"Screen dump instructions" .

Hur man kan förvandla fönster på terminalskärmen till data

för att trycka fönstret på papper.

(Bearbetning av föregående års instuktioner. Föregående års instruktioner sist):

Sätt 2 (enklast) :

Kör programmet xwd på detta sätt : ...> xwd -frame -out file.xwd

Klicka (med vänster musknapp) på fönstret du vill spara på filen file.xwd.

Starta programmet xv: ....>xv

Klicka med höger musknapp på xv -fönstet.

Klicka (med vänster musknapp) på Load i xv controls -fönstret

Bläddra dig fram till filen file.xwd. Markera filen med vänster muskanpp.

Klicka (med vänster musknapp) på OK i xv -load -fönstret

Klicka (med vänster musknapp) på Print i xv controls -fönstret

Klicka (med vänster musknapp) pä t ex Grayscale i xv-promt-fönstret

Klicka (med vänster musknapp) pä t ex OK i xv-postscript-fönstret

Klicka (med vänster musknapp) på Quit i xv controls -fönstret

Sätt 1:

Starta programmet xv: ....>xv

Klicka med höger musknapp på xv -fönstet.

Klicka (med vänster musknapp) på Grab i xv controls -fönstret

Klicka (med vänster musknapp) på Grab i xv-grab-fönstret

Klicka (med vänster musknapp) på fönstret du vill "grabba tag i" för att jobba med, t ex få på papper.

Klicka (med vänster musknapp) på Print i xv controls -fönstret

Klicka (med vänster musknapp) pä t ex Grayscale i xv-promt-fönstret

Klicka (med vänster musknapp) pä OK i xv-postscript-fönstret

Klicka (med vänster musknapp) på Quit i xv controls -fönstret

Joel Brynielsson, joel@nada.kth.se

14/9-2000

Two ways to make screen dumps at the UNIX-system at Nada

========================================================

1.

Use the program xv (type "xv" at the computer prompt). Click on right mouse

button to get into the xv command window. Click on "grab". Click on the window

that you want to grab. You now have the window in xv and you can save it as a

picture in whatever format you like or print it using the printing functions in

xv.

2.

Get a window as an xwd-picture:

computer> xwd -frame -out file.xwd

You then click on the window that you want to save and the result is stored in

the specified output file as an xwd-file.

Use a program, like xv, to have your xwd-picture on paper.

If you want to convert the picture from xwd to another format, for example jpg:

computer> module add gnome/981127

computer> convert file.xwd jpg:file.jpg