Korsord


I denna uppgift ska du skriva ett program som genererar korsord av nedanstående typ, dvs. 5x5-korsord utan svarta rutor.

    a n s l å
    n o t i s
    s v a n k
    t i c k a
    å s k a m

Till din hjälp finns på kurskatalogen en fil med ett stort antal fembokstaviga ord (se allmänna anvisningar). Ditt program ska generera samtliga korsord som kan genereras med ett givet ord i första raden (i ovanstående exempel ordet anslå) utgående från ordlistan som används.

För att hålla nere exekveringstiden måste du fylla i korsordet på något smart sätt som gör att du i varje steg begränsar antalet ord som kan komma i fråga. Ordlistan måste vara implementerad så att den medger effektiv sökning efter ord som kan passa.

Tänk på att det ska vara enkelt att modifiera programmet för att klara andra ordlängder.