2D1341 Introduktion till datalogi, 8 poäng, för F

Mål

Kursens mål är att ge: för att eleverna ska

Förkunskaper

Matematikkurs från gymnasiets NT-linje eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1101 Linjär algebra (kan läsas parallellt).

Kursinnehåll

Datateknik:
Orientering om datorns principiella funktion och uppbyggnad, terminologi.
Programmering:
Programmering i ett funktionellt (Scheme) och ett imperativt (C, Pascal eller liknande) språk, filhantering, programmoduler, avlusning.
Datalogiska begrepp:
Iteration och rekursion, modeller för evaluering, typer, modularisering, objekt, tillstånd, abstrakta datatyper, automater.
Datastrukturer:
Listor, stackar, köer, träd, mängder, tabeller.
Algoritmer:
Sökning, sortering, trädalgoritmer. Något om algoritmanalys.
Orientering om programmeringstekniker:
Högre ordningens procedurer, mönstermatchning, generiska operatorer, datadriven programmering, objektorienterad programmering, händelsestyrd simulering, inbäddade språk.

Kursuppläggning

Föreläsningar
48 h period 1-2
Övningar
48 h period 1-2
Laborationer
48 h period 1-2

Examination: