Föreläsningar


Nedan ges, någon vecka i förväg, läsanviningar mm för vad som jag planerar behandla på förläsningarna .

Under period1 och period 2 ges i regel två förläsningar per vecka. Jag planerar att fr o m v37 eller v 38 att på den första föreläsningen, på måndagar, diskutera teori och syfte och på den andra föreläsningen (onsdagar i period 1, tisdagar i period 2) ge (fler) exempel, ibland påminnade om hemuppgifterna, och försöka grundligt och elementärt repetera det som sades på första föreläsningen. På förläsningarna, särskilt den andra förläsningen i veckan, ska jag också försöka ge uppgifter som åhörarna kan fundera över och som vi sedan löser tillsammans.

I slutet på veckan kan man så arbeta med hemuppgifterna på laborationerna.

Hemuppgifterna redovisas sedan på övningarna i början på nästa vecka (fr o m v38).

Övningarna v36 och v 37 planerar jag att göra övningar ur boken (Deitel & Deitel) och övningar på utdelat material.

Föreläsning sept 03 (måndag v 36):

Välkommen. Om kursen, kursens webbsidor. DD Ch 1.(Deitel & Deitel kapitel 1). Att köra java

på Nada.

Kompleterande material:

föreläsning1(ps) föreläsning1 (pdf) föreläsning1 (html

Föreläsning sept 05 (onsdagdag v 36):

Det vi inte hann på första förläsningen. Dessutom DD Ch2, om enkla program i Java, applikationer.

Kompleterande material:

föreläsning2 (pdf) föreläsning2 (ps) föreläsning2 (html)

Föreläsning sept 10 (måndag v 37):

Mer DD Ch2 samt DD Ch 3, enkla applets och något om objekt.

Kompleterande material:

föreläsning3 (pdf) föreläsning3 (ps) föreläsning3 (html)

Föreläsning sept 12 (onsdag v 37):

Repetition, komplettering DD Ch2, DD Ch3.

Föreläsning sept 17 (måndag v 38):

DD Ch4. Ch5. Styrkommandon .

föreläsning 5 (pdf) föreläsning 5 (ps) föreläsning 5 (html)

Föreläsning sept 19 (onsdag v 38):

Repetition, enkla övningar ,DD Ch4, DD5.

Programmet RandomWalk m fl finns på /info/inda01.

Föreläsning sept 24 (måndag v 39):

DD Ch6. Metoder .

föreläsning 7 (pdf) föreläsning 7 (ps) föreläsning 7 (html)

Föreläsning sept 26 (onsdag v 39):

Repetition metoder, enkla övningar metoder, DD Ch6

Vissa av de genomgångna programmen på /info/inda01

Föreläsning okt 01 (måndag v 40):

DD Ch7. Arrayer

föreläsning 9 (pdf) föreläsning 9 (ps) förläsning 9 (html)

Föreläsning okt 03 (onsdag v 40):

Preliminärt repetition övningar arrayer och metoder DD Ch6 DD Ch 7.

Vissa av de genomgångna programmen på /info/inda01.

Föreläsning okt 08 (måndag v 41):

Komplexa tal som egendefinierade typer.

Gradvis övergång till objektinriktad teknik.

föreläsning 11(pdf) föreläsning 11 (ps) föreläsning 11 (html)

Föreläsning okt 10 (onsdag v 41):

Föreläsning okt 29 (måndag v 44):

Komplexa tal som OO-objekt. DD Ch8.

föreläsning v44 (pdf) föreläsning v44 (ps) föreläsning v44 (html) (inkorrekt)

Föreläsning okt 30 (tisdag v 44):

Kontrollskrivning. Översikt vad vi gör i lp II.

Föreläsning nov 5 (måndag v 45):

Arv. Komplexa tal som två olika sorters objekt OO-objekt,

båda ärvande klassen Complex. DD Ch9.

föreläsning v45 (pdf) föreläsning v45 (ps)

Föreläsning nov 12 (måndag v 46):

Grafiska användargränssnitt. DD Ch12, 13.

föreläsning v6 (pdf) föreläsning v46 (ps)

Föreläsning nov 19, nov 20 (måndag, tisdag v 47):

Undantag, något om trådar mm. DD Ch14, 15 (delar).

föreläsning v47 (pdf) föreläsning v47 (ps)

Föreläsning nov 26, nov 27 (måndag, tisdag v 48):

GT (Goodrich Tamassia) Ch 3 , Analysverktyg, GT (Goodrich Tamassia) Ch 4 , "stackar", köer, "köer med dubbelt slut". Föreläsningarna innehåller för närvarande bara preliminära hemuppgifter.

föreläsning v48 (pdf) föreläsning v48 (ps)

Föreläsning dec 3, dec 4 (måndag, tisdag v 49):

GT (Goodrich Tamassia) Ch 5 , GT Ch 6 ,

föreläsning v49 (pdf) föreläsning v49 (ps)

Föreläsning jan 15, (tisdag v 03), föreläsning jan 22 (tisdag v04):

GTCh 6 GT Ch 7 , jan 22 också kontrollskrivning 2.

Föreläsningsanteckningen innehåller hemuppgifter redovisning v4, redovisning v5.

föreläsning v03 (pdf) föreläsning v03 (ps)

Föreläsning jan 29, (tisdag v 05)

In och utmatning från filer mm i Java. DD Chapter 16.

föreläsning v05 (pdf) föreläsning v05 (ps)

Föreläsning feb 05, (tisdag v 06)

GTCh 8 GTCh 9 . Lexika, (Directoies)

föreläsning v06 (pdf) föreläsning v06 (ps)

Föreläsning feb 12, (tisdag v 07)

GTCh10 . Sotering, mängder och utval

föreläsning v07 (pdf) föreläsning v07 (ps)

Föreläsning feb 19, (tisdag v 08)

Repetition, inför tentan, nästa kurs mm. På föreläsningen har jag tänkt att gå igenom nedanstående

fiktiva tenta, svara på frågor osv.

En fiktiv tenta (pdf) En fiktiv tenta (ps)