Nada

2D1340X, Introduktion till datalogi för D- och E-teknologer inskrivna 1997 och tidigare, 8 poäng


Senaste nytt

Inför höstterminen försvinner systemet med jourhavande handledare, istället återgår 2D1340X till restredovisningar av I-uppgifter i KTHs ordinarie omtentaperioder.

Under sommaren finns möjlighet att få hjälp av Nadas allmänhandledare, se information nedan.


Rubriker


D-teknologer

Kursen 2D1340 Introduktion till datalogi ges fortfarande för D-teknologer men kursen förändrades kraftigt läsåret 1998/99. D-teknologer som läste Inda under 1997/98 eller tidigare kan tenta enligt den gamla modellen vid de Inda-tentor som ges för E och redovisa labbar enligt nedan. Den som så föredrar kan examineras enligt den nya modellen.

E-teknologer

Kursen 2D1340 Introduktion till datalogi gavs sista gången för E-teknologer läsåret 1997/98 och har sedan ersatts av kursen 2D1343 Datalogi 8 poäng. Den E-teknolog som följt kursen Introduktion till datalogi men inte godkänts varken på tentan eller på labbkursen ombeds kontakta studievägledningen på Utbildningsnämnd DEF för att gå över till den nya kursen.

För den E-teknolog som följt kursenIntroduktion till datalogi och har ettdera tenta eller labbkurs kvar finns möjlighet att tenta eller redovisa labb (i första hand I-uppgiften) med äldre D- och F-teknologer enligt uppgifterna på denna sida. Den som hellre vill gå över till de nya kurserna ska kontakta studievägledningen på Utbildningsnämnd DEF

F-teknologer

Kursen 2D1341 Introduktion till datalogi gavs sista gången läsåret 1996/97. Kursen har ersatts av kurserna 2D1342 Programkonstruktion 4 poäng som läses i F1 och 2D1344 Grundläggande datalogi 4 poäng som läses i F3. Den F-teknolog som följt kursen Introduktion till datalogi men inte godkänts varken på tentan eller på labbkursen ombeds kontakta studievägledningen för fysik för att gå över till de nya kurserna 2D1342 och 2D1344.

För den F-teknolog som följt kursen Introduktion till datalogi och har ettdera tenta eller labbkurs kvar finns möjlighet att tenta eller redovisa labb (i första hand I-uppgiften) med äldre D- och E-teknologer enligt uppgifterna på denna sida. Den som hellre vill gå över till de nya kurserna ska kontakta studievägledningen för fysik

Tentor

Omtentor för E kommer att ges enligt KTH:s regler. D- och F-teknologer enligt ovan kan också tenta vid dessa tillfällen. För information om nästa tentamenstillfälle, se schemaläggningens sidor. Inga bonuspoäng gäller.

Lydelser till labbar och I-uppgift

Lydelser till labbar och I-uppgift för 1997 års kurs 2D1340 finns att hämta som postscript-filer via länkarna nedan. Formellt sett är det dessa lydelser som skall användas vid redovisningen. Den som önskar redovisa enligt sina äldre lydelser (vilka inte tillhandahålls av kursen 2D1340X) kan dock få göra detta efter överenskommelse med handledaren som tar emot redovisningen.

PostScript är ett datoroberoende format som är trevligt för skärmvisning och utskrift, samma lydelser finns även komprimerade för att kunna hämtas hem via modem. För att kunna visa PostScript under Windows (alla varianter) eller OS/2 använder du lämpligtvis GhostScript och GSView som kan hämtas från hemsidan för GhostScript.

Här kan du hämta lydelse till:

Allmänna anvisningar:

Tidsbegränsning

Nu är det hög tid att få kursen ur världen. Det har gått så lång tid att gamla labbar egentligen ruttnat, men institutionen gör i det enskilda fallet alltid undantag från regeln och ger alla möjlighet att klara av kursen med en rimlig, rolig och relevant arbetsinsats.

Tolka nu inte denna välvilliga inställning så att du tydligen kan skjuta upp I-uppgiften några år till! Tvärtom ska du snarast ta kontakt med ansvarig lärare (för närvarande Adam Tylmad <inda@tylmad.com>) och komma överens om vad som ska göras.

(Tack till Henrik för denna lysande formulering.)

Hjälp och handledning

Hjälp kan man få via (i prioritetsordning):

  1. Kurslitteraturen.
  2. Labbgruppskamraten.
  3. Av allmän handledare i Nadas terminalsalar vardagar i läsveckorna.
  4. Under redovisningstillfällen.

Redovisning av labbar och I-uppgift

Redovisning sker under ordinare omtentaperioder, se schemaläggningens sidor för information om nästa redovisningstillfälle. Tid bokas via knappen nedan.

Labbupgifter redovisas normalt i grupper om två, men det går bra att redovisa individuellt. Labbredovisningar med större grupper godtas inte. Observera att endast en gruppmedlem behöver boka tid vid redovisning av laboration.

I-uppgifter redovisas individuellt, gruppredovisningar godtas inte.

Kontakta kursens handledare för information angående redovisningarna:

För övriga frågor angående restredovisningar, kontakta Adam Tylmad <inda@tylmad.com>.


^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <adam@greenmill.se>
Senast ändrad 7 maj 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>