2D1341 Introduktion till datalogi för F

Resultat av kursutvärdering


  Allmänna frågor.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 1% (1 st) Mycket lätt.
  2. 12% (11 st) Lätt.
  3. 24% (22 st) Medel.
  4. 46% (41 st) Ganska svår.
  5. 17% (15 st) Mycket svår.


 2. Har du fått en tillräckligt klar bild av kursens målsättning?

  1. 20% (18 st) Mycket bra.
  2. 47% (42 st) Bra.
  3. 24% (22 st) Hyfsad.
  4. 9% (8 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 49% (44 st) Ja, mycket.
  2. 44% (40 st) Ja.
  3. 4% (4 st) Neutral.
  4. 2% (2 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Hade du ägnat dej åt programmering innan du började på teknis?

  1. 21% (19 st) Ja, mycket.
  2. 21% (19 st) Ja, något.
  3. 14% (13 st) Nästan inte.
  4. 42% (38 st) Inte alls.


 5. Hade du behov av en introduktionskurs av typen 'Krama din dator'?

  1. 22% (20 st) Ja, mycket.
  2. 43% (39 st) Ja.
  3. 4% (4 st) Neutral.
  4. 13% (12 st) Inte särskilt.
  5. 17% (15 st) Absolut inte.

  Gav 'Krama din dator'-kursen lämpliga förkunskaper för den här kursen?

  1. 0% (0 st) Ja, mycket.
  2. 11% (10 st) Ja.
  3. 19% (17 st) Neutral.
  4. 27% (24 st) Inte särskilt.
  5. 16% (14 st) Absolut inte.
  6. 27% (24 st) Har ej deltagit.

  Ev. kommentar om 'Krama din dator'-kursen:

  Bra för oss som aldrig användt UNIX förrut

  ---
  Det var dålig information om när den skulle börja
  och var det skulle vara. Därför missade jag den
  första lektionen.

  ---
  dålig info om när kursen gavs
  ---
  Skulle varit under Nolle veckor, mycket mer.
  Mer UNIX,typ...
  Döda emacs,

  ---
  En fördel om man vet om schemalagd undervisning i förväg.
  ---
  Större, längre och bättre! borde den vara.
  ---
  Krama din dator sköttes slarvigt av Fysiks-DASK-sektion
  Det var inte mycket som var matnyttigt där

  ---
  Vilken kurs?????
  ---
  Bra att man fick lära sig hur unix fungerade -
  en nödvändighet för att klara systemet här.
  Men - lite mer organiserad kunde den ju ha varit
  (T.e.x. är det ju bra om man går ut med information
  i förväg om *när* kurspassen är!)
  Dessutom borde KDD börjat lite tidigare än dagen innan
  första labben, så man hade lite tid på sig att pröva
  datasytemet...

  ---
  Krama din dator borde ha innehållit mer om vilka
  program som finns på systemet och hur man kommer åt
  dem. T.ex. debuggers, uppspelare av olika slag. Jag
  skulle också ha velat veta mer om hur man hittar program
  som man behöver.

  ---
  Taskigt planerad (schema mässigt), kunde kanske legat
  under de två första "matte-veckorna"

  ---
  Bra med Unix övning.
  ---
  Lite dåligt annonserat...missade första gången bara
  för att man inte fick veta när den var.

  ---
  Krama-din-dator-kursen kräver både förkunskaper och datorvana om man skall kunna tillgodogöra sig den.
  Kursen borde även vara längre och gå FÖRE terminsstart.

  ---
  Det var bra att vi fick grundläggande kunskap om unix-systemet som jag inte kommit i kontakt med tidigare. Det var oxå bra med introduktion av internet som jag inte heller har begagnat tidigare. Den kunde dock vara betydligt mer omfattande och bättre planerad.
  ---
  Informationen om att KDD överhuvudtaget skulle äga rum var mycket bristfällig.
  Jag tror att många missade den p g a det. Sedan kunde den varit lite mer uförligt
  sammanställd med en uppradning av alla kommandon i Unix och deras innebörd.

  ---
  Den var aldelles för hafsig och oplanerad. Hade föredragit en kort introduktion till programmering.
  ---
  Man borde
  meddela i förväg när kursen går!
  Det är dumt om man säger om detta tio minuter innan
  kursstart.

  ---
  Mycket dålig information om när kursen skulle börja.
  Jag skulle behövt mer förkunskaper än vad "kdd" gav.

  ---
  Vissa saker var bra, det om UNIX och så, men man hade behövt veta lite mer om allting.
  ---
  På så sätt att det var bra att lära känna unix-
  systemet. Men det var alldeles för dålig info om
  när och var krama-kursen var! Bättring!

  ---
  Mer! Bara två ggr räckte inte. Vi fick inte information om den heller
  ---
  Jag tycker att "Krama din dator kursen" kunde varit
  något mer planerad och framför allt något längre
  och något mer omfattande.
  Som det var fick vi dessutom inte reda på dess
  existens förrän 5 minuter innan den började
  (15.10, vår första dag på Teknis).

  ---
  Kursen borde ligga även för F under nolleveckorna
  eller på schemalagd tid, annars blir det lätt att strunta
  i den. Annars var det bra att få känna på UNIX systemet
  lite innan själva labbarna började. KDD kunde gärna vara
  längre och omfattande, och ge mer av allmän praktisk
  datorkunskap.

  ---
  bra med lite info om unix, de flesta har ju bara
  använt PC/MAC...

  ---
  På grund av mkt dålig information missade jag den helt och hållet.
  Synd, eftersom den säkert hade givit litet inblick i Unix-systemet,
  som var mig helt okänt.

  ---
  Den gav ingenting. Borde varit lika lång som intro
  matten.

  ---
  Bra att få lite info om vilka telefonnummer som
  gäller till modempoolen, vad News är och sånt.
  Någon sorts allmän orientering i Nadakunskap och Internet.

  ---
  Dälig information om att den över huvud taget existerade. De som höll i den verkade inte särskilt intresserade av att lära ut något, mer att bara slänga ut lite informationsblad och sedan diskutera internet m.m.. Elektros kdd verkar mycket bättre!
  ---
  Nu har det redan skällts så mycket på de ansvariga (och det med all rätta), att det knappt återstår något att säga om dem. Hur sjutton kan man sprida information om kursen via e-mail, när man inte ens fått reda på hur man loggar in på datorn? En ordentlig skärpning krävs från de ansvariga sida!!
  ---
  Den kunde ha varit mer omfattande och större!
  ---
  Jag gick inte KDD, men det hade säkert varit nyttigt då jag aldrig tidigare jobbat i UNIX-miljö.
  ---
  Bra kurs för att få reda på hur datorerna fungerar på nada.
  ---
  Oklart vad den ska leda till. Ger främst förberedelset till Mattelabbar.
  Bättre med den tiden vid terminalen och bara ett häfte att
  läsa med det absolut nödvändigaste

  ---
  Krama din dator har ju ingenting med
  programmering att göra..

  ---
  Det var väldigt synd att man inte blev informerad
  om kursens första (och knapt inte häller kursens
  andra) tillfälle. Jag hade behövt att vara där.

  ---
  Dålig! Hade inget med INDA-kursen att göra och genomgången av UNIX gav absolut inget.
  ---
  Kursen "krama din dator" handlade
  bara om UNIX, det är sådana kunskaper
  som man brukar lära sig automatiskt. Jag skulle
  hellre ha föredragit en lätt introduktion
  (för nybörjare) till
  programmameringsteknik!

  ---
  Det vat dålig information om när och var den ägde rum
  ---
  Vi fick inte veta när kursen var förrän den redan
  var över.

  ---
  Borde organiseras bättre!!
  Få visste om när den gick.

  ---
  Tyvärr meddelade de oss om denna kurs först en kvart efter det att vi slutat.Kursen skulle alltså äga rum samma dag. och jag hade givetvis redan gått hem. Hoppas verkligen att det blir bättre till nästa år.
  ---
  Kursen var oplanerad och informationen kom ut alltför sent
  (d.v.s 5 minuter innan första kurstillfället, efter att vi
  hade haft sista föreläsningen för dagen!!!!).

  ---
  Se till att informera om krama din dator -kursen i god tid nästa år. Som tur var var jag kvar när de talade om att den skulle
  vara på kvällen samma dag. Att vi lärde oss om maple på kkd var väldigt onödigt tycker jag. Däremot var det bra att få lära sig lite om emacs och om att skicka mails och så.
  Jag tycker dock att kkd-kursen borde vara längre.

  ---
  Dårlig informasjon om tid og sted og "forelesningskrokkar"
  gjorde at jeg ikke kunne delta.

  ---
  Missade kursen pga dålig information.
  ---
  Ostrukturerat, fel med opedagogiska teknologer som
  utbildarare. Mer allmän UNIX efterfrågas!!

  ---
  KDD-kursen borde hållas innan INDAn börjar, tex
  under nolleveckorna annars mister den sin funktion.

  ---
  Totalt värdelös, dessutom var den så dåligt planerad
  så de flesta hade inte ens en aning om att den gick,
  så de missade första gången. Fast det är klart de
  missade inte så mycket.


  Kurslitteraturen.

 6. Vad tycker du om boken 'The C programming language'?

  1. 10% (9 st) Mycket bra.
  2. 22% (20 st) Bra.
  3. 26% (23 st) Hyfsad.
  4. 8% (7 st) Mindre bra.
  5. 6% (5 st) Dålig.
  6. 29% (26 st) Har inte använt den.

  Drabbades du av att boken tog slut på kåren?

  1. 57% (51 st) Ja.
  2. 40% (36 st) Nej.

  Ev. kommentar om boken:

  En klassiker
  ---
  Har endast använt den som uppslagsbok.
  ---
  Dyr.
  Det finns en hel del intressanta "gratistextkurser"
  på internet - en sådan skulle kanske sitta fint i
  kurspärmen och vara tillåten på tentan så man slapp
  köpa boken bara för att kunna ha den på tentan om
  man redan kan C?

  ---
  Vore kanske bra med en A4 samanfattning om de
  olika operatorerna, uttryck odl. Lite rorigt i boken.

  ---
  Lite väl avancerad -lite för mycket manual.
  ---
  Snårig. Hittar ej det man söker samlat på ett ställe.
  Rätt svår att förstå.

  ---
  Trots att jag inte kunde så mycket programmering innan
  kursen har jag faktiskt inte läst så mycket i boken. Den
  fungerar mest som en uppslagsbok över alla kommandon. Det
  mesta lär man sig på övningar och labbar.

  ---
  Eftersom boken inte var tillgänglig när man som mest behövde den har jag inte använt den speciellt mycket.
  Men själva boken är det inget fel på.

  ---
  När någonting tämligen enkelt skall introduceras
  används alltför avancerade exempel.

  ---
  Vore bra om man fick veta mer om vad som är viktigt
  ---
  En alldeles utmärkt C-bok, även om den är lite väl
  sparsam på ren syntax, i texterna.

