Glosförhör


Du ska i denna uppgift skriva ett program som genomför glosförhör. Programmet läser glosorna från en fil och förhör dem sedan tills tillfredsställande resultat har uppnåtts.

En glosfil består av en textrad för varje glosa. Varje rad består av två eller flera ord. Första ordet är glosan som ska förhöras. Resterande ord är acceptabla alternativ på översättningar. Exempel:

  kropp body
  lön salary wage
  skriva write type
  kontrollera check

Du får själv skriva ihop några glosfiler. När programmet startas ska det fråga efter glosfil, förhöra glosorna i filen, fråga efter ny glosfil, förhöra dessa glosor, osv., tills användaren ber att få sluta. Vid glosförhöret skriver programmet ut glosan och användaren får svara med ett översättningsförslag. Om detta var fel ska programmet skriva ut ett förslag på översättning.

Glosorna ska förhöras i slumpmässig ordning. När alla glosor gåtts igenom ska de glosor som inte godkänts förhöras på nytt. Detta ska ske i en ny slumpmässig ordning. Förfarandet upprepas tills alla glosor godkänts. Observera att en glosa inte godkänns förrän rätt översättning givits två gånger i rad.

Exempel:

  kropp        > body		
  lön         > sallary
  skulle varit: salary eller wage
  kontrollera     > check
  skriva       > wright
  skulle varit: write eller type
  ---
  kontrollera     > check
  kropp        > boddy
  skulle varit: body
  skriva       > type
  lön         > salary
  ---
  skriva       > taip
  skulle varit: write eller type
  lön         > salary
  kropp        > body
  ---
  skriva       > type
  kropp        > body
  ---
  skriva       > type