Resultat av kursutvärdering


  Allmänna frågor.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 16% (14 st) Lätt.
  3. 39% (33 st) Medel.
  4. 32% (27 st) Ganska svår.
  5. 12% (10 st) Mycket svår.


 2. Har du fått en tillräckligt klar bild av kursens målsättning?

  1. 18% (15 st) Mycket bra.
  2. 47% (40 st) Bra.
  3. 22% (19 st) Hyfsad.
  4. 12% (10 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 45% (38 st) Ja, mycket.
  2. 42% (36 st) Ja.
  3. 8% (7 st) Neutral.
  4. 1% (1 st) Inte särskilt.
  5. 2% (2 st) Nej.


 4. Är du

  1. 28% (24 st) Tjej.
  2. 71% (60 st) Kille.


 5. Har du tillgång till dator hemma?

  1. 53% (45 st) Ja, har egen dator.
  2. 26% (22 st) Ja, familjen (el motsv) har dator.
  3. 14% (12 st) Njae, begränsad möjlighet att låna.
  4. 6% (5 st) Nej.


 6. Hade du ägnat dej åt programmering innan du började på teknis?

  1. 8% (7 st) Ja, mycket.
  2. 31% (26 st) Ja, något.
  3. 21% (18 st) Nästan inte.
  4. 38% (32 st) Inte alls.


 7. Hade du behov av en introduktionskurs av typen 'Krama din dator'?

  1. 16% (14 st) Ja, mycket.
  2. 26% (22 st) Ja.
  3. 16% (14 st) Neutral.
  4. 21% (18 st) Inte särskilt.
  5. 18% (15 st) Absolut inte.

  Gav 'Krama din dator'-kursen lämpliga förkunskaper för den här kursen?

  1. 1% (1 st) Ja, mycket.
  2. 4% (3 st) Ja.
  3. 11% (9 st) Neutral.
  4. 20% (17 st) Inte särskilt.
  5. 13% (11 st) Absolut inte.
  6. 45% (38 st) Har ej deltagit.


  Kurslitteraturen.

 8. Vad tycker du om boken 'C Programming, A Modern Approach'?

  1. 13% (11 st) Mycket bra.
  2. 38% (32 st) Bra.
  3. 19% (16 st) Hyfsad.
  4. 6% (5 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dålig.
  6. 21% (18 st) Har inte använt den.


 9. Vad tycker du om boken 'Structure and Interpretation of Computer Programs'?

  1. 5% (4 st) Mycket bra.
  2. 9% (8 st) Bra.
  3. 11% (9 st) Hyfsad.
  4. 5% (4 st) Mindre bra.
  5. 8% (7 st) Dålig.
  6. 59% (50 st) Har inte använt den.


 10. Vad tycker du om kurskompendiet?

  1. 27% (23 st) Mycket bra.
  2. 51% (43 st) Bra.
  3. 18% (15 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 4% (3 st) Har inte använt det.


  Föreläsningarna.

 11. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 5% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 4% (3 st) 20-40%.
  3. 6% (5 st) 40-60%.
  4. 19% (16 st) 60-80%.
  5. 66% (56 st) Mer än 80%.


 12. Hur uppfattar du föreläsarens kompetens inom området?

  1. 78% (66 st) Mycket bra.
  2. 20% (17 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 13. Lyckas föreläsaren väcka intresse för ämnesområdet?

  1. 21% (18 st) Mycket bra.
  2. 46% (39 st) Bra.
  3. 24% (20 st) Acceptabelt.
  4. 7% (6 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 14. Vad tycker du om undervisningstakten på föreläsningarna?

  1. 2% (2 st) För hög.
  2. 9% (8 st) Något för hög.
  3. 60% (51 st) Lagom.
  4. 18% (15 st) Något för låg.
  5. 6% (5 st) För låg.


 15. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 29% (25 st) Mycket bra.
  2. 48% (41 st) Bra.
  3. 18% (15 st) Acceptabelt.
  4. 2% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 16. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 1% (1 st) Ja, alltid.
  2. 5% (4 st) Ofta.
  3. 24% (20 st) Ibland.
  4. 24% (20 st) Sällan.
  5. 45% (38 st) Aldrig.


