Eget förslag


Om du har ett eget förslag på ett program som du gärna skulle vilja skriva kan du få göra det istället för att göra någon av de andra I-uppgifterna.

För att få göra det skriver du en beskrivning av vad du vill skriva för program, hur det är tänkt att fungera och lite kort om hur du tänkt implementera det. Beskrivningen kan se ut ungefär som de andra I-uppgifterna. Skicka beskrivningen till joacim@nada.kth.se eller orjan@nada.kth.se

Vi kommer därefter att bedöma om uppgiften är lämplig. Det är lätt hänt att man är alldeles för ambitiös och tar på sig en för stor eller för svår uppgift. Uppgiften får inte heller vara för lätt, utan det ska ingå lämplig mängd av datastrukturer och algoritmer i lösningen. Jag kommer därefter att kontakta dig och ge klartecken, alternativt förslag på begränsningar eller utvidgningar.

Tänk på att det allmänt för I-uppgifterna gäller att det inte är användargränssnittet som är det viktigaste utan uppdelningen av problemet i lämpliga delar, val av datastrukturer och algoritmer etc.