totalt 144 rader. Varje rad kostar en krona, så han har betalat 144 kr. Av de pengar som betalats av alla tippare fördelar man sedan ut vinst enligt:

Ditt program ska läsa in den korrekta tipsraden och för varje vinnare skriva ut dels hur många rader med 11, 12 respektive 13 rätt denna har, dels den sammanlagda vinsten. Informationen om vinnarna ska skrivas ut i vinstbeloppsordning (antingen stigande eller sjunkande).

Du ska enkelt kunna anpassa programmet för att klara olika annat matcher på en kupong, annat format på tipsfilen, andra gränser för utdelning och andra procentsatser för de olika utdelningarna.

Tips: Ett centralt problem är att få reda på antalet rader med 13, 12, osv rätt givet en tipskupong samt den rätta raden. Detta kan lösas genom att gå igenom tipskupongen match för match och hålla reda på antalet rader med olika många rätt efter denna match.

Exempel:

  Rätt     Tippat     Antal rader med
  resultat   resultat    0 1 2 3 4 ... rätt

				 1 0 0 0 0 ...
  1       1X       1 1 0 0 0 ...
  X       X2       1 2 1 0 0 ...
  X       1        1 2 1 0 0 ...
  2       1X       2 4 2 0 0 ...
  1       1X2       4 10 8 2 0 ...
  ...