Lärare, INDA F95

Följande personer kommer att vara lärare på kursen:
Örjan Ekeberg
Föreläsare och kursansvarig
Övnings- och labassistent, grupp 4
Joacim Halén
Biträdande kursledare/kursassistent
Övnings- och labassistent, grupp 1
Björn Levin
Övnings- och labassistent, grupp 2
Jonas Salling
Övnings- och labassistent, grupp 3