  ---
  Br men exemplen kunde vara bättre
  ---
  Jag saknar helt klart en rak beskrivning av syntaxen
  för kommandona. Man har bara lite exempel där man måste
  leta fram hur man ska göra. När jag slår upp ett kommando
  vill jag få reda på hur kommandot används och vad som händer,
  exempel är bra men de som finns är ofta för komplexa och
  blandar in andra saker som de pratat om tidigare i kapitlet.

  ---
  Bra att slå upp olika funktioner i. Förhållandevis lättläst.
  ---
  Den har många luckor och tar upp vissa saker lite för kortfattat. Lösta övningsexempel skall finnas
  i boken.

  ---
  Den borde ha rekommenderats på ett bättre sätt.Lärarna gav uppfattningen att den bäst användes för att slå upp saker och ting,trots att den var mycket bra att läsa rakt av.
  ---
  Svår att förstå om man inte har några förkunskaper,har inte kunnat använda den särskilt mycket.
  ---
  Snyggt omslag, hippt!
  ---
  Inte helt fulländad som uppslagsbok.
  Motsvarighet till scheme-rapporten had varit användbart.

  ---
  Svår att hitta i
  ---
  Man skulle velat haft någon bok som inte krävde att man hade förkunskaper om programmering innan
  ---
  Hittar aldrig det jag söker i boken, använder den
  därför knappast.

  ---
  Jag tror att boken förutsatte att man hade vissa
  baskunskaper vilket jag inte hade.

  ---
  Boken verkade vända sig till dem som redan
  programmerat i t.ex basic...
  Jag fick bara tag på en engelsk version... synd
  Jag laddade ner en c-handbok från en BBS... den
  var mycket bättre, förklarade i lugn takt, gick inte
  in i smådetaljer osv...

  ---
  En av de bästa C-böckerna
  ---
  Läser den av eget intresse. Har inte använt den i kursen
  ---
  Boken lämpar sig nog mest för dem som redan har en viss vana av programmering.(Det är definitivt ingen nybörjarbok)k).
  ---
  Har annan C-bok
  ---
  Det är bra att den är på svenska, men den krånglar till exemplen så.
  ---
  Litt "kluriga" og "konstiga" eksempel,
  men jeg har ikke brukt den mye. (Ikke ennå..)
  Den blander inn litt for mye fra begynnelsen.
  Mange ukjente termer og uttrykk, iallfall om man
  ikke har programert tidligere!

  ---
  Dålig översättning till svenska, "obegriplig"
  För ovan/oerfaren programmerare ges för lite
  förklaringar


 7. Vad tycker du om boken 'The Litte Lisper'?

  1. 7% (6 st) Mycket bra.
  2. 18% (16 st) Bra.
  3. 6% (5 st) Hyfsad.
  4. 3% (3 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dålig.
  6. 63% (57 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Rättså barnslig, men det gjorde inte så mycket.
  ---
  Det är knppt att man har orkat använda den. Det finns
  så mycket annat att göra att det inte känns
  meningsfullt. Den är säkert bra om man orkar gå igenom
  den.

  ---
  Bra om jag hade läst den...
  Materialet fanns i SICPs

  ---
  Jag använde boken precis i början av kursen, och tyckte
  att den var väldigt bra för att komma in i språket och
  förstå de grundläggande kommandona. Däremot efter de första
  veckorna har jag inte använt den. Men som sagt, den är bra
  som heltnybörjarbok.

  ---
  Den är en utmärkt nybörjarbok i Scheme.
  Dock borde den ha samma grejor som i kursen.

  ---
  Trevligt lättläst och bra då man inte programmerat tidigare.
  ---
  Nöter in kommandon väl, men känns ändå över-
  flödig.

  ---
  Lite jobbigt att motivera sig att sätta sig med den.
  ---
  Bra för självstudierna. Tyvärr blev kursen väldigt snabbt väldigt mycket svårare än den boken...
  ---
  Synd att den är så tjock... man hinner inte långt!
  ---
  Den var bra som inledande material men är nog för lätt för den som är duktig.
  r

  ---
  Skriven på ett bra sätt. Dock variation jämfört med Scheme-
  versionen som vi använt.

  ---
  Rolig och lättanvänd.
  ---
  Boken krever konsentrasjon! Det blir mye "kod" ,
  men den er morsom ("rolig").

  ---
  Kul


 8. Vad tycker du om boken 'Structure and Interpretation of Computer Programs'?

  1. 4% (4 st) Mycket bra.
  2. 11% (10 st) Bra.
  3. 16% (14 st) Hyfsad.
  4. 11% (10 st) Mindre bra.
  5. 11% (10 st) Dålig.
  6. 44% (40 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Det lilla jag har läst var helt omöjligt att begripa . Förstod inte ett ord.
  ---
  Lite rörig och oöverskådlig
  ---
  Bra exempel
  ---
  Det verkar vara en väldigt bra bok, som jag
  tyvärr inte hunnit läsa.

  ---
  Den är bra, men jag inte hunnit läsa så mycket i
  den.

  ---
  Kap 4&5 var intressanta. De ovriga innefattas sa bra
  av forel/lab/ovn. att boken darfor i mit tycke blir
  overflodig.

  ---
  Tjock och läbbig. Har aldrig kommit överens (kommit in i)
  boken.

  ---
  Intressanta grejer, utanför kursen...
  ---
  Har ej hunnit läsa mycket i den. Föredrar mer komprimerade böcker.
  ---
  Eftersom vi har omfattande föreläsningar och boken är ganska stor så har jag inte tagit mig an den än
  ---
  Schemerapporten har fungerat i stället. Boken är
  överflödig för kursen.

  ---
  Boken är för "tung" att läsa. Man tappar lusten
  efter ett par sidor. Man borde välja en bättre
  bok till kursen.

  ---
  Svårt att läsa regelbundet ur boken eftersom man knappast
  får några sidreferenser alls under kursens gång

  ---
  JOBBIG!
  ---
  Lite för "seg" (långsam).
  ---
  tror inte det är många som orkar läsa i den. okoncis
  ---
  Det lilla jag har tittat i den verkar den OK
  ---
  Intressant, men litet svårbegriplig och tung ibland.
  Inte så viktig för kursen, visade det sig. Föreläsningsanteckningarna
  räcker långt.

  ---
  Krånglig att läsa, mycket "runt-omkring-text". Mycket mer givande att läsa i kurskompendiet. Bortslängda pengar.
  ---
  Den är så otroligt pladdrig! Trots tappra försök är den svårgenomtränglig.
  ---
  Var bitvis för svår att "hänga med".
  ---
  Det lilla jag har hunnit läsa i boken tycker jag inte har tillfört så mycket.
  ---
  Lite för filosofisk
  ---
  För mycket övningsuppgifter, för lite lösningar.
  Nog så pratig, ibland en smula barnslig i tonen.

  ---
  Man lär sig inget på att läsa den. föreläsningarna räcker för det
  övergripande, sedan behöve man koda och lösa problem på
  datorn

  ---
  Det jag har läst har varit svårt att förstå
  ---
  Inte alls så nödvändig som Örjan sa.
  ---
  Boken är väldigt pratig och det är svårt att hitta det man vill ha reda på genom att slå upp det.
  n

  ---
  Har bara läst några få sidor.
  ---
  Tråkig och svårt att veta vad som är viktigt.
  ---
  Jeg leste de 30 förste sidene i förste uken av
  kurset, siden det har den blitt liggende ulest.
  Den var ikke lettlest, men ikke umulig -tror jeg.
  (Jeg er "ingen höjdare" på engelsk!)

  ---
  Man vet inte riktigt vad man läser om förrän man
  gått igenom motsv avsnitt på föreläsning.
  Svår a att leta efter information i.

  ---
  Den var väll rätt okej om man bara hade tålamod att
  sätt sig ner och läsa den. Den var rusligt tungläst.
  Min engelska är inte heller den bästa. :-)


 9. Vad tycker du om (det halvfärdiga) kurskompendiet?

  1. 18% (16 st) Mycket bra.
  2. 49% (44 st) Bra.
  3. 17% (15 st) Hyfsat.
  4. 9% (8 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 8% (7 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Mycket lättförstårligt.
  ---
  Scheme raporten var mycket bra att få
  ---
  Halvfärdigt!!
  ---
  Det hade såklart varit trevligt om det blivit färdigt
  litet tidigare, men Schemerapporten var mycket bra.

  ---
  Synd att det inte var fulltäckande.
  ---
  Saknade OH-bilder-motsv, som det fanns i gamla INDA med alla föreläsningar
  jag förstår ju varför det inte fanns i år....

  ---
  Onödigt att köpa ett halvfärdigt kompendium. Gav inte mycket intressant förutom scheme rapporten.
  ---
  Synd att den var bara halvfärdigt...Men bra den
  innehåller det viktigaste i kursen.

  ---
  Bra komplement till böckerna. Förklaringarna var lättbegripliga
  ---
  Kärnfullt. Man vet (eller tror i alla fall) att det som står där är viktigt eftersom kursansvarig har skrivit det.
  ---
  Kompendiet är väldigt bra strukturerat och beskriver
  lagom utförligt. Mycket synd att inte hela är klart.

  ---
  Klart, lättförstått, samlade kursens fakta mycket bra
  ---
  Skulle vara kul med en fortsättning.
  ---
  Ett, som sagt, mycket bra kompendium som verkligen
  tar fram det viktigaste i kursen.

  ---
  Synd att det var halvfärdigt.
  ---
  borde var mer konkret. Varför kunde vi inte ha fått elektros kompendium
  eftersom vårt ej var klart?

  ---
  Kurskompendiet var ganska bra, men det är svårt att
  få en uppfattning om vad man bör kunna in i minsta
  detalj och vad som bara är upplysande.
  Vad som saknas när man lägger ihop kurskompendiet
  och de övriga papper (mest kopior av Örjans
  föreläsningspapper) vi fått, är filhantering.

  ---
  Det lilla som blev höll hög kvalitet, välstrukturerat och bra - i alla fall i början, Örjan.
  ---
  Bra att ha kursens sammanfattning på ett ställe.
  ---
  Går igenom det viktigaste och gör det på ett kortfattat och relativt lättbegripligt sätt. Roligt att läsa.
  ---
  Hade det varit färdigt och komplett i tid, vore det guld värt. Jobba på det till nästa gång!
  ---
  Mycket användbart för att få grepp om kursinnehållet.
  Hade varit värt att få komplett.

  ---
  Kort och koncist. Ger det nödvändiga lite runt omkring
  Kunde doch vara mer strukturerat, märks att det är skrivet i tididsnöd
  Skulle dessutoom finnas för alla veckor!!!

  ---
  Svårt att uttala mig eftersom jag knappast hunnit
  läsa i det (pga labbarna), men det lilla jag läst var
  bra...

  ---
  Bra, men det var ju synd att det inte var klart.
  Skulle gärna vilja ha fortsättnigen av kompendiet trots att kursen är slut.

