Bibliotek


Skriv ett program för hantering av ett bokregister. Programmet ska kunna söka efter böcker, både med avseende på författare och titel. Man ska kunna registrera utlåning och återlämning av böcker, lägga till och ta bort böcker, samt få en lista över alla böcker på skärmen (sorterade i ordning efter författare).

Registret ska mellanlagras på en fil. Denna läses in vid programstart och skrivs tillbaka när man avslutar programmet. För att tillåta ett stort antal böcker ska sökningar gå i som sämst logaritmisk tid.

Böcker ska kunna ha flera författare, och man ska kunna söka på varje författare var för sig. Det ska också vara möjligt att ha samma namn på flera böcker. Information om huruvida en bok är utlånad ska också finnas.

Tänk på att det ska vara lätt att förändra den information som finns lagrad om en bok. Om man t.ex. vill lagra information om vilket förlag som givit ut boken ska förändringen av programmet för att hantera detta vara liten.