  Övningarna.

 17. Hur stor del av salsövningarna har du varit på?

  1. 6% (5 st) Mindre än 20%.
  2. 1% (1 st) 20-40%.
  3. 5% (4 st) 40-60%.
  4. 15% (13 st) 60-80%.
  5. 71% (60 st) Mer än 80%.


 18. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 41% (35 st) Mycket bra.
  2. 33% (28 st) Bra.
  3. 15% (13 st) Acceptabelt.
  4. 6% (5 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (2 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 19. Tycker du att du har lärt dej mycket genom laborationerna?

  1. 45% (38 st) Ja, massor.
  2. 45% (38 st) Ja.
  3. 8% (7 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Inte mycket.
  5. 0% (0 st) Nästan inget.


 20. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 20% (17 st) Javisst.
  2. 38% (32 st) Javars.
  3. 28% (24 st) Acceptabelt.
  4. 12% (10 st) Sällan.
  5. 1% (1 st) Aldrig.


 21. Vilket utbyte hade du av laboration 1 (polygonyta) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 14% (12 st) Mycket bra.
  2. 42% (36 st) Bra.
  3. 33% (28 st) Acceptabelt.
  4. 4% (3 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 9% (8 st) Javisst.
  2. 36% (31 st) Javars.
  3. 32% (27 st) Acceptabelt.
  4. 15% (13 st) Inte mycket.
  5. 2% (2 st) Nej.


 22. Vilket utbyte hade du av laboration 2 (magnetfält) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 19% (16 st) Mycket bra.
  2. 49% (42 st) Bra.
  3. 27% (23 st) Acceptabelt.
  4. 1% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 19% (16 st) Javisst.
  2. 46% (39 st) Javars.
  3. 24% (20 st) Acceptabelt.
  4. 6% (5 st) Inte mycket.
  5. 2% (2 st) Nej.


 23. Vilket utbyte hade du av laboration 3 (kalkylator) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 29% (25 st) Mycket bra.
  2. 39% (33 st) Bra.
  3. 18% (15 st) Acceptabelt.
  4. 7% (6 st) Mindre bra.
  5. 5% (4 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 24% (20 st) Javisst.
  2. 26% (22 st) Javars.
  3. 29% (25 st) Acceptabelt.
  4. 15% (13 st) Inte mycket.
  5. 4% (3 st) Nej.


 24. Vilket utbyte hade du av laboration 4 (hinkar) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 27% (23 st) Mycket bra.
  2. 39% (33 st) Bra.
  3. 15% (13 st) Acceptabelt.
  4. 11% (9 st) Mindre bra.
  5. 2% (2 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 26% (22 st) Javisst.
  2. 31% (26 st) Javars.
  3. 27% (23 st) Acceptabelt.
  4. 8% (7 st) Inte mycket.
  5. 2% (2 st) Nej.


 25. Vilket utbyte hade du av laboration 5 (labyrint) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 14% (12 st) Mycket bra.
  2. 38% (32 st) Bra.
  3. 25% (21 st) Acceptabelt.
  4. 12% (10 st) Mindre bra.
  5. 8% (7 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 27% (23 st) Javisst.
  2. 41% (35 st) Javars.
  3. 16% (14 st) Acceptabelt.
  4. 9% (8 st) Inte mycket.
  5. 2% (2 st) Nej.


 26. Vilket utbyte hade du av laboration 6 (äventyrsspel) i förhållande till den tid du lagt ner?

  1. 18% (15 st) Mycket bra.
  2. 31% (26 st) Bra.
  3. 20% (17 st) Acceptabelt.
  4. 12% (10 st) Mindre bra.
  5. 1% (1 st) Dåligt.

  Upplevde du uppgiften som rolig och stimulerande?

  1. 38% (32 st) Javisst.
  2. 25% (21 st) Javars.
  3. 12% (10 st) Acceptabelt.
  4. 5% (4 st) Inte mycket.
  5. 2% (2 st) Nej.


  Hemtalen.

 27. Hur upplever du systemet med hemtal?

  1. 52% (44 st) Mycket bra.
  2. 44% (37 st) Bra.
  3. 4% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Denna sammanställning har genererats med ACE.