  ---
  Jag tycker att kompendiet tog upp för lätta saker,
  som man reden hade förstått från föreläsningarna.
  Svårare saker lämnades fortfarande oförstådda.

  ---
  Är lika abstrakt som föreläsningar. Problemet för mig var inte teorin bakom uppgiften utan själva "kodningen".
  ---
  Synd att det inte blev färdigt.
  ---
  Skriv färdigt det!! Jag tycker att det är bättre än någon av de böcker vi har.
  ---
  Det er bra med en slags sammenfattning.
  Hadde kanskje lest mer i bökene om det ikke fantes.

  ---
  Dåligt att man inte fick ett komplett kompendium.
  ---
  Kanske kan Du använda "rakare" språk i vissa delar.
  Lite mycket passiva former, -> svårare att markera det
  viktigaste

  ---
  Första halvan bra
  ---
  Det vore kul om man kunde få resten när det kommer.


  Föreläsningarna.

 10. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 1% (1 st) 20-40%.
  3. 1% (1 st) 40-60%.
  4. 9% (8 st) 60-80%.
  5. 89% (80 st) Mer än 80%.


 11. Hur uppfattar du föreläsarens kompetens inom området?

  1. 84% (76 st) Mycket bra.
  2. 14% (13 st) Bra.
  3. 1% (1 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar:

  Mycket bra med "förra föreläsningen".
  ---
  inspererande förelasare
  ---
  Örjan är väldigt väl förberedd, och vet exakt vad
  han vill säga.

  ---
  Eftersom han har distans till det "simpla" vi håller på med nu och håller på med mycket mer avancerade saker själv kan han lättare avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt.
  ---
  Det skulle vara bra om man fick OH-kopior innan före-
  läsningen.

  ---
  Föreläsningarna, övningarna och labbarna är det
  som gjort att jag hängt med i kursen.

  ---
  Man skriver bara av overheadarna och förstår sedan inget av anteckningarna.
  Förklara orden! tog mig en halvtermin innan jag förstod vad "implementera"
  och "gränssnitt" var

  ---
  Föreläsaren har haft precis den kompetens både inom
  området och i pedagogik, så att man inte kan komma
  på något speciellt att kommentera.

  ---
  Lagom tempo och bra med lite utsvävningar så att man får en bred
  ---
  Föreläsningarna har varit den roligaste delen av kursen. Jag tycker att de har varit intressanta och det har gått bra att förstå "kursens teoridel".
  ---
  Bra och gedigen.
  ---
  Mycket abstrakt snack. För lite konkreta exempel.
  ---
  Dålig på disponera sin tid.
  För långa repetitioner.
  Annars mycket samlad och tydlig.

  ---
  Kan själv för lite för att kunna bedöma tillfredsställandne
  ---
  Helt OK!
  ---
  datalogi=ja
  ---
  Örjan var kanonbra. Mycket pedagogisk. Jag har lärt
  mig massor måste jag säga.


 12. Lyckas föreläsaren väcka intresse för ämnesområdet?

  1. 23% (21 st) Mycket bra.
  2. 47% (42 st) Bra.
  3. 27% (24 st) Acceptabelt.
  4. 2% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar:

  Fanns redan.
  ---
  Folk har mest varit intresserade av att få tips för att överleva nästa labb
  och kanske inte alltid så intresserade av de mer allmänna kunskaper som
  förmedlats på föreläsningarna.

  ---
  Jag är nog i och för sig ganska lättmotaglig inom
  detta område...

  ---
  Intresset finns redan.
  ---
  På området Datalogi så har föreläsningarna varit intressanta, men för de som aldrig har hörttals om
  tex objektorienterad programmering så gav den föreläsningen ingenting
  Folk förstod inte vad arvs-träd etc hade med deras inda kurs att göra

  Föreläsningarna var alltså intressanta för de som redan var lite insatta
  men man fick en kännsla av att de inte var så hårt koplade till
  övningar och labbar (och tentan, även om jag bara har sett gamla tentor hittils)

  ---
  Jag är i.o.f.s. intresserad sen tidigare.
  ---
  Tag lite av reptiden till neuronemulatorn!
  Detta var meget intressant samt ger inblick i
  praktisk programmering.

  ---
  Det är kul att Örjan tar upp exempel som ligger utanför kursen så att man ser var det hela kan leda. Se till bara att de inte tar för mycket föreläsningstid.
  ---
  Pga att föreläsaren under de sista timmarna har
  talat om sitt eget forskningsområde och sin egen
  forskning har mitt intresse för ämnet ökat ytterligare.eeee

  ---
  Datalogi är ett alldeles för stort ämne för att man
  skall kunna få intresse för det. Där gäller bara
  allmänt dataintresse. Kursen är lite för allmän för
  att det skall gå att väcka intresse för någon av alla
  de grenar som finns inom Datalogin.

  ---
  Extas med nervceller
  ---
  Jag har aldrig varit särskilt intresserad av data, men har ändå gillat föreläsningarna och tyckt att de varit intressanta.
  ---
  JA.
  ---
  Annars tvingas det fram av labbarna
  ---
  Det är ingen brist på hans egna intresse i alla
  fall.

  ---
  Intresset för datalogi har VERKLIGEN blivit väckt.
  MYCKET bra föreläsare.

  ---
  Tycker man om ämnet och är duktig är det säkert intressant. För mig är det ibland omöjligt att hänga med och man tröttnar fort på att bara skriva av.
  ---
  Visse områder innen datalogien er mer interessante
  enn andre, men det er jo naturlig.


 13. Vad tycker du om undervisningstakten på föreläsningarna?

  1. 4% (4 st) För hög.
  2. 16% (14 st) Något för hög.
  3. 67% (60 st) Lagom.
  4. 9% (8 st) Något för låg.
  5. 4% (4 st) För låg.

  Ev. kommentar:

  varierande takt, svårare moment har ibland avhandlats för snabbt
  ---
  Varierande beroende på del i kursen.Ibland för hög.
  ---
  Man har svårt att greppa allt. Det mesta blir man tvungen att hafsa igenom.
  ---
  På gränsen för vad man klarar av
  ---
  Mycket med två språk..
  ---
  Det går fort fram. Borde vara för fort för de som
  inte redan kan lite...

  ---
  Ibland har takten varit något för låg, men att jag
  tycker det beror troligen på att jag programerat tidigare.

  ---
  Vissa algoritmförklaringar driver Örjan lite väl långt (exv påklädning på morgonen). Det räcker med lite kortare "evalueringar av algoritmerna.
  ---
  Takten är lagom, finns dock tendens till stora hopp mellan ämnen, vilket är jobbigt.
  ---
  Som sagt. För det som skulle gås igenom var takten
  lagom, men en något tydligare fördjupning på vissa
  områden skulle inte vara helt fel.

  ---
  Bitvis lit låg, kan även bero på ointresse av just den delen av föreläsningen
  ---
  Det mesta hålls på en för abstrakt nivå.
  ---
  Det gick för fort i början.
  ---
  Lagom för mig. Tempot i början måste uppfattas som ytterst påfrestande för dem som aldrig har sysslat med datorer tidigare.
  ---
  Bra i början, tappade tempo mot slutet. blev lite orolig då
  för att jag missat något. Håll tempot!!!!!

  ---
  Föreläsaren brukade speeda upp de 5 sista minuterna!
  ---
  Men den var antagligen lagom.
  ---
  dock mycket varierande. har känslan av att föreläsaren har dålig insikt i vad ssom för en nybörjare ter sig svårt och vad som ter sig lätt.
  ---
  Vissa lätta saker gås igenom mycket snabbt medan andra svårare går alldelesför fort.
  ---
  Varierande. (Mycket tid ägnas åt "lätta" saker medan annat
  ---
  För mig som aldrig programmerat förut, var föreläsningarna
  mycket bra, rätt nivå och tempo.

  ---
  Jeg tror ikke det hadde blitt noe lettere om tempoet
  hadde värt mindre. Men i visse perioder hang man
  ikke med.

  ---
  Ofta alltför allmänna resonemang som jag hade svårt att
  greppa pga för dåliga kunskaper i själva programmeringsspråket.
  Skulle tycka det var bättre om man först fick lära sig
  språket innan man går in på programering i "stort".

  ---
  otakt inför lab 1 och 2 mellan föreläsn/övn
  och vad som krävdes på labbarna


 14. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 29% (26 st) Mycket bra.
  2. 50% (45 st) Bra.
  3. 18% (16 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  kopior på stordia har inte så mycket relevans om man inte får dom på den aktuella föreläsningen, så att man kan lägga till egna kommentarer!!!
  ---
  Bra med handskrivna stordior med förklarande bilder.
  ---
  Föreläsningarna ger bra förståelse för det
  "strukturella"; de ger emellertid inte så mycket
  hjälp till programmering.

  ---
  Är mycket nöjd med föreläsningarna.
  Bra med genomgång av föregående föreläsnings innehåll,
  det ger en bra återkoppling.
  Skulle önska att OH-bilderna delades ut redan i för-
  väg. Det idealiska är att under föreläningen anteckna
  intill den aktuella punkten på OH-bilden -
  gör att man kan koncentrera sig på att lyssna och bara
  anteckna detaljer, och det på ett strukturerat sätt.

  ---
  Nagot for mycke tid agnat at repetition i borjan
  av forel..

  ---
  Bra att läraren ritar figurer och tar roliga jordnära exempel.
  Skriver tydligt och stort, så att man ser bra - särskilt på overhead.

  ---
  Det är bra att Örjan täcker delar av stordian så att man vet vad han vill visa och vad han talar om just för tillfället.
  ---
  Något enformigt med bara stordia!
  ---
  Hade föredragit att få kopiorna på overheaderna redan från början så att koncentrationen kunde ha riktat mer till det som sades av föreläsaren än till att skriva av OH-bilderna
  ---
  Oh-bilder används lagom mycket.
  Bra med anknytning till verkliga ting. Typ olika
  projekt på NADA.
  Man har fattat de flesta av exemplen.
  Örjan kan hålla uppe intresset, man "somnar" sällan.

  ---
  Enda negativa är att det är svårt att läsa vid sidan om
  pga av att kursen inte läses efter någon särskild bok.

  ---
  Mycket pedagogiskt. Klara, tydliga over-header.
  ---
  Jag tycker att det är mycket opedagogiskt att inte visa hela overheadbilden på en gång.
  ---
  Förklara ord och dataterminologi! mindre overhaedar
  eller utförligare sådana

  ---
  Tidigare kommenterat.
  ---
  Bra med overheader
  ---
  Örjan använder ju i princip bara stordia. Det är bra men
  när han lovar att vi ska få ut kopior av dessa blir det lite
  dumt. Visserligen får vi ut dem, men jag skulle föredra att
  få dem samtidigt så att man kan anteckna på dem. Annars blir
  det att man ändå måste skriva av för att kunna lägga till
  kommentarer.

