Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens ingångssida

In English

Studiehandbokstext 2000/2001 för

2D1340 Introduktion till datalogi

Poäng

8

Föreläsning

60 (=24+24+12)

Kursnivå

B

Övning

36 (=12+12+12)

Betygsskala, KTH

U, 3, 4, 5

Labb

36 (=12+12+12)

Obligatorisk för

D

   

Valbar för

-

Perioder

1-3

Språk

Engelska

Webbinfo

www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1340

Kursansvarig

Rand Waltzman, 08 - 790 6337, rand@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En grundläggande kurs i datalogi.

Mål

Kursens mål är att ge

• kännedom om grundläggande begrepp inom datalogi

• färdighet i användning och analys av grundläggande algoritmer och abstrakta datatyper

• praktisk kunskap om design av program och grundläggande tekniker för programmering

• kunskaper om problemlösning med hjälp av programmering

för att studenterna ska

• effektivt kunna kommunicera med experter på datalogi i ett större programmeringsprojekt

• kunna hitta och använda rätt teknik för ett givet problem.

Kursinnehåll

Programmering: Teori och praktisk övning rörande alla aspekter av grundläggande programmering. Programspråket Java används.

Grundläggande datastrukturer: Listor, stackar, köer, mängder, tabeller, grafer och träd samt ytterligare några datastrukturer.

Grundläggande algoritmer: Sökning, sortering, graf- och trädalgoritmer samt ytterligare några typer av algoritmer. Något om algoritmanalys.

Förkunskaper

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1109 Linjär algebra (kan läsas parallellt).

Påbyggnad

Alla fortsättningskurser i datalogi.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 4 p).

Programmeringsuppgifter och skriftliga problemlösningar (LAB1; 4 p).

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart. Läsåret 99/00 användes Aho och Ullman: Foundations of computer science (C Edition), W H Freeman, 1995 samt Savitch: Java, an introduction to computer science, Prentice Hall, 1999.

Länk till studiehandbokstexten 1999/2000

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 april 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>