Registrering

Var vänlig registrera dig på kursen under vecka 36.

Görs i två steg på någon Nada-dator som du är inloggad på.

Skriv först efter UNIX-systemets signatur ("promter" ..>):

res checkin inda01

Svara på frågorna. Gruppnummret hoppas jag att du minns från anmälningslistan på första föreläsningen.

res är ett program för att rapportera diverse resultat, t ex hemuppgiftspoäng, på kursen.

När res-programmet körts klart, skriv efter UNIX-sytemets signatur ("promter" ..>):

course join inda01

Detta progam gör att du i UNIX får tillgång till några program lämpliga för denna kurs.

För att komma med i kursens nyhetsgrupp kan man använda e-post-programmet pine.

Nyhetgruppen läggs till i pine genom att i MAIN MENUE välja (markera, ge return) FOLDER LIST.

På den nya sidan välj (markera, ge return) News on news.kth.se/nntp .

På den nya sidan finns en del kommandon längst ner, kör Add genom att skriva A.

Svara på frågan genom att skriva nyhetgruppen nada.kurser.inda .