  ---
  Pedagogiskt en av de bästa föreläsare jag sett (jag har även studerat ett år vid
  universitetet, så jag har sett några stycken). Mycket tydliga OH-bilder, bra tempo
  och allmänt välstrukturerat. En eloge.

  ---
  Bra exempel och liknelser, kanske lite väl många overheadbilder.
  ---
  Örjan har en märklig förmåga att traggla självklarheter in absurdum och samtidigt fullständigt
  svischa förbi mycket hårdsmälta ting. Enkla saker kan ibland göras alltför abstrakta.
  Annars är Örjan en mycket samvetsgrann och noggrann föreläsare, vilket uppskattas mycket. Kopior på OH-bilderna
  skall naturligtvis delas ut INNAN föreläsningarna!

  ---
  Det vore bra om föreläsningarna var lite mindre teoretiska och behandla lite mer hur man ska "tänka" fram kod .
  ---
  Mer skriva på tavlan mindre stordia.
  ---
  Enligt handboken i pedogogik. Dock gärna anteckningar på
  kopia i samband med föreläsningen så att man kan koncentrera sig på
  förståelse och ej på att skriva av kod

  ---
  Han skulle behandlat mer hur man skall gå till väga för att komma på hur man skriver kod. Ge en ett sätt att tänka
  ---
  Dessa punkter tycker jag saknas:
  - Uppkopiering av OH-bilder för hela kursen. Gärna att dessa delas ut
  helst innan, eller under kursens gång.
  - Att inför varje nytt ämne föreläsaren påbörjar, bör denna skriva upp
  på tavlan vilka sidor i kursmaterialet man kan läsa om det han tänker
  prata om.

  Bortsett från dessa inte så farliga brister tycker jag föreläsningarna
  har varit utomordentligt bra! Extremt bra! En sådan sak som att ta upp
  "förra föreläsningen" ger mycket.

  ---
  Örjan är ett pedagogiskt underbarn!!!
  ---
  Det skulle vara roligt med lite omväxling till alla dessa ove
  rheader

  ---
  Kursupplägget lysande i jämförelse med andra kurser vid KTH! Mycket bra med repetitioner!
  ---
  Jag skulle velat ha mer programkod och mindre "bludder".
  ---
  Ibland var det så abstrakt att man inte förstod hur och till vad det Örjan pratade om skulle användas. T ex var det lite svårt
  att förstå gränssnitt när man bara fick se en massa pilar och väggar. Det vore bra med exempel, dock inte alltid just programkod.

  ---
  Det ble mange OH-bilder, personlig bruker jeg
  kanskje for mye tid og oppmerksomhet på å skrive av.
  Dermen misser man mange kommentarer.
  Det hadde kanskje värt bedre å fått utdelt
  OH-bildene i forveien slik at man notere spesielle
  kommentarer der de hörer hjemme, men dette er
  muligens upedagogisk i andre sammenheng.
  Ellers var forelesningene bra.

  ---
  Återkoppling till förra föreläsningen, mycket bra
  ehuru ngt tidskrävande!

  ---
  OH-bilderna hade varit bra att få ut i förväg, man
  hade då kunnat anteckna mer effektivt.
  Repetitionen av föregående föreläsning känns ibland
  lite väl lång men ändå nyttig så en lite kortare
  variant av denna kanske vore bättre.


 15. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 1% (1 st) Ja, alltid.
  2. 2% (2 st) Ofta.
  3. 16% (14 st) Ibland.
  4. 34% (31 st) Sällan.
  5. 44% (40 st) Aldrig.


  Övningarna.

 16. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 23% (21 st) Joacim.
  2. 26% (23 st) Björn.
  3. 31% (28 st) Jonas.
  4. 20% (18 st) Örjan.


 17. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 2% (2 st) 20-40%.
  3. 1% (1 st) 40-60%.
  4. 16% (14 st) 60-80%.
  5. 81% (73 st) Mer än 80%.


 18. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 41% (37 st) Mycket bra.
  2. 36% (32 st) Bra.
  3. 19% (17 st) Acceptabelt.
  4. 4% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Borde dela in övnings grupper efter tidigare kunskap
  ---
  Läraren har inte lyckats väcka eleverna ur deras dvala.
  ---
  Stor blomma till Jonas, han är rolig och pedagogisk
  ---
  Jonas är rolig och kan mycket.
  ---
  Tycker nivån mellan labbarna och övningarna varit mycket stor,
  f a i början. Sedan har de blivit 'intressantare'.

  ---
  Mkt beröm till Björn Levin. Rolig och kunnig.
  ---
  Björn är MYCKET bra
  ---
  Det är ganska bra att läraren kan området ordentligt
  då kan man prata om intressanta saker som inte
  riktigt omfattas av kursen, som kan förtydliga
  kursen (blev lite dålig svenska där :))

  ---
  Ibland när vi frågar om saker (t ex i hans procedurer) upplever jag det som att Joacim ta det som ett personligt angrepp och blir sur. Det är dock inga personliga angrepp utan oftast bara en stilla undran om man kanske kan göra så här oxå? För att bredda sitt kunnande vill man ju kunna alla alternativ och veta varför vissa saker inte fungerar. Sens moral: Bli inte irriterad, och hetsa upp dig.
  ---
  Övningarna är mycket bra. Det är där man egentligen lär sig hurman ska göra konkret på labbarna. Föreläsningarna ser
  jag mer som en allmänbildning på området och lite mer teorin bakom programmeringen. Jonas är en mycket bra övningsass.
  Han går igenom väldigt förståeligt på ett roligt sätt. Jag tycker att kursen borde ha fler övningar. Typ en extra i veckan.

  ---
  Mycket bra på att förklara Scheme!
  ---
  Lite väl mycket implementation istället för att
  kanske konkret gå igenom delar av föreläsningen.
  Annars tydliga övningar och bra exempel.

  ---
  Ibland svårt att hänga med.
  ---
  Ibland förstår man inte syftet med uppgift, vore bra med en snabb genomgång av det.
  ---
  Björn har usel handstil, men det har man över-
  seende med. Annars, mycket bra.

  ---
  Bristande pedagogik. Skulle kunna gå igenom ex-
  emplen något långsamare och tydligare.

  ---
  Vi hade en vikarie först, innan Joacim, som var lysande bra. Joacim visar alltid smarta och rena lösningar på problem, men de är inte alltid så tydliga och pedagogiska.
  ---
  Björn är jättebra och alldeles underbar!
  Han räddar ämnet!
  Men det hade varit bra om vi fått lära oss felsökning tidigt

  ---
  Möjligtvis försökte övn.assen trycka in väl mycket
  programkod per tavla, men i övrigt var övningarna
  utmärkta ur pedagogisk synvinkel. Övningsexempel
  och kontakten lärare/studenter var också bra (på det
  senare, kanske för att övn. assen också är elev på KTH (väl?!)).

  ---
  Övningarna har varit mycketr bra och matchat labbarna bra under hela kursens gång
  ---
  Björne skriver visserligen som en kratta, men övningarna blir engagerade och intressanta. Kul med
  lärare som vågar utnyttja skrattets pedagogiska verkan.

  ---
  Jonas var jättebra. Han var som en andra föreläsare.
  ---
  Kanske lite långsamt tempo ibland.
  ---
  Det går oftast ganska fort, men han förklarar ju noggrannare om man frågar. Kanske lite väl svåra exempel ibland.
  ---
  Björn skriver som en ko med stympad högerklöv-skärpning!
  Övningarna har varit ojämna. Ibland har de varit mycket givande och
  belysande, men alltför ofta obegripliga när besserwissrarna har
  fått hållas. Björn måste styra upp bättre! The guy has potential, u know.

  ---
  joacim verkar ibland arg om man ställer dumma frågor.
  ---
  Jonas helt suverän som lärare.
  Skulle alla lärare vara så så skulle det inte vara några större problem att klara sig igenom teknis.

  ---
  Handstilen drar ner betyget från mycket bra till bra.
  ---
  textar uselt. fastnar ibland för änge på enkla saker
  ---
  Ibland har det gått lite väl fort fram med programkoden
  men oftast har jag hängt med.

  ---
  Björn är både löjlig och fånig(fnitt). Nej, nej han är mycket kompetent och underhållande.
  ---
  Jonas är väldigt bra och duktig
  ---
  Jonas ska ha en eloge. Han är pedagogisk och mycket
  bra på att förklara, även för oss som inte kan
  något sen tidigare.

  ---
  "så här kan man göra, och det är det man gör"
  ---
  Försök aktivera studenterna mera.
  ---
  Ibland väl lågt tempo. Svårt att aktivera klassen.
  ---
  Jonas är mycket pedagogisk. Borde bli lärare/föreläsare!!
  ---
  Mot slutet för mkt detaljer på bekostnad av vad
  vi hann titta på.

  ---
  Otroligt dålig handstil. Lite röriga. Bra förklaringar.
  ---
  Jag har suttit hos Björn Levin hela tiden. Han har
  varit mycket bra. Skriver lite uselt, men det är inga
  problem. Han förtydligar direkt om man undrar.


  Laborationerna.

 19. Tycker du att du har lärt dej mycket genom laborationerna?

  1. 47% (42 st) Ja, massor.
  2. 47% (42 st) Ja.
  3. 7% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Inte mycket.
  5. 0% (0 st) Nästan inget.

  Ev. kommentar:

  Det är det tillfälle man lär sig något eftersom man
  tvingas till det.

  ---
  Samma sak här att ibland har viktiga moment gåtts igenom väldigt fort.
  ---
  Enormt mycket jobb men man har lärt sig mycket. Detta gäller scheme, c har jag helt glömt bort en till labb skulle vara bra.
  ---
  Laborationerna är väldigt tidskrävande. Det kändes ibland
  som om laborationskursen är den enda kurs man går.

  ---
  Det är på laborationer jag lärt mig absolut största
  delen av kursen.

  ---
  Praktik är det enda sättet....
  ---
  Man agnar sig at programmeringasproblem som man annars
  alldring skulle tanka pa. ger:(Intressant, givande,
  nytankande)

  ---
  Skippa tentan, mer labbar!
  ---
  Man har lärt sig en hel del på hur man ska tänka
  på olika problem.(Både ur datalogisk synvinkel och
  praktisk). Detta gäller bara inte labbarna...

  ---
  Kräver oerhört mycket tid - felsökning, schemeprocesser som dör,
  emacs hänger sig innan filerna är sparade, ovana etc.

  ---
  När jag väl har skrivit en lab så tycker jag själv att den är smått banal, även om den verkade väldigt svår från början. Övning ger helt klart färdighet. Jag vet inte om det är väldigt svårt, men jag saknar lite grundläggande kunskap om hur man programmerar grafik.
  ---
  Det är på labbarna man lär sig hela kursen i stort sett. Dock är labbarna
  alldeles för svåra. Två som inte har hållt på alls med data och labbar tillsammans
  får ju lägga ned hur mycket tid som helst på dem. Jag sitter med en som kunde programmera bra innan
  och trots att det är jag som har skrivit i stort sett hela tiden, så har jag ju haft han som "handledare"
  bredvid. Det har gjort att jag lärt mig ganska snabbt tror jag och det är först nu på slutet som jag känner
  att labbarna nog skulle flyta på hyffsat även om jag satt med någon som inte kunde nåt.

  ---
  Det är bra med det antal labbar som finns nu.
  ---
  Föreläsningarna stod för teorin men labbarna för
  rutinen

  ---
  Tyvärr har väldigt mycket tid gått åt till labbarna. Det är synd eftersom vi ju faktiskt har fler kurser att tänka på samtidigt. Men det är helt klar en bra grej. Jag har lärt mig mycket, genom mycket hårt arbete.
  ---
  Det är på labbarna som jag har lärt mig mest.
  ---
  Laborationerna har varit mycket, mycket bra.
  ---
  De tar PÅ TOK för mycket tid. 30 timmar är oacceptabelt (maze)
  Otydliga labpek ibland

  ---
  Trots att labbarna verkade vara evigt långa och
  alldeles för svåra, verkar de varit ganska lagom.
  Kanske har de tagit lite för lång tid av matematiken
  nu när denna kurs tryckts in på de två första perioderna.

  ---
  Skull eventuellt varit bra med en C labb till
  ---
  har lärt mig scheme.
  ---
  Otroligt matnyttiga labbar.
  ---
  Vore bra om det inte var en sådan datorbrist.
  Det är bra att assarna stannar efteråt och sköter
  redovisningar etc.

  ---
  Har lärt mig själva programkoden. Tyvärr hade min labkompis lite lättare att sätta sig in i problemen än vad jag hade så jag hann inte alltid tänka så mycket.en
  ---
  Laborationerna har varit pudelns kärna, men lite mer tid till varje
  labb hade inte skadat. Och varför är datorerna på NADA så oerhört slöa
  under "rusningstrafik"? Ibland har situationen var tragikomisk.

  ---
  Det äe genom labbarna man lär sig det mesta.
  ---
  Lagom stora.
  ---
  Det är då man VERKLIGEN lär sig
  ---
  Laborationerna har varit för tidskrävande i förhållande till den tid vi fått på os
  oss, alternativt för svåra för tiden vi fått till dem.
  Jag har ofta varit så stressad av tidspressen att jag inte hunnit tänka på vad jag egentligen gjort.Ibland har det kännts hopplöst svårt på så lite tid

  ---
  Hade känts meningsfullare om anvisningarna hade innehållit mer upplysiningar om de abrakadabra-moment (skilda från själva problemlösningen) som var nödvändiga för att klara labbarna. Allltför mycket tid gick åt till att klura ut sådant.
  ---
  Det är genom dem man lär sig något.
  ---
  Laborationerna är det som gett mest och även det som varit roligast i den här kursen. Det som fastnat bäst är det som man gjort på labbarna. Jag tycker att de delar av kursen som man bara gått igenom på föreläsningar och övningar har jag oftast inte förstått helt, eller så kommer jag knappt ihåg dem. Jag tycker att det var ganska lagom med labbar, fortfarande lite i överkant kanske, men det var ju inte omöjligt att hinna med labbarna i alla fall.
  ---
  Bättre labbar än förra gången (93)
  ---
  Det är mest under labbarna eller i anslutning
  till de som jag upplever att jag har lärt mig ngt.
  Labbarna uppmuntrar en också till att söka mer
  information. Fler timmar till labbarna vore bra och
  fler assistenter.


 20. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 8% (7 st) Javisst.
  2. 29% (26 st) Javars.
  3. 47% (42 st) Acceptabelt.
  4. 11% (10 st) Sällan.
  5. 1% (1 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  när man väl behöver hjälp så finns det ej tid (dvs vänte-tiden är ofta nästan hela labb-passet)
  ---
  Man kan få vänta hela labbpasset på hjälp.Har ochså hänt att handledaren varit irriterad (förmodligen för att de inte hunnit med alla).
  ---
  Vissa handledare verkar bara vilja gå runt och "stajla" det är mycket! irriterande.
  Vissa handledare vill man överhuvudtaget inte ens fråga.
  Killen med ring i örat är extremen åt det hållet, medans d94-oli (vi fick hans adress om vi ville fråga mera) lade däremot ner sin själ i att hjälpa oss utan att skriva ptrogrammet åt oss.

  ---
  Vissa av inda handledarna har inte tillräcklig kompetens
  ---
  De få gånger man behöver hjälp så är de upptagna i all evighet.
  De handledare som finns är det dock inget fel på.

  ---
  Har inte frågat så mycket.
  ---
  Det sägs att vissa är trevligare än andra...
  ---
  Problemet är att när jag behöver hjälp behöver "alla"
  andra det också, vilket i.o.f.s. är ganska
  naturligt.

  ---
  Ibland alldeles för lång väntetid
  ---
  Har ej använt mig av handledare så värst mycke.
  ---
  Det förekommer ofta, både när man frågar om hjälp och när man redovisar, att handledaren inte är insatt i labben. Det tycker jag är oacceptabelt. Ni kanske i framtiden kan räkna med att många vill redovisa vid sista tillfället och ta in lite fler handledare då.
  ---
  Vi har aldrig behövt hjälp av någon handledare.
  ---
  Indör deadlinedatumen borde assarnas antal fördubblas
  speciellt den sista veckan. Ibland får man vänta 20-
  30 minuter på hjälp och uppemot 1 timma för redovis-
  ning.

  ---
  Väntetiden är helt ohållbar!
  ---
  Ibland är det alldeles för få handledare, ibland kan man få hjälp nästan direkt.
  Ofta har de läst labblydelsen slarvigt eller inte alls.

  ---
  De flesta är trevliga och hjälpsamma, men ofta stressade. Men det finns otrevliga exempel också, med en störande översittarstil. Jag tror att det hade behövts fler handledare, kanske speciellt gångerna innan redovisning.
  ---
  De flesta är väldigt kunniga och hyfsat vänliga,
  men lättillgängliga? Knappast. Fler handledare,
  om möjligt, och mer kvällshandledning.

  ---
  Kvällshandledningen är alltför underbemannad.
  ---
  kunniga, vänliga, men inte så tillgängliga.
  ---
  För få handledare. Man kan inte få hjälp de ggr folk vill redovisa.
  För lite kvällshandledning. Ibland ändrar de fel. Joacim brukar vara argsint

  ---
  Har int frågat så väldigt mycket men det gånger jag har behövt hjälp har det varit ok
  ---
  Flera gånger har det dock inträffat att handledare
  inte haft en aning om vad som står i labbpeket. En
  annan tråkig sak är att en handledare kan säga att
  man ska göra på ett sätt, medan en annan säger att det
  mer eller mindre var fel att göra så. De borde nog
  gå igenom labbarna mer innan.

  ---
  Ibland får man som svar på specifika frågor att man ska fundera ut det själv.
  Det är inte så bra, eftersom man faktiskt suttit den senaste timmen (medeltiden
  för hur länge man får vänta på hjälp) och funderat på problemet. Det skulle nog inte skada om
  vi fick ytterligare någon handledare.

  ---
  I början av varje lab var det få handledare som verkligen kunde något om labben, sedan blev det bättre. Det skulle ofta behövts fler handledare -- det känns liksom meningslöst att sitta framför datorn i två timmar utan att kunna göra något bara för att hjälplistan är så lång.
  ---
  Hjälpen tar ofta alltför lång tid att få. Ibland är INDA-handledarna
  insatta och kunniga, men alltför ofta är det inte så. Två av dem är dessutom
  rent ut sagt jävligt otrevliga och arroganta.

  ---
  Men andra elever hade större del i detta än handledarna.
  Dock inte för att handledarna var okunniga på något sätt,utan
  snarare för att det var lättare och tog mindre tid att fråga andra.
  De var dessutom mer insatta i de svårigheter som man själv upplevde.

  ---
  Kunniga är de men mycket svåra att få tag på.
  ---
  Vissa av handledarna är väldigt bra, men många har svårt att ge konstruktiv hjälp.
  ---
  Inte speciellt lättillgängliga.
  ---
  Belastningen är ibland för hög. Fixa fler handledare.
  ---
  Har kompisar som är duktiga och som har kunnat hjälpa mig.
  Har aldrig behövt vänta på hjälp från handledare och hemskt sällan bett om den
  Har också hjälpt andra, med så få handledar4e som finns är det
  nödvändigt att finns duktiga personer på kursen som är viliga att hjälpa till

  ---
  En del handledare är väldigt bra, men en del har svårt att förstå att vi har svårt att förstå och kan därför inte hjälpa så bra
  ---
  För lite tid med handledning (och överhuvudtaget).
  ---
  Jag har varit med om handledare som inte läst labben
  ---
  Vissa får ofta väldigt mycket "lång" hjälp så att
  andra får vänta väldigt länge.

  ---
  Fler handledare skulle inte skada.
  ---
  Lite mer assistenter skulle behövas.
  Det är också stora skillnader i kompetens och
  välvillighet mellan dem.

  ---
  Mycket varierande. Ofta svårt att få hjälp i rimlig tid när man behöver det. Vissa övningsassistenter har dessutom varit rätt arroganta. Bara samtalat med min labkompis (kille, jag själv tjej) t ex. Andra har varit mycket bra.
  ---
  Vissa är nedlåtande och otrevliga, tex pennan-i-örat.De flest
  a är dock mycket bra.

  ---
  Ibland brist på assistenter.
  Ibland upplevde jag att de inte orkade sätta in
  sig i mitt problem, synd.

  ---
  Kunniga men inte alltid lättillgängliga, de flesta är även vänliga (undantag de som blivit assar bara för att få visa vad mycket de själva kan)
  ---
  Inga namn, men en handledare var inte speciellt vänlig mot oss och såg oss som dumma när vi inte kunde. Själv orkade han aldrig sätta sig in i det vi gjorde, utan började istället förklara hur man kunde göra sakerna, men på ett helt annat sätt än vad vi hade gjort. Vi hade skrivit en procedur som bara nästan fungerade som vi ville onödigt krånglig och då ville han att vi skulle skriva om det på ett helt annat sätt. Som om labbarna inte tar nog tid redan utan att man ska behöva skriva allt på två olika sätt. Men i stort har handledningen fungerat jättebra och man har fått den hjälp man behövt.
  ---
  Enkelte ganger har det värt for få handledere,
  andre ganger har enkelte värt litt därlig forberedt.
  Men totalt sett har det värt OK.

  ---
  alltid "bristvara". framhåller örjan jonas och Petrus Wang
  samt Petter Ögren som mkt bra . Stina bra övriga
  (som jag kommit i kontakt med) synnerligen
  tveksamt om de överhuvudtaget passar.

  ---
  Vissa är bra andra mindre
  ---
  Handledarna har kunniga, det man skulle kunna klaga
  på är att de inte alltid visste vad labben handlade
  om.


