Litteratur för INDA F95

KR
Kernighan, Brian W. and Ritchie, Dennis M.
The C Programming Language.
Computer Press, 1989, Svensk översättning.
Pris på kåren: 345:- (Engelska upplagan: 380:-)
SICP
Harold Abelson and Gerald Jay Sussman with Julie Sussman.
Structure and Interpretation of Computer Programs.
MIT Press, Cambridge, 1985.
Pris på kåren: 295:-
TLL
Daniel P. Friedman and Matthias Felleisen.
The Little LISPer.
MIT Press, 1987.
Pris på kåren: 175:-

Extralitteratur

Detta är en bra uppslagsbok för olika algoritmer och datastrukturer. Betydligt mer omfattande än vad som behövs för kursen.
COR
Tomas H. Cormen, Charles E. Leiserson and Ronald L. Rivest
Introduction to Algorithms.
MIT Press, 1990.
Pris på kåren: 375:-