Gäller alla hemuppgifter som skall redovisas v 38:

Du skall veta vilka ord i ditt program som är reserverade ord, och vilka som är identifierare,

och vad identifierarna betecknar för slags programelement ( t ex namn på metoder, namn på lokal variabel i metod,

namn på klass osv.).

1. CB-Hemuppgift v 38 Första fristående programmet ("applikationen").

Skriv och kör en applikation som skriver ut nåt i stil med "Detta program har skrivits av Sven Svensson."

2. CB-Hemuppgift v 38 Första appleten.

Skriv och kör en applet som skriver ut nåt i stil med "Detta program har skrivits av Sven Svensson."

3. CBA-Hemuppgift v 38 Uttrycks evalueringsordning.

Vilka av paranteserna i följande Java-uttryck kan tas bort? Varför? Eventuellt bra att inte ta bort dem för tydlighets skull?

(5+3)+2 5+(3+2) (5-2)+3 5-(2+3) (5*4)/2 5*(4/2)

40/(4*2) (40/4)*2

4. CBA-Hemuppgift v 38 Applikationen med inmatning och utmatning

Skriv och kör en applikation som innehåller inmatning av tre värden, en beräkning av ett uttryck med dessa tre värden

och utmatning av uttryckets värde.

5. CBA-Hemuppgift v 38 Applet med inmatning och utmatning

Skriv och kör en applet som gör samma sak som applikationen förgående uppgift.

6. BA-Hemuppgift v 38 Rita minnesbilder.

Rita bilder hur det ser ut i JVM-datorns minne när uttrycket just beräknats vid körningen av uppgift 4 (en bild) och 5 (en bild).

7. BA-Hemuppgift v 38 Flera uttryck med operatorer.

Skriv en applikation som skriver ut värdet på 5 olika utryck med några olika (totalt minst 6 ) operatorer och värden av några olika (totalt minst 3) primitiva typer. Redovisa också hur beräkningar går till (beräkningsordning, delresultat, slutresultat osv).

8. A-Hemuppgift v 38 Ett uttryck med många operatorer.

Skriv en applikation som skriver ut värdet på ett utryck som använder samtliga operatorer i den grafiska översikten

för de primitiva datatyperna i föreläsning2. Överladdade operatorer behöver dock bara användas en gång

Redovisa också hur beräkningen går till (beräkningsordning, delresultat, slutresultat osv).