 21. Vilket utbyte hade du av laboration 1 (polygonyta) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 9% (8 st) Mycket bra.
  2. 39% (35 st) Bra.
  3. 36% (32 st) Acceptabelt.
  4. 10% (9 st) Mindre bra.
  5. 4% (4 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 9% (8 st) Javisst.
  2. 34% (31 st) Javars.
  3. 34% (31 st) Acceptabelt.
  4. 14% (13 st) Inte mycket.
  5. 6% (5 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Genomgående för alla labbar gäller att de tar allt för mycket tid från de andra kurserna!INTE BRA!!!
  ---
  Det var en bra förstauppgift
  ---
  kul att det var "grafik" redan från början-.....
  ---
  Slogs mest med hakparenteser och asterisker :)
  En kort ref over dessa skulle varit bra. C-boken var
  nagot svartydd tyvarr.

  ---
  Den var rolig för dess matematiska bakgrund...Om man
  kan programmera ngt innan så är den ganska trivial..

  ---
  Lite svårt eftersom jag aldrig programmerat förut. En bra nybörjaruppgift, man förstod problemet och fick mycket bra hjälp.
  ---
  Jag lärde mig inget nytt.
  ---
  Jag hade tillräcklig programmeringsvana, för att
  inte få något i utbyte av denna den första labben.

  ---
  Hade int programmerat i C förrut så det var kul lagom svår dessutom
  ---
  Ganska bra startlabb.
  ---
  Här kan tala om rivstart! För en som aldrig suttit framför en burk innan
  var det svårt att förstå vad som egentligen hände.

  ---
  Länge sedan... Minne...
  ---
  Svår för att vara lab 1 !
  ---
  Jag har hållt på med C en massa redan...
  ---
  Det var morsomt å programmere for förste gang,
  men litt frustrerende også.
  Det var mye nytt å sette seg inn i.

  ---
  Dålig förberedelse i den meningen att för mkt tid
  och kraft gick åt till UNIX etc istället för
  programmeringsuppgiften

  ---
  Jag har programmerat en hel del c innan så jag fick
  väll inte ut så mycket av just den labben.


 22. Vilket utbyte hade du av laboration 2 (magnetfält) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 12% (11 st) Mycket bra.
  2. 52% (47 st) Bra.
  3. 23% (21 st) Acceptabelt.
  4. 8% (7 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 24% (22 st) Javisst.
  2. 43% (39 st) Javars.
  3. 16% (14 st) Acceptabelt.
  4. 9% (8 st) Inte mycket.
  5. 4% (4 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Berodde till rtos del på att det matamatiskt/fysiskt var för svårt.
  ---
  Visst var själva labben rolig . Men att sätta en helt grön Scheme programerare på den uppgiften när man knappt förstår det fysikala och ej har så skarpa kunskaper om Scheme är att ta i
  Vi borde övat Scheme mer innan

  ---
  Denna labb upplevde jag som mycket svår eftersom vi
  ej tidigare hade sysslat med scheme. Labben skulle gå
  smidigare om vi fick gå igenom Scheme mer utförligt
  innan labben.

  ---
  Häfftigt med grafiken. Kanske inte bästa exemplet på varför man ska använda Scheme
  ---
  Labben kändes inte naturlig att skriva i Scheme.
  ---
  Kändes lite tungt att dra igång med en stor grafisk
  uppgift direkt i scheme... men det gick ju bra ändå.

  ---
  Samma som c-babben. Mest syntax-slagsmal
  ---
  Kändes helt omöjlig i början, lätt att tappa sugen
  ---
  Rolig grafisk labb, relativ bra som introduktion
  till scheme......

  ---
  Man borde förklara de matematiska formlerna bättre så
  man slipper ägna ett pass åt vektoralgebra!

  ---
  Frustrerande, eftersom man både var ovan vid Scheme och vid dessa paket, kompasser mm
  ---
  Kunde för lite scheme när man började
  svårt med rekursion då.

  ---
  Som första Schemelabb var den väl mastig, men när
  den väl var klar, var allt frid och fröjd.

  ---
  Det är kul med lite grafisk representation
  ---
  För svår för att vara andra labb om man inte har haft
  en riktig KDD kurs innan.
  Vi lärde oss mycket Scheme på den.

  ---
  Det blir roligare när man får använda lite grafik.
  ---
  Bra introduktion till Scheme! Labbpeket måste dock göras utförligare.
  ---
  Kul med grafik, skulle helst vilja programmera grafik själv:-)
  ---
  Tog väldigt mkt hjälp, kändes inte som om jag klarat av
  den själv.

  ---
  Personen jag labbade med var mycket bättre än jag så jag lärde mig ej så mycket.
  ---
  TET
  ---
  Den fysikaliska biten var alldeles för svår.
  ---
  Ett av de störste problemene med labben, var de
  fysiske/matematiske beregningene for å finne ulike
  vektorer og liknende.
  (Men dette skulle man kanskje kunne fra för..)

  ---
  se lab1
  ---
  Denna labb gav klart mer. Jag har aldrig tidigare
  hört talas om Scheme, så det var nått helt nytt.


 23. Vilket utbyte hade du av laboration 3 (kalkylator) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 17% (15 st) Mycket bra.
  2. 44% (40 st) Bra.
  3. 19% (17 st) Acceptabelt.
  4. 11% (10 st) Mindre bra.
  5. 4% (4 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 9% (8 st) Javisst.
  2. 37% (33 st) Javars.
  3. 33% (30 st) Acceptabelt.
  4. 14% (13 st) Inte mycket.
  5. 3% (3 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Svår
  ---
  C-kunskaperna från förra "C-blocket" räckte inte
  ---
  Mycket intressant...rolig...och bra omväxling från
  scheme. Lärde mig mycket från denna labb!

  ---
  Svårast.
  ---
  Det vore bra med en ännu bättre genomgång av pekare innan vi började med den labben. Särskilt på övningarna.
  ---
  Jag har förstått att man lärde sig en hel del även om det inte kändes så. Den var inte speciellt svår, kanske lite för styrd.
  ---
  Dödstråkig uppgift. Vi kunde ju INGENTING om pekare när vi börjadade med
  den. Det var omöjligt! ni räknar med att alla kan C och Pascal

  ---
  Bra labb, där C kom klarare fram i ljuset från
  många håll.

  ---
  C kunskaperna var väll lite för dåliga (pekare, structar mm)för att få fullt utbyte hela tiden
  ---
  För svår för nybörjare på C. För oss som kunde C
  var den bra.

  ---
  Hemsk upptakt till denna labb. Vi hade utlovats en utförlig introduktion till alla pekare och dylikt redan efter polygon-labben,
  men denna kom långt in under den period vi sysslade med denna labb. Förvirringen kring kodningen blev därför total för oss. Vi hann visserligen klart
  i tid, men det satt långt inne.

  ---
  Jag fann uppgiften mycket tråkig.Det måste vara möjligt att göra roligare uppgifter som
  behandlar samma område.

  ---
  Klarade det mesta själv men behövde mer hjälp än vad
  labtiden tillät.

  ---
  Vi hade för lite förkunskaper för att implementera tex en stack.
  ---
  Jeg synes labben var ganske omfattende, det var bare
  andre labben i C, men også den siste...
  Men man lärte seg ganske mye.


 24. Vilket utbyte hade du av laboration 4 (hinkar) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 26% (23 st) Mycket bra.
  2. 43% (39 st) Bra.
  3. 19% (17 st) Acceptabelt.
  4. 10% (9 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 38% (34 st) Javisst.
  2. 36% (32 st) Javars.
  3. 18% (16 st) Acceptabelt.
  4. 6% (5 st) Inte mycket.
  5. 1% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Jag har ännu inte hunnit klart med den.
  Ändå har jag jobbat med den i ca 25 timmar.

  ---
  Den absolut svåraste labben.
  ---
  Nästan lite jobbig. Man kanske borde ha betonat
  möjligheterna med map och filter mer på övningarna.

  ---
  Den svåraste labben
  ---
  Kanske en tråkig uppgift (hälla vatten) men annars
  mycket lärorik. Man lärde sig olika metoder som kan
  utföras på grafer...bredden-först m.fl.

  ---
  Det tog upp ett problem som man ställts inför tidigare och kändes därför meningsfull.
  ---
  Lite för svår lab.
  ---
  Uppgiften var rolig, men mycket av tiden gick åt att försöka förstå konstiga felmeddelanden, tyvärr.
  ---
  Svår.
  ---
  ...
  ---
  Det var kul att klura lite och få lösa problem.
  ---
  Jätte bra!!!
  ---
  Labbpeket var en katastrof. Att tolka denna var nästan det största hindret.
  Det abstrakta problemet var förmodligen svårast i denna labb.
  Problemet är mycket intressant, men svårpenetrerat.

  ---
  Roligt uppgift leder till att man tillgodogör sig
  nya kunskapper bättre.

  ---
  Extremt tidskrävande (arbetade själv).
  ---
  Labben i sig var lärorik och rolig, men vi borde
  fått mer tid på oss.

  ---
  Vi hade mest problem med att sätta oss in i
  uppgiften

  ---
  Den var extremt svår och jobbig.
  ---
  Tog fruktansvärt mycket tid, för att bara hitta ett litet fel.
  Assistenthjälp?

  ---
  Den absolut svåraste labben tyckte jag.
  ---
  Selve problemstillingen var morsom og interressant,
  men å skrive programmet og finne på prosedurer var
  ikke så morsomt. Det tok mye tid og krefter!!


 25. Vilket utbyte hade du av laboration 5 (labyrint) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 13% (12 st) Mycket bra.
  2. 42% (38 st) Bra.
  3. 21% (19 st) Acceptabelt.
  4. 18% (16 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 48% (43 st) Javisst.
  2. 33% (30 st) Javars.
  3. 9% (8 st) Acceptabelt.
  4. 6% (5 st) Inte mycket.
  5. 1% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  Jag har knappt börjat på den.
  ---
  Kul när man ser vad man åstakommer
  ---
  Otroligt rolig och intressant
  ---
  Labbarna blir genast mycket roligare om resultatet
  presenteras på ett grafiskt sätt som i denna labb.

  ---
  Allt för lik lab 4.
  ---
  Mycket i denna uppgift tyckte jag var en slags repitition av hinkar-labben.
  ---
  I och med att man enligt specifikationen inte ska förvänta
  sig att man ska till mitten så kunde väl paketet slumpa
  ut en på ett valfritt ställe och sedan låta målet
  vara på ett slumpmässigt ställe?
  Nu kan man ju fuska när man tävlar!
  Dessutom är ju labyrintgenereraren dum - man kan alltid
  ta sig hem genom att gå norr resp. väster ut (pröva!)

  ---
  Lärde oss inte så mycket nytt, bökigt med minnet, annars mycket gammalt
  ---
  Den roligaste labben tillsammans
  med äventyrsspelet

  ---
  Den var för lik hinkarlabben! man ska helst bara ha
  en av uppgifterna....Därför var den mindre lärorik..

