Nya klassrum och schemaregler!!

Den här perioden har vi bara 16 grupper. De som märkt någon skillnad är de som gått i grupp 27 och 21. De har blivit placerade i nya grupper, det syns på res när man skriver res show inda01. Vissa har alltså fått tillökning i sina grupper. Det gäller de som var förhållandevis små, 7-9 personer.

Schemagrupp 1: grupperna 12-16, 31,35-36

Schemagrupp 2: grupperna 11, 22-26, 32, 34

Det är ovanstående ordning som gäller när man tar klassrum! Klassrum nr 1 går alltså till den som står först på listan (har minst gruppnummer) detta tillfälle osv osv.

Övningsassistenter är (inom parentes e-post-adressen):

Leif Kusoffsky (lky) gr 15 / 27

Karim Oukbir (karo) gr 11 / 21

Fredrik Niemelä (d00-fni) gr 14 / 34

Sima Baymani (d99-sba) gr 12 / 22

Jing Fu Zi (d98-jfz) gr 16

Tomas Fors (d98-tfo) gr 13 / 23

Johnanna Albinsson (d99-jal) gr 25 / 35

Stefan Särne (d98-ssa) gr 26/ 36

Alexander Tarnowski (d99-ata) gr 32

Martin Rehn (rehn) gr 24 / 31

Alla övningsassistenter har varsin låda nere i Delfi där du lämnar dina hemuppgifter.