Ritprogram


Denna uppgift går ut på att skriva ett enkelt ritprogram. Ovan visas ett exempel på hur användargränssnittet till ett sådant program skulle kunna se ut. Ditt användargränssnitt behöver inte se ut just så.

Man kan klicka i rutan med en linje, samt därefter klicka i två punkter, varefter man får en linje mellan dessa. På motsvarande sätt kan man rita rektanglar och cirklar. Om man ska ta bort ett objekt, klickar man först på objektet. Programmet måste då avgöra vilket objekt som ligger närmast den punkt där man klickar. Därefter klickar man i rutan ta bort. Man kan flytta ett objekt genom att klicka i närheten av objektet, klicka i rutan flytta och därefter i en annan punkt. Objektet flyttas då till denna punkt.

Det ska finnas möjlighet att spara en ritning på en fil, samt att få fram den ritning som finns i en fil. Det bör framgå vilken fil man för tillfället arbetar med. Det ska också finnas möjlighet att skriva text i ritningen.

När man väljer ett objekt (genom att klicka på det) måste det synas att detta är valt. Detta kan ske t.ex. genom att rita objektet med bredare linjer, eller på annat sätt.

Lägg gärna till ytterligare funktioner.