  ---
  Jag fastnade naturligtvis i mitt intresse att förbättra råttan mer än vad labben krävde. Det tycker jag är ett gott betyg för stimuleringkofficienten. Den var rolig eftersom man hela tiden kunde göra råtten mer komplicerad.
  ---
  Det var en svår uppgift att implementera pga dålig
  labhandledning. Implementation av minnet borde förk-
  laras bättre.

  ---
  Lite för likt hinkar, fast det var skönt i och för sig. Också dessa obegripliga felmeddelanden. Tyvärr lite oklart hur strategierna skulle fungera, med parametrarna och så.
  ---
  ALLDELES för svår och stor. Värdelösa instruktioner (ex koordinats
  ystemets uppbyggnad

  ---
  Mer nötning på gamla breddenförstsökningen.
  ---
  Återigen kul med grafisk representation
  ---
  Kul. Lärorik.
  ---
  Alldeles för plottrig. Alldeles för mycket tid gick åt att
  lösa småproblem som inte var riktigt relevant för
  laborationen.

  ---
  Laborationen var rolig, men mycket svår. En mycket stor del av
  tiden ägnades åt felsökning. En begränsning av labben är önskvärd.

  ---
  På tok för mycket tid gick åt att leta småfel.
  ---
  Kul med djurförsök ;-)
  ---
  Nog så lik hinkar-labben i strukturen.
  ---
  Här fick jag en labkompis. Det var nog mycket
  därför som det blev roligare att labba.

  ---
  Labben var för lik hinkar. Vi borde haft en labb av typ Eliza istället.
  Det är inte bra att man utnyttja information om labyrinten i strategien.
  Råttan borde starta på en slumpvis utvald plats.

  ---
  Vi har ännu inte orkat sätta oss in i alla uppgifter
  ---
  Labblydelsen var väldigt svårförståelig vad gällde hur man skulle göra för att få råttan att hitta tillbaks. Vi gjorde på ett helt annat sätt än det som stod, mest för att vi inte förstod vad som menades. Man skulle på något sätt markera vilka grannar som var besökta och åt vilket håll de låg och, ja, jag förstår fortfarande inte riktigt.
  ---
  Labblydelsen var vanskelig å tolke.
  Oppfattet deler av labben som mye vanskeligere enn
  det som var meningen.


 26. Vilket utbyte hade du av laboration 6 (äventyrsspel) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 26% (23 st) Mycket bra.
  2. 38% (34 st) Bra.
  3. 23% (21 st) Acceptabelt.
  4. 7% (6 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 48% (43 st) Javisst.
  2. 24% (22 st) Javars.
  3. 17% (15 st) Acceptabelt.
  4. 3% (3 st) Inte mycket.
  5. 1% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar:

  ej klar
  ---
  Jag har inte börjat på den.
  ---
  Ej färdig
  ---
  Lättaste labben och roligaste.
  ---
  Rolig men man lärde sig inte så mycket kanske vore det bättre att själ programmera objektorienterat
  ---
  Ganska lätt.
  ---
  Gav mersmak på objektorienterad programmering.
  ---
  Den gick väldigt fort att göra jämfört med de andra labbarna.
  ---
  Kul ide! Häftigt sätt att introducera objektorientering på.
  ---
  inte gjort ännu
  ---
  Liten uppgift på kort tid..men man kom in i iden med
  objektorienterad!

  ---
  Det var nyttigt och intressant att lära sig lite om OOP, men labben var inte så kul eftersom man bara justerade saker lite här & där i ett redan färdigt program.
  ---
  Labyrint var klart lättare än de andra, men kanske mer i
  stil med hur svåra alla labbar, enligt mitt tycke, ska vara.

  ---
  Det var en höjdarlabb!
  ---
  Var inte labb 6 lite lätt jämfört med de andra
  labbarna?

  ---
  Roligaste labben! Nästan den enklaste också!
  ---
  Den var för kort.
  ---
  Mest stimulerande eftersom den var så kort! (bang)
  Kanske lite för simpel för att lära ut objektorientering
  med. (Let's get those bastard's who will do it next year.!)

  ---
  Det har varit ok, känns konstigt att bara gå in och peta i ett program
  ---
  För lätt. Man lärde sig inget på den eftersom
  man bara kompletterade en annans program, men
  den hade ju inte blivit ändrad.

  ---
  Bra sätt att förstå objektorientering på!
  ---
  KUL LABB!!!
  ---
  Den kunde gott ha varit lite större.
  ---
  Mycket bra labb.( . . ))
  ' ( / ))
  (-' ) (
  ---

  ---
  Nog så mycket lekstuga.
  Bra dock att avsluta med en inte allt för pysslig labb.

  ---
  Äntligen en lab som var lite mer lagom
  tidskrävande!

  ---
  Bra sätt att lära sig på - att gå in och komplettera och ändra i redan skriven kod.
  ---
  Vi har ännu inte orkat sätta oss in i alla uppgifter
  ---
  Det var den roligaste av alla labbar, men jag är fortfarande inte helt, helt klar över hur objektorienterad programmering fungerar. Det borde man tvingas till i labben tycker jag! Det var väldigt bra och skönt att ha en lite lättare och roligare labb som sista labb eftersom det blev lite som en belöning.
  ---
  En forholdsvis enkel labb, men jeg vet ikke om jeg
  lärte så mye om objektorientert programmering som
  var meningen.

  ---
  Kul att stöta på lite objekt orienterad
  programmering.


  Hemtalen.

 27. Hur upplever du systemet med hemtal?

  1. 42% (38 st) Mycket bra.
  2. 46% (41 st) Bra.
  3. 9% (8 st) Acceptabelt.
  4. 3% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar:

  C uppgifterna på slutet var svåra beroende på att jag inte kommer ihåg något, man har bara scheme i huvudet.
  ---
  Frågorna har varit dåligt formulerade vid ett
  flertal tillfällen!

  ---
  Målsättningen verkar iaf vettig, det viktiga är att skriva och pröva...
  ---
  Lite löjligt med dessa **exakta** tidskrav. Jag förstår
  tanken - men det känns som ni överdriver...

  ---
  Det är bra för det "tvingar" en att öva och praktisera
  det som gås igenom på övningar/föreläsningar.

  ---
  Bra för att hänga med, men känns som dubbelarbete
  (mot labbarna)

  ---
  Lärde mig mycket...
  ---
  Ibland är uppgiftsformuleringen luddrig, tex på Hemtal
  5 uppgift 2.

  ---
  Stimulerar en till att hänga med i föreläsningstakten.
  Tvingar en att jobba på ett effektivt sätt.
  Jag föreslår att nästa år ska det bara finnas hemtal
  som kan skrivas ner och inga som kan köras.
  Det är lätt hänt att man inte orkar göra det för hand utan skriver
  in det i datorn.
  (T.ex. list-hemtalet)

  ---
  Man lär sig mycket genom att jobba själv. Men man kunde kanske fått varje hemtal lite tidigare, man har som sagt andra saker att göra också, har ibland kännts lite pressat.
  ---
  Skulle egentligen vara bättre om man hade små lapp-skrivningar som i andra ämnen. Man tvingas då plugga
  mer eftersom man ska lösa ngt "helt själv" (lapp-skrivningen) utan hjälp av kompisar (som kan ske vid hemtalen).

  ---
  Otydliga formuleringar
  ---
  Som det verkar, kan flera av hemtalen varit lite för
  lätta i jämförelse med vad som kommer på tentan.
  Svårt att avgöra om hemtalen hade rätt innehåll.

  ---
  Bra för att man ser vad man inte har förstått eller har missat
  ---
  Utan dessa skulle jag aldrig tagit mig tid att prova på torrsimsprogrammering.
  ---
  Bra att få lite enklare uppgifter att träna på. Tyvärr hade man ofta mycket annat att göra så att man inte riktigt
  ---
  Hemtalen har varit suverän träning och är sett från en pedagogisk synvinkel en fullträff. Svårighetsnivån på dem har varit rimlig.
  Man tvingas att repetera de mest centrala avsnitten och får dessutom poäng för dem. Detta är kursens bästa inslag på många sett.

  ---
  Det hade varit bra om det fanns möjlighet att göra fler
  mindre uppgifter av samma typ som hemtalen,som man sedan kunde ha lämnat in för rättning.
  Eventuellt kunde man ha fått en stencil med några olika
  lösninssätt på,så att man kunde ha fått se alternativa sätt att lösa en och samma uppgift.Det
  hade varit mycket utvecklande.

  ---
  Man har för lite tid för att verkligen göra dem helt själv
  ---
  Känns som om hemtalen varit mycket lättare än
  de uppgifter vi förväntas kunna lösa.Å andra sidan hinner man inte med svåra hemtal pga labbarna...

  ---
  Det är bra, men det är ju förstås lätt att skriva av någon annans och då lär man sig förstås inte lika mycket.
  ---
  Skulle vara bra om man fick en lösning efteråt så
  man ser om det fanns någon smartare än den man gjorde
  själv.


  Övrigt.

 28. Ytterligare kommentarer om kursen:

  I allmänhet har kursen tagit upp mycket tid, väldigt mycket tid.
  Det vore kanske därför lämpligt att lägga den på våren, eftersom
  matematik studierna (som behövs för vidare studier) har fått lida alltför
  mycket.

  ---
  labbarna tar stor tid!!!
  ---
  De extra räkneövningarna ni lade in när ni märkte
  att många av oss inte hann med var mycket bra.
  Annars tycker jag att labbarna har tagit för
  mycket tid.

  ---
  Varför kunde kursen inte gå över längre tid.Vi har ju ingen fortsättning på denna kurs som är obligatorisk.
  ---
  Har använt C-boken som uppslagsverk. Abelson-Sassman har jag inte använt alls. De delar i kurskompendiet vi trots allt fått har jag läst.
  En stor brist har varit att man inte vetat vilka uppgifter i Exempelsamlingen man kunnat räkna. Nu har den bara legat oanvänd i pärmen.
  Hade inga programmeringskunskaper från början och fick dem inte genom undervisnigfrån början. Vi var tvugna att lära oss den hårda vägen under nätter och helger i filialen.
  Då man engång kommit över tröskeln blev kursen mycket intressantare.
  Början var jobbig men slutet har gett mersmak.

  ---
  Det hade kanske varit bra att dela upp övningsgrupperna
  efter förkunskaper, för att kunna ha litet högre takt i
  vissa grupper.

  ---
  Det måste vara en oerhört svår kurs för de som
  inte har använt datorer över huvud taget innan.

  ---
  Er utvecklingsmiljö är ärligt talat värdelös.
  Värst är den här integreringen EMACS/SCHEME! Den är
  ju så ostabil! Många gånger krashar den bara
  utan att man vet varför: "Your Scheme process has died..."
  Och någon borde väl kunna prestera någon slags integrerat
  utvecklingssystem till C?

