2D1340 Introduktion till datalogi

Period 1-3, läsåret 2001/2002

Under kursens gång kommer innehållet att ändras och kompletteras.


Studiehandbokens text


Här finns kursutvärderingsenkäten som vi gärna vill att du fyller i :

Min kursutvärdering

Kursledarens kursanalys med bl a kursutvärderingsenkätens reultat: (pdf) (ps)

Tentan: Hela tentan med svar i slutet :(pdf) (ps)

In formation om nästa NADA-kurs i läsperiod 4,

programmeringsstil,

finner du på http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1351/

och den kursinformationen som läraren presenterades på sista föreläsningen finner du på

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1351/kursinformation.pdf

Kursledare: Leif Kusoffsky. e-post: lky

Kursassistent: Sima Baymani e-post : d99-sba

Registrering

Betyg, gruppnivåer, hemuppgifter, tentamen mm. OBS! nu med betygsgränser!

Kurslitteratur

Föreläsningar. Med läsanvisningar.

Hemuppgifter

Klassrum och tider övningar

Förra årets nätsida.

Ordinare tenta 2002 mars : Hela tentan med svar i slutet :(pdf) (ps)

Omtenta 2002 april : Hela tentan med svar i slutet : (pdf) (ps)

Omtenta 2002 augusti : Hela tentan med svar i slutet : (pdf) (ps)

Beskrivningar av standardklasser: När du blivit lite mer van kommer du ofta att titta på beskrivningar av färdig klasser du vill använda. Då söker du i dessa (tusentals) webb-sidor:

http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/index.html

eller (fungerar ibland)

http://www.nada.kth.se/systemgruppen/docs/javadoc/jdk-1.3/docs/api/index.html

Netscape6 Hur man får en Netscape-bläddrare som kan köra JApplets, dvs kan swing-paketet.


Information för övningsassistenter och handledare

Back to Overview of NADA's Courses .

Site Maintenance: <lky@nada.kth.se
Technical Support: <webmaster@nada.kth.se