  ---
  Är mycket positiv till kursen!
  Kul att få undervisning i ett ämne där man tidigare
  enbart testat sig fram. Få höra om sådant man testat
  och insett nya tips om bl a sorteringar...

  ---
  Hmm, skall inte I-uppgifterna vara lite utmanande?
  ---
  (labb)kursen tar FÖR MYCKET TID!!!
  ---
  Mycket intressant kurs...även om det fanns vissa
  fläckar...

  ---
  Tycker att det var för lite C-labbar man känner inte riktigt att man hkan hantera C .
  ---
  Rolig och intressant kurs som ger utrymme för eget
  skapande och problemlösning. Tidsåtgången förödande,
  saboterar övr kurser.

  ---
  Som jag nämnt i enkäten anser jag att kursen är alldeles för svår. Om ni inte ska ändra kursen genom att t ex förenkla labbarna, så måste ni vänta
  med den här kursen till t ex period 2 och låta alla som vill gå en förberedande datakurs där grunderna gås igenom ordentligt så att alla kan skriva
  enkla program och har bekantat sig med lite vad programmering går ut på, hur man ska tänka o s v.
  Innehållsmässigt är dock kursen mycket bra. Just att den inte koncentrerar sig helt på att lära ut ett specifikt programspråk utan mer går igenom
  Programmeringstänkande, lite algoritmteori, lite tillämpningar och vad det finns för olika typer av språk och vad de används till.

  ---
  Nöjd!
  ---
  Vettig och huvudsakligen intressant kurs, men den tar för mycket tid i förhållande till antalet poäng,åtminstone om man inte programmerat tidigare.
  ---
  Kompakt, tidskrävande, intressant, roligt, jobbigt (kvällen innan sista redovisningsdag med en massa felmeddelanden), givande, allmänbildande, m.m. m.m.
  ---
  Lite jobbbigt att vi bytte språk så ofta i början
  av kursen. Det har gjort att åtminstone jag har ett
  dåligt grepp på C. Scheme har jag däremot fått
  bra koll på.

  ---
  Inte så bra att blanda C och Scheme.
  ---
  Jag tror att ni förlorar flickorna. Jag vet inte riktigt varför,, men de avskyr i regel
  indan. De har mindre/ingen datorvana o.s.v. Men jag tycker att kursen har varit
  JÄTTEKUL för all problemlösning och klurighet, trots att den var svår
  och tragglig ibland. Jag har blivit programmeringsbiten1
  PS kunde det inte vara intressant att fråga efter kön på enkäten?

  ---
  Klart minus att C och Scheme blandats fullständigt och
  att det som gick igenom snabbast (C), avslutades först.
  (sisådär 3 månader innan tentan...).
  Inte heller så bra att labbarna placerades på andra
  KTH jämfört med var den föreliggande föreläsningen höll
  hus (nada-V4).Handledarna i datasalarna verkar ha fått
  labbarna vi höll på med för sent, så att de inte kunde'
  sätta sig in i dem.
  Dessutom verkar det ha varit lite si och så med
  extra handledning. Den har bytt tider och uteblivit
  lite då och då, och har ännu oftare helt enkelt inte
  existerat...
  Förutom detta, har kursen haft lite allmänna barnsjuk-
  domar, som det ofärdiga kompendiet och sent färdiga
  labbar, som ni redan känner till.
  Se listan ovan mer som råd än som klagomål, ty på
  det hela tycker jag kursen har varit riktigt bra,
  eftersom den har gett såpass mycket på en ganska kort
  tid!!! (bang^3).

  ---
  Mycket roligare än vad jag trodde den skulle vara har väckt mitt intresse för programmering
  ---
  Mera handledning på kvällarna, och det ska planeras i
  förväg så man vet vad som gäller, både för handledare
  och elever.

  ---
  nadas datorer har fungerat USELT, JÄTTEDÅLIGT,
  UNDER ALL KRITIK, mfl liknande uttryck.
  Labbarna har tagit dubbelt så lång tid som
  annars hade behövts.

  ---
  Det har varit mycket mer givande med inriktningen på
  abstraktion och modularisering, som Örjan själv
  nämnde på föreläsningen, än det skulle ha varit
  med en "traditionell" uppbyggnad med all krånglig
  och specialiserad syntax i något specifikt språk.
  Nu fick man detta "på köper", så att säga.

  ---
  Dålig jämvikt mellan Scheme och C. Jag skulle ha föredragit
  mer C i kursen.

  ---
  Mer anpassad till dem, som programmerat tidigare än till oss som aldrig hört talas om varken C eller Scheme. Det gick för fort fram och uppgifterna var för svåra. Det handlar om ett mycket speciellt sätt att tänka på och om man aldrig har tänkt så förut så gör man det liksom inte över en natt!!!! Om det är meningen att vi ska kunna C så borde vi nog lagt ner lite mer tid på det. Kursen kunde väl vara lite allmännare och mer orienterande. Vill man programmera avancerat kan man väl sedan gå någon fortsättningskurs, eller så hade man valt D istället för F. INDA=INTRODUKTION till datalogi!!!
  ---
  Kursen upplever jag som mycket svår. De som redan har programmerat innan har ett enormt försprång. Laborationerna tar väldigt mycket tid från den totala tiden, vilket drabbar matematiken om man är så pass dålig som jag på programmering.
  Ibland är glappet mellan de teoretiska koncepten och den konkreta imlementationen mycket stor, vilket är ett svåröverkomligt hinder när man sedan förutsätts kunna implementera det hela. Detta är för mig kursens svåraste moment. På övningarna
  ägnas ofta alltför mycket tid åt finlir i f.a. C, eftersom många redan är världsmästare på det språket, och gärna vill briljera lite på övningarna. För oss övriga dödliga är det dock allt annat än lätt att hänga med. Här måste övnings-
  assistenten kunna styra upp mycket bättre. Övningarna är till för att hjälpa de som behöver hjälp med kursen, inte för att underblåsa vissas behov av att briljera.

  ---
  En längre Krama-din-dator kurs eller en "mjukare" inlednind på INDA-kursen
  hade varit bra.För mig som aldrig programmerat tidigare
  var det "tungt" att följa med i början.Eventuellt att det redan under nolleveckorna
  kunde ha funnits möjlighet för de som kände ett behov av det,
  att börja med någon enklare undervisning,en "mjukstart".

  ---
  Den är dåligt anpassad för sådana (tex mig) utan några förkunskaper.
  ---
  Emacs :-( Annars var kursen bra.
  ---
  Jag gillar den skarpt. Jag har faktiskt frågat mig flera gånger om jag verkligen valt rätt utbildning.
  Men, D här på KTH är alldeles för "mjuk" för att passa mina intressen helt och hållet.

  ---
  De många hemtalen och labbarna gör
  att det blir lätt att följa kursen.
  Det är svårt att prioritera matematik-
  kurser framför INDAn, fastän mattekurserna
  är viktigare.

  ---
  Kursen är dåligt anpassad till de som inte kan något innan
  ---
  FÖR TIDSKRÄVANDE! Har inte hunnit läsa varken komp
  eller böcker pga labbarna.
  Trots detta har kursen faktiskt varit lite rolig, särskilt mot slutet, det måste jag
  erkänna.

  ---
  Kursen har tagit alldeles för lång tid, i synnerhet
  labbarna.Mina C kunskaper är inte alls lika bra som
  mina Scheme kunskaper. Jag hade gärna sett att det
  var en C-labb till. Hemtal är bra men ni kunde gärna
  lägga in ett par mindre svåra ponuspoänggivande
  lappskrivningar också.

  ---
  Mycket rolig, intressant, och givande!
  ---
  Grymt elakt för de som aldrig programmerat förr. Alldeles för högt tempo och alldeles för svårt. Överdrivet mycket tidskrävande.otroligt jobbiga labbar.Allting var pest! Men Jonas var en jättebra ass!!!!!
  ---
  Laborationsanvisningarna har varit långt ifrån
  tydliga och lättförståeliga. Kursen borde absolut
  gå på tre perioder!!!!!!!!!! Vi har faktiskt en
  del matte-kurser att gå på och dessutom skulle
  man få ut mer av kursen om man hann smälta det man
  lärt sig och få grubbla lite på det.

  ---
  har de ingen ordningsvakt nu på Freja?
  ---
  Jag tycker det var för lite C-laborationer. Eftersom
  C enligt min mening är svårare än scheme och det är
  lika mycket av båda språken på tentan tycker jag det
  är konstigt. Om några handledare förtjänar beröm så
  är det Björn och Mattias. De passar här på NADA som
  grekiska gudar på Olympen.
  Han med tvåfärgat hår upplever jag som väldigt
  nedvärderande och han är dessutom ganska dålig på att
  förklara.

  ---
  Blev successivt bättre. På slutet har den känts rolig och givande. I början kaotisk. En väldig rivstart för oss som aldrig programmerat tidigare.
  ---
  För jobbiga labbar som tar alldeles för mycket tid från andra ämnen.
  ---
  Labbarna låg för tätt.
  Alltså borde kursen gå under tre perioder.
  För övrig bra kursupplägg.

  ---
  Jag tycker det har varit lite rörigt att blanda två språk
  men det kan mycket väl bero på mig.

  ---
  En viktig grej: Örjan har ju alltid overheader och det vore MYCKET bättre om man kan få dem kopierade i FÖRVÄG, så att man slipper skriva av det som står på overheaderna och kan lyssna mer på vad föreläsaren säger och kanske hinna anteckna egna kommentarer till och med.
  En kul kurs och jag känner att jag har lärt mig massor.

  ---
  Jeg synes kurset har värt morsomt og lärerikt.
  Jeg har som sagt aldrig programmert noe tidligere
  og ser på meg selv som grönn innen området.
  Det föles ikke som om man kan så veldig mye mer nå,
  men antageligvis har man fått med seg mer enn man
  tror. Det föles sånn muligens for at kurset har tatt
  mye tid og krefter, og man har til tider fölt seg
  ganske overkjört.
  Men totalt sett har kurset värt interressant dog
  "jobbig".
  Programmering er göy om man har tid på seg !

  ---
  Lösningsförslag till laborationerna i efterhand skulle
  vara kul.

  ---
  Bättre uppföljning av hemtal och labbar vore
  trevligt. Tex iform av utdelning av eller möjlighet
  att köpa olika varianter av "principiella" lärar-
  lösningar.

  ---
  Jag tror att det är bättre om den löper över en
  längre period som den gjorde förr.
  Det krävs lite tid för att smälta allt nytt om man
  aldrig programmerat förr. Dessutom tror jag att man
  skulle få fler bestående kunskaper om man inte behövde
  stressa igenom kursen.

  Vissa av labbassistenterna(från Data) kunde ha uppträtt
  lite trevligare; deras negativa kommentarer om Fysiker
  hör inte till undervisningen och skapar inte någon
  arbetsbefrämjande stämning!

  ---
  Mycket bra kurs. Byt inte ut den, så att kommande
  fysiker bara får den mindre Pascal-kursen.